tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 60 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 27.01.2019 operator monitoringu zauważył, przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” osoby, które spożywają alkohol bezpośrednio z puszek. Patrol SM, ujął na miejscu Konrada Ś. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, mieszkaniec Międzyborowa został ukarany mandatem karnym.

Ponadto:
W dniu 21.01.2019 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Józefa Mireckiego 72 zaparkował pojazd marki Opel, w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził brak karty uprawniającej do parkowania na ww. miejscu. W trakcie prowadzonych czynności na miejscu pojawił się właściciel pojazdu Damian M. Na ww., nałożono grzywnę w postępowaniu mandatowym. Dwie godziny później, inny operator monitoringu zauważył również przy ul. Józefa Mireckiego 66, zaparkowany pojazd osobowy marki Toyota, w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. I tym razem wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził brak karty uprawniającej do parkowania na ww. miejscu. Sprawca wykroczenia Krystian O., odmówił przyjęcia grzywny w postępowaniu mandatowym. W związku z powyższym na sprawcę wykroczenia został skierowany wniosek o ukaranie do sądu Rejonowego w Żyrardowie.

W dniu 21.01.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Gabriela Narutowicza, pojazd marki Alfa Romeo, który zaparkował bezpośrednio na przejściu dla pieszych. Za wykroczenie drogowe Karol K., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 22.01.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, w czynnościach przy ul. Pawła Hulki Laskowskiego, gdzie została przeprowadzona rekontrola dobrostanu psa, która nie ujawniła nieprawidłowości.

W dniu 23.01.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. 1 Maja 19, osoba ma problem z wyjazdem, z nieruchomości, z uwagi na blokowanie wjazdu/wyjazdu. Wysłano na miejsce patrol SM, który potwierdził utrudnienia spowodowanie przez zaparkowany pojazd marki Mitsubishi. W związku z powyższym, pojazd blokujący został odholowany na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej. Sprawca wykroczenia Luiza Cz., za swoją lekkomyślność otrzymała mandat karny, a także poniosła koszty odholowania pojazdu.
W dniu 23.01.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Gabriela Narutowicza, pojazd marki Volkswagen, który zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych. Za popełnione wykroczenie drogowe wobec Marcina N., zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 23.01.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Józefa Mireckiego 66, zaparkowany pojazd marki Kia, na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. Za popełnione wykroczenie, właścicielka pojazdu Agnieszka S., została ukarana mandatem karnym.

W dniu 24.01.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy skrzyżowaniu ulicy Stefana Okrzei z ulicą Stanisława Wyspiańskiego doszło do kolizji drogowej z udziałem dwóch pojazdów osobowych. Na miejsce zdarzenia wysłano patrol SM, który przy użyciu świateł uprzywilejowania dojechał w ww. rejon. Powiadomiono służby przewidziane prawem, które po przybyciu na miejsce podjęły dalsze czynności.

W dniu 24.01.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że nad rzeką przy zwalonym drzewie, w okolicy ul. Wierzbowej leży osoba. Z uwagi na panujące niskie temperatury na zewnątrz, wysłano niezwłocznie patrol SM w ww. rejon. Na miejscu potwierdzono leżącego mężczyznę, w stanie upojenia alkoholowego. Wezwano załogę ratowników medycznych, którzy przewieźli osobę do placówki medycznej, w celu oceny stanu zdrowia. Z uwagi na brak jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych, mężczyznę przewieziono do PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. Następnego dnia tj. 25.01.2019 strażnicy miejscy, ukarali Janusza Ch., mandatem karnym gotówkowym za dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku. Tego samego dnia, kilka godzin później ujawniono kolejne wykroczenie popełnione przez Janusza Ch., który przy ul. Józefa Mireckiego dopuścił się po raz kolejny nieobyczajnego wybryku, będąc po użyciu alkoholu. Wezwana załoga ratowników medycznych zezwoliła na przewóz ww. osoby, w celu osadzenia w PDOZ do czasu wytrzeźwienia. I tym razem wobec mieszkańca Janinowa, funkcjonariusze SM zastosowali grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 24.01.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Gabriela Narutowicza idącą grupę mężczyzn, z której jeden z nich przekręca tarcze znaków drogowych. Obserwując dalsze poczynania chuligana, dyżurny SM niezwłocznie wysłał patrol, który ujął mężczyznę na ul. Józefa Mireckiego. Za chuligański wybryk mieszkaniec Różanowa Paweł K., został ukarany mandatem karnym oraz zobligowany do poprawienia wszystkich przekręconych przez niego znaków drogowych (foto nr 2).
W dniu 24.01.2019 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla Wschód. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 25.01.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Józefa Mireckiego leży mężczyzna po spożyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził siedzącego, nietrzeźwego mężczyznę z rowerem. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, którego zespół przewiózł osobę do placówki medycznej. Wstępne badania nie wykazały bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Andrzej K., został przewieziony i osadzony w PDOZ do czasu wytrzeźwienia, a rower został zabezpieczony w siedzibie SM. W dniu 26.01.2019 rower został odebrany przez ww., w oparciu o pisemne oświadczenie.

W dniu 25.01.2019 funkcjonariusze SM przeprowadzili kontrolę legalizacji wag, udając się na skupy złomu w naszym mieście. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy kto prowadząc działalność handlową stosuje, bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe takie jak, wagi i odważniki musi pamiętać o tym, że urządzenia te podlegają prawnej kontroli metrologicznej i muszą spełniać wymagania metrologiczne, czyli muszą posiadać ważną legalizację. W związku z powyższym niestosowanie się do ww. przepisów stanowi wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny. Osoby nie posiadające aktualnych legalizacji, mogą zostać ukarane przez Straż Miejską mandatem karnym do 500 zł. Legalizacja przyrządu pomiarowego jest sprawdzeniem, stwierdzeniem i poświadczeniem, że przyrząd pomiarowy spełnia określone wymagania. W wyniku przeprowadzonej kontroli, w punktach prowadzenia ww. działalności gospodarczych, nałożono 1 mandat karny, za brak ważności legalizacji wagi. W miejscach, gdzie odnotowano nieprawidłowości, w wyznaczonym terminie, będzie przeprowadzona rekontrola urządzenia pomiarowego.

W dniu 26.01.2019 odholowano pojazd marki Nissan z ul. Józefa Mireckiego 72, na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej, który został przez kierującego zaparkowany na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. Za popełnione wykroczenie Kinga A., została ukarana mandatem karnym oraz poniosła koszty odholowania pojazdu

Podczas pełnionych służb dokonano 30 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 60 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 39 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 16 dotyczyło m.in.: przewodu leżącego na ziemi i zwisającego z budynku; przewróconego Toi-Toi; umieszczonych ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych; przepełnionych koszy ulicznych; ubytku w nawierzchni jezdni; pojazdu na jezdni, który stoczył się z zatoki parkingowej; uszkodzonych i przekręconych znaków drogowych; niesprawnej lampy oświetlenia ulicznego; mężczyzny siedzącego na śniegu; uszkodzonego banera reklamowego.