tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 53 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych:

W dniach 07 i 10.01.2019 przedstawiciele Straży Miejskiej uczestniczyli w spotkaniach Samorządu Mieszkańców nr 8 oraz Rady Osiedla Kościuszki. Podczas spotkań udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 08.01.2019 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną wobec Anny P., która nie zastosowała się do art. 10 ust. 2a, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie usuwając śliskości. Strażnicy miejscy ujawnili ww. nieprawidłowości przy ul. Bolesława Limanowskiego 47. Wobec powyższego kobieta została ukarana mandatem karnym.

W dniu 08.01.2019 funkcjonariusze SM nałożyli mandat karny na Zofię N., która nie zachowała środków ostrożności przy trzymaniu psa. Trzy dni wcześniej młody pies został doprowadzony do siedziby SM przez osobę, która znalazła go przy ul. Stefana Okrzei. Błąkającego się zwierzaka umieszczono w schronisku przy ul. Czystej. Przeprowadzona kontrola szczepień psa, nie wykazała nieprawidłowości.

W dniu 08.01.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w czynnościach, gdzie przeprowadzono kontrolę w mieszkaniu starszej kobiety, która zwróciła z prośbą do MOPS o pomoc, skarżąc się na złą sytuacją bytowania.

W dniu 09.01.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, w czynnościach przy ul. Migdałowej, gdzie została przeprowadzona kontrola w związku ze zgłoszenie.

W dniu 09.01.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Waleriana Łukasińskiego, pojazd marki Volkswagen, który zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie drogowe wobec Sylwester G., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 10.01.2019 strażnicy miejscy w związku, z Mazowiecką Uchwałą Antysmogową, przeprowadzili kolejne kontrole przy piecach w rejonie ulic: Franklina Roosevelta, Marii Skłodowskiej – Curie i ul. Mostowej. W wyniku przeprowadzonych kontroli, na terenie miasta funkcjonariusze SM nie stwierdzili nieprawidłowości. Jednocześnie Straż Miejska w Żyrardowie apeluje do mieszkańców, aby nie używali paliw niskiej jakości, gdyż czynności kontrolne będą kontynuowane i w przypadku potwierdzonych nieprawidłowości, strażnicy miejscy mogą zastosować grzywny w postępowaniach mandatowych lub skierować wnioski o ukaranie do sądu.

W dniu 11.01.2019 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Józefa Mireckiego zaparkował pojazd marki Mitsubishi, w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził brak karty uprawniającej do parkowania na ww. miejscu. W trakcie prowadzonych czynności na miejscu pojawił się właściciel pojazdu Wisław Ł. Wobec powyższego na ww., nałożono grzywnę w postepowaniu mandatowym.

W dniu 12.01.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na parkingu przy ul. Przemysłowej zaparkował pojazd marki Lexus, w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził brak karty uprawniającej do parkowania na ww. miejscu. Za popełnione wykroczenie na Kamila K., nałożono grzywnę w postepowaniu mandatowym. Jednocześnie ww. otrzymał pouczenie za używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym.

W dniu 12.01.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w rejonie ul. Kanałowej jest duże zadymienie, spowodowane prawdopodobnie spalaniem gumy. Wysłany na miejsce patrol SM przeprowadził kontrolę w lokalu przy piecu, w trakcie której nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 13.01.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w budynku mieszkalnym, do drzwi jednego z lokali przy ul. Szarych Szeregów, dobija się mężczyzna. Wysłany na miejsce patrol SM ujął Roberta R., który uskarżał się na silny ból nogi. W związku z tym, iż zachodziła obawa, że mogło dojść do złamania kończyny dolnej, na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych. Czynności zakończono przewiezieniem ww. przez ratowników medycznych do placówki medycznej w związku z potwierdzeniem rozpoznania urazu.

W minionym tygodniu dyżurny SM otrzymał siedemnaście zgłoszeń, dotyczących udzielenia pomocy w rozruchu pojazdów. Funkcjonariusze SM w powyższych przypadkach, niezwłocznie reagowali na potrzeby społeczności lokalnej, przy uruchomieniu ww. pojazdów. Wszystkim zgłaszającym potrzebę, udało się pomóc.
Podczas pełnionych służb dokonano 33 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 49 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 29 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 19 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych; nagannego zachowania się młodzieży w Parku Dittricha; wycieku wody na jezdnię spowodowanego awarią wodociągu; uszkodzonego znaku drogowego; niesprawnego oświetlenia świątecznego oraz lampy oświetlenia ulicznego; pozostawionego wózka z supermarketu na chodniku; osoby umieszczającej ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych; uszkodzonego urządzenia przeznaczonego do użytku publicznego.