tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 47 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 08.04.2019 operator monitoringu zauważył osobę, która przy ul. Ludwika Waryńskiego za komórkami budynków mieszkalnych, spożywała alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, wobec Stanisława Sz., funkcjonariusze zastosowali grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 08.04.2019 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha, dwie osoby siedzące na ławce, które spożywały alkohol. Wysłano na miejsce patrol SM, w celu potwierdzenia zaobserwowanego przez operatora zgłoszenia. Na skutek podjętej interwencji Karolina S. i Norbert S., zostali ukarani mandatami karnymi za popełnione wykroczenia (foto nr ). Kilka minut później w ww. miejscu operator monitoringu zaobserwował kolejne dwie osoby, które niestosują się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wobec kobiet narodowości ukraińskiej Aliny U. i Svitlany K., strażnicy miejscy zastosowali grzywny w postępowaniu mandatowym.

W dniu 12.04.2019 operator monitoringu zauważył, przy ul. Józefa Mireckiego osobę, która stojąc w okolicy wiaty przystanku komunikacji publicznej, spożywa alkohol. Wysłani w ww. miejsce funkcjonariusze SM, ujęli Przemysława K. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym ww. został ukarany mandatem karnym.

Ponadto:

W dniu 08.04.2019 strażnicy miejscy podjęli czynności zmierzające do ukarania mężczyzny, który poprzedniego dnia dopuścił się wykroczenia mającego znamiona nieobyczajnego wybryku. Wobec powyższego Mariusz K. został ukarany grzywną w postepowaniu mandatowym.

W dniu 09.04.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Aleksego Głowackiego, przebywa ranna osoba. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził mężczyznę z rozciętym łukiem brwiowym. Funkcjonariusze SM opatrzyli powierzchniową ranę, której mężczyzna doznał prawdopodobnie podczas upadku, a następnie udzielili mu pomocy w dowiezieniu ww. do miejsca zamieszkania.
W dniu 10.04.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Witolda Romana Lutosławskiego, osoba spala gałęzie i wypala trawę. Jednostka PSP jest na miejscu i prowadzi akcję gaśniczą, w związku z rozprzestrzenianiem się ognia na pobliskie tereny porośnięte trawą. Wysłany na miejsce patrol SM ujął sprawcę wykroczenia, którym okazał się Łukasz K. Za termiczne przekształcanie odpadów poza spalarnią ww. został ukarany grzywną w postepowaniu mandatowym.

W dniu 10.04.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Józefa Mireckiego siedzi na ławce prawdopodobnie osoba bezdomna i potrzebuje pomocy. wysłano niezwłocznie patrol SM z uwagi na niską temperaturę oraz późne godziny wieczorne. Na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych, którzy wykluczyli bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia mężczyzny. W związku z tym, że warunki pogodowe były trudne, a osoba nie posiadała dachu nad głową, mężczyźnie pod wpływem alkoholu udzielono pomocy i umieszczono go w PDOZ, aby spędził noc w pomieszczeniu. Następnego dnia osobę dowieziono do Ośrodka Pomocy dla Osób Bezdomnych w Oryszewie.

W dniu 10.04.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Kasztanowej osoba prowadzi handel bez zezwolenia. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził u handlującej, brak dokumentów uprawniających do prowadzenia handlu w ww. miejscu. Wobec powyższego Zofia S., została ukarana mandatem karnym.

W dniu 12.04.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Ks. Ottona Wittenberga, nieprawidłowo parkujący pojazd marki Honda, w rejonie skrzyżowania. Wysłany na miejsce patrol SM, zastał przy pojeździe sprawcę wykroczenia, którym okazał się Roman M. Na ww. nałożono mandat karny.

W dniu 12.04.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Ks. Ottona Wittenberga, pojazd marki Toyota, który naruszył warunki parkowania, pozostawiając pojazd na trawniku przednią osią. Magdalena S., za niszczenie zieleni została ukarana mandatem karnym.

Rozpoczęte kilka tygodni temu szkolenie z zakresu samoobrony, skierowane do kobiet z Żyrardowa, dobiegło końca w dniu 12.04.2019. Uczestniczki kursu od 15 lutego zmagały się z własnymi słabościami i chłonęły wiedzę m.in. wiedzy teoretycznej i praktycznej z elementami samoobrony oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szczególnie zajęcia praktyczne z zakresu samoobrony, kształtowania tężyzny fizycznej oraz poprawy kondycji kosztowały uczestniczki wiele wysiłku, „wylanego” potu oraz pozostawiły na pamiątkę siniaki i niedosyt, że to już koniec. Uroczysty finał rozpoczął Zastępca Komendanta Zbigniew Biegański. Podkreślił on, jak ważną inicjatywą w zakresie kształtowania poczucia bezpieczeństwa mieszkanek miasta jest ten kurs, który już od kilku lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem płci pięknej. Przy tej okazji pogratulował decyzji o uczestnictwie w kursie. Uczestniczki również złożyły na ręce organizatorów i instruktorów podziękowania. Z wypowiedzi uczestniczek można było również wywnioskować, że tego typu działania na rzecz bezpieczeństwa są potrzebne, przynoszą uczestniczkom szereg korzyści oraz powodują u nich wiele pozytywnych emocji pozwalających w pewnym stopniu bardziej poznać samego siebie. Każda z Pań otrzymała dyplom ukończenia kursu. Zachęcamy kolejne Panie do udziału w kolejnej edycji, której zapowiedź będzie ogłoszona już po wakacjach.

W dniu 13.04.2019 operator monitoringu zauważył, przy ul. 1 Maja mężczyznę, który zrywa kwiaty z klombu miejskiego. Wiesława F., ujęto a następnie ukarano grzywną w postepowaniu mandatowym, za niszczenie zieleni użyteczności w miejscu publicznym.

Dodatek:

Z KAMERĄ BEZPIECZNIEJ

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Żyrardowie testują kamerki nasobne, mocowane do munduru. Mają one za zadanie, nagrywanie interwencji podejmowanych przez funkcjonariuszy SM. W przypadku spraw konfliktowych, nagrania mogą być wykorzystane jako dowód w sprawie. Jeśli testy spełnią oczekiwania strażników, to patrole zostaną wyposażone na stałe w te urządzenia.

Podczas pełnionych służb dokonano 12 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 36 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 16 dotyczyło zdarzeń drogowych, 6 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 14 dotyczyło m.in.: mężczyzny śpiącego na ławce; umieszczania ogłoszeń w miejscu do tego nieprzeznaczonym; przepełnionych koszy ulicznych; zanieczyszczonych miejsc publicznych; psa pozostawionego bez opieki w parku; mężczyzny zrywającego tulipany na placu; mężczyzny rozbijającego butelkę szklaną na jezdni.