tel. alarmowy – 986

11.03.2019-17.03.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 71 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych, Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 11.03.2019 ujęto osobę, którą dopuściła się wykroczenia w miejscu publicznym, przy Więcej…

04.03.2019-10.03.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 33 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 04.03.2019 ujęto dwie osoby, które dopuściły się wykroczenia w miejscu publicznym, Więcej…

25.02.2019-04.03.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 64 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych: W dniu 25.02.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w czynnościach przy ul. Izy Zielińskiej, gdzie została przeprowadzona kontrola, w związku ze zgłoszeniem dotyczącym uciążliwego szczekania psa. Z uwagi na Więcej…

18.02.2018-24.02.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 51 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Ponadto: W dniu 21.02.2019 na sesji Rady Miasta Żyrardowa powitano gościa specjalnego, Pana Artura Hołubiczko Prefekta Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP.Prefekt wręczył wraz z Prezydentem Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim i Więcej…

11.02.2019-18.02.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 69 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. W dniu 11.02.2019 operator monitoringu zauważył, że na skrzyżowaniu ulicy Józefa Mireckiego z ulicą Gabriela Narutowicza, doszło do kolizji drogowej, z udziałem trzech pojazdów osobowych. W wyniku zdarzenia drogowego doszło do poważnych Więcej…

04.02.2019-10.02.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 66 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 06.02.2019 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim, przy ul. Bolesława Limanowskiego, Więcej…

28.01.2019-03.02.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 55 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Ponadto: W dniu 28.01.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Fryderyka Chopina, leży osoba. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. W celu zapewnienia osobie dachu Więcej…

21.01.2019-27.01.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 60 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 27.01.2019 operator monitoringu zauważył, przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” Więcej…

14.01.2019-20.01.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 48 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Ponadto: W dniu 14.01.2019 funkcjonariusze SM kontynuowali działania, przekazując informację do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o podjęcie czynności zmierzających do udzielenia niezbędnej pomocy starszej kobiecie, która zamieszkuje samotnie i porusza się na Więcej…

07.01.2019-13.01.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 53 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych: W dniach 07 i 10.01.2019 przedstawiciele Straży Miejskiej uczestniczyli w spotkaniach Samorządu Mieszkańców nr 8 oraz Rady Osiedla Kościuszki. Podczas spotkań udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania. Więcej…