tel. alarmowy – 986

04.02.2019-10.02.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 66 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 06.02.2019 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim, przy ul. Bolesława Limanowskiego,… czytaj więcej 04.02.2019-10.02.2019

21.01.2019-27.01.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 60 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 27.01.2019 operator monitoringu zauważył, przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”… czytaj więcej 21.01.2019-27.01.2019

14.01.2019-20.01.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 48 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Ponadto: W dniu 14.01.2019 funkcjonariusze SM kontynuowali działania, przekazując informację do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o podjęcie czynności zmierzających do udzielenia niezbędnej pomocy starszej kobiecie, która zamieszkuje samotnie i porusza się na… czytaj więcej 14.01.2019-20.01.2019

07.01.2019-13.01.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 53 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych: W dniach 07 i 10.01.2019 przedstawiciele Straży Miejskiej uczestniczyli w spotkaniach Samorządu Mieszkańców nr 8 oraz Rady Osiedla Kościuszki. Podczas spotkań udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.… czytaj więcej 07.01.2019-13.01.2019

17.12.2018-06.01.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 114 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych: W dniu 17.12.2018 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, w czynnościach przy ul. Bankowej, gdzie została przeprowadzona kontrola dobrostanu kotów oraz dwóch psów. W trakcie kontroli… czytaj więcej 17.12.2018-06.01.2019