tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 55 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 28.01.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Fryderyka Chopina, leży osoba. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. W celu zapewnienia osobie dachu nad głową, skontaktowano się z Domem dla Osób Starszych „Monar-Markot” w Oryszewie. Jednak próby udzielenia mężczyźnie pomocy nie przyniosły pożądanego efektu, gdyż ośrodek odmówił przyjęcia mężczyzny, z uwagi na jego nieżądane zachowanie w ostatnim okresie przebywania, w ww. ośrodku. Strażnicy miejscy w celu kontynuowania pomocy, polecili mężczyźnie, aby następnego dnia zgłosił się Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dniach 28 i 31.01.2019 strażnicy miejscy kontynuując kontrole przy piecach udali się w rejony ulic: Spokojnej, Kasztanowej, Adama Mickiewicza, Skierniewickiej, Wojska Polskiego, Wrocławskiej i Norwida. W wyniku przeprowadzonych kontroli, na terenie miasta funkcjonariusze SM nie stwierdzili nieprawidłowości. Jednocześnie Straż Miejska w Żyrardowie ponownie apeluje do mieszkańców, aby nie używali paliw niskiej jakości, gdyż czynności kontrolne będą kontynuowane i w przypadku potwierdzonych nieprawidłowości, strażnicy miejscy będą wyciągać konsekwencje prawne.

W dniu 29.01.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, w czynnościach przy ul. Kosynierów, gdzie została przeprowadzona kontrola w związku z dobrostanem psa.

Jak co roku podczas ferii zimowych strażnicy miejscy z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Żyrardowie, spotykali się z dziećmi w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Stanisława Moniuszki, gdzie zorganizowane zostały półkolonie. Tematem zajęć w dniu 29.01.2019, była „Agresja” i „Przemoc”. Z uwagi na to, że nie wszystkie dzieci mogły wyjechać w czasie ferii zimowych i pozostały w mieście, spotkanie było trafionym pomysłem. Funkcjonariusz wyjaśniał kompleksowo działania, które zapobiegają agresji w szkole, czy też w placówce wychowawczej. Funkcjonariusz tłumaczył, że oprócz działań indywidualnych wychowawców, pedagogów czy psychologów, należy prowadzić również właśnie tego typu zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci. Ważną sprawą jest pokazanie dziecku, że przy odrobinie dobrej woli, w kulturalny sposób można rozwiązać każdy problem, nie obrażając przy tym drugiej osoby i nie krzywdząc jej. Inną drogą jest wychowanie w dialogu, zarówno w rodzinie, w szkole jak i w grupie rówieśniczej. Niezbędne jest również zaufanie do drugiego człowieka. Uczmy się szacunku i tolerancji dla innych, to motto Strażników Miejskich z Żyrardowa. Profilaktyka ma za zadanie uczyć dzieci odpowiednich zachowań. Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku, wolnym od agresji i przemocy. Na zakończenie zajęć każde dziecko otrzymało skromny upominek, w formie przywieszki odblaskowej.

W dniu 29.01.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w wiacie komunikacji publicznej przy ul. 1 Maja, leży osoba. Wysłany na miejsce patrol potwierdził leżącą kobietę w stanie upojenia alkoholowego. Do kobiety, z którą nie można było nawiązać kontaktu, wezwano załogę ratowników medycznych, którzy po przyjeździe przewieźli ww. do placówki medycznej, w celu hospitalizacji.

W dniu 29.01.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na posadzce korytarza izby przyjęć, Szpitala Powiatowego w Żyrardowie, siedzi mężczyzna po użyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Będący na miejscu lekarz, przebadał Tomasza D. Następnie z uwagi na brak jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych, strażnicy miejscy przewieźli mężczyznę do PDOZ, do czasu wytrzeźwienia.

W dniu 30.01.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Gabriela Narutowicza, pojazd marki Renault, który zaparkował na chodniku nie pozostawiając 1.5 m szerokości chodnika na przejście dla pieszych. Za popełnione wykroczenie drogowe Alicja Z., została ukarana mandatem karnym.

W dniu 31.01.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ostatnim piętrze wieżowca przy ul. Jana Dekerta, śpi osoba. Wysłany na miejsce patrol potwierdził siedzącego mężczyznę, a miejsce wokół niego jest zaśmiecone. Wobec powyższego za zaśmiecenie miejsca publicznego Brajan G., został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym oraz zobligowany do uprzątnięcia zanieczyszczeń.

W dniu 01.02.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że trwa akcja gaśnicza opuszczonej hali magazynowej, przy ul. Nowy Świat i załoga PSP prosi o pomoc, w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Ustalono właściciela nieruchomości, którego poinformowano o zdarzeniu. Po zakończonej akcji pożarowej, strażnicy miejscy podjęli dalsze czynności.

Dodatek;

W odniesieniu do artykułu prasowego, który ukazał się z gazecie „Życie Żyrardowa” w dniu 29.01.2019r., Straż Miejska w Żyrardowie informuje, że w sprawie zaśmieconego terenu posesji prywatnej, prowadzone były czynności od dłuższego czasu, w celu ustalenia właściciela nieruchomości. Po ustaleniu osoby odpowiedzialnej za nieporządek, właściciel został ukarany mandatem karnym oraz zobligowany do uprzątnięcia ww. terenu, co zostało potwierdzone podczas rekontroli, która została przeprowadzona w godzinach popołudniowych dnia 29.01.2019 .
Podczas pełnionych służb dokonano 49 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 71 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 54 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 13 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych; przechylonego słupa telekomunikacyjnego; padliny na jezdni; oberwanego banera reklamowego leżącego na chodniku; nieletnich na lodzie w parku; stelażu z reklamą ustawionego prawdopodobnie bez zezwolenia; uszkodzonego znaku drogowego oraz informacyjnego.