tel. alarmowy – 986

15.04.2019-05.05.2019

W ww. przedziale czasowym Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 107 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych oraz podejmowała działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 17.04.2019 operator monitoringu zauważył, przy ul. Stefana Okrzei osobę, która Więcej…

08.04.2019-14.04.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 47 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 08.04.2019 operator monitoringu zauważył osobę, która przy ul. Ludwika Waryńskiego za Więcej…

1.04.2019-7.04.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 70 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 1.04.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Tadeusza Kościuszki , dwie osoby Więcej…

18.03.2018-24.03.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 76 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 18.03.2019 w rejonie dworca PKP przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego ujęto Więcej…

25.03.2019-31.03.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 44 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych, Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 27.03.2019 na terenie EKO – PARKU operator monitoringu zauważył dwie kobiety Więcej…

11.03.2019-17.03.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 71 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych, Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 11.03.2019 ujęto osobę, którą dopuściła się wykroczenia w miejscu publicznym, przy Więcej…

04.03.2019-10.03.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 33 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 04.03.2019 ujęto dwie osoby, które dopuściły się wykroczenia w miejscu publicznym, Więcej…

25.02.2019-04.03.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 64 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych: W dniu 25.02.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w czynnościach przy ul. Izy Zielińskiej, gdzie została przeprowadzona kontrola, w związku ze zgłoszeniem dotyczącym uciążliwego szczekania psa. Z uwagi na Więcej…

18.02.2018-24.02.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 51 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Ponadto: W dniu 21.02.2019 na sesji Rady Miasta Żyrardowa powitano gościa specjalnego, Pana Artura Hołubiczko Prefekta Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP.Prefekt wręczył wraz z Prezydentem Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim i Więcej…

11.02.2019-18.02.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 69 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. W dniu 11.02.2019 operator monitoringu zauważył, że na skrzyżowaniu ulicy Józefa Mireckiego z ulicą Gabriela Narutowicza, doszło do kolizji drogowej, z udziałem trzech pojazdów osobowych. W wyniku zdarzenia drogowego doszło do poważnych Więcej…