tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 114 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych:

W dniu 17.12.2018 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, w czynnościach przy ul. Bankowej, gdzie została przeprowadzona kontrola dobrostanu kotów oraz dwóch psów. W trakcie kontroli nie odnotowano przypadków naruszenia prawa, wystawiono wezwanie, w celu okazania przez właściciela aktualnych szczepień psów.

W dniu 17.12.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na schodach budynku mieszkalnego, przy ul. 1 Maja leży mężczyzna. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził mężczyznę po użyciu alkoholu. Na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych. Funkcjonariusze SM udzielili pomocy osobie, która znajdowała się w stanie upojenia alkoholowego. Łukasz S. został przewieziony do placówki medycznej w celu hospitalizacji.

W dniu 17.12.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na półpiętrze budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Ottona Wittenberga, leży mężczyzna, który prawdopodobnie spadł ze schodów. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził mężczyznę w stanie po użyciu alkoholu. Na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych, w celu wykluczenia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że Krzysztof P., zamieszkuje samotnie lokal, w którym nie ma ogrzewania. Następnie z uwagi na brak jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych, strażnicy miejscy przewieźli mężczyznę do PDOZ, do czasu wytrzeźwienia.

W dniu 17.12.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Tadeusza Kościuszki doszło do pokąsania osoby przez psa. Do zdarzenia doszło, kiedy poszkodowana kobieta wchodziła do budynku mieszkalnego. Wysłany na miejsce patrol SM ustalił kto jest właścicielem czworonoga. Wobec Władysława D., za niezachowanie środków przy trzymaniu psa, zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym. Jednocześnie ww. zobligowano do poddania psa obserwacji weterynaryjnej.

W dniu 17.12.2018 operator monitoringu zauważył przy ul. Ks. Ottona Wittenberga, pojazd ciężarowy marki Renault, który zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie drogowe wobec Radosława P., zastosowano grzywnę w postepowaniu mandatowym.

W dniu 20.12.2018 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, w czynnościach przy ul. Hulki Laskowskiego, gdzie została przeprowadzona kontrola dobrostanu psa. W trakcie prowadzonych czynności nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ruszyły pierwsze punkty sprzedaży świątecznych drzewek, a wraz z nimi kontrole miejsc, w których żyrardowianie mogą zakupić choinki. Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia strażnicy miejscy wspólnie ze strażą leśną prowadzili kontrolę sprzedaży choinek, na terenie całego miasta. Dowód zakupu ze wskazaniem źródła pochodzenia drzewek lub zgoda na wycinkę drzew, dokument potwierdzający legalność zajęcia terenu, wpis do ewidencji działalności gospodarczej to podstawowe dokumenty, które powinna okazać strażnikom osoba prowadząca taki przedświąteczny handel. To, czy drzewko, które przynosimy do naszego domu, pochodzi z legalnego źródła, ma duże znaczenie. Kupując rośliny pochodzące ze specjalnych hodowli przyczyniamy się do ochrony lasów przed dziką wycinką, która niszczy leśny ekosystem. Zwracajmy więc na to uwagę. Poprzez swoje działania strażnicy chcą przede wszystkim wyeliminować przypadki wprowadzania do sprzedaży roślin pochodzących z kradzieży. W trakcie przeprowadzonej kontroli nie odnotowano przypadków naruszenia prawa.

W dniu 24.12.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w sieni budynku mieszalnego przy ul. Kamiennej, przebywa prawdopodobnie lis. Wysłano niezwłocznie patrol SM w ww. rejon. Funkcjonariusze SM potwierdzili niecodzienne zgłoszenie. W niedługim czasie lis został odłowiony przez osobę do tego powołaną. Lokatorzy ww. budynku odetchnęli z ulgą.

W dniu 24.12.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ostatnim piętrze wieżowca przy ul. Izy Zilelińskiej, przebywa osoba bezdomna. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził mężczyznę po użyciu alkoholu, który jest znany strażnikom. Na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych. Funkcjonariusze SM udzielili pomocy osobie bezdomnej, która znajdowała się w stanie upojenia alkoholowego. Marek R. został przebadany w izbie przyjęć, w celu wykluczenia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Następnie strażnicy miejscy z uwagi na brak przeciwskazań zdrowotnych, przewieźli osobę bezdomną do PDOZ, do czasu wytrzeźwienia.

W dniu 27.12.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w rejonie ul. Emilii Plater jest duże zadymienie. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie i przeprowadził kontrolę przy piecu, w budynku jednorodzinnym, przy ul. Leona Wasilewskiego. W wyniku kontroli stwierdzono, że doszło do zapalenia się sadzy w kominie, które były przyczyną powstałego zadymienia.

W dniu 27.12.2018 do siedziby SM zgłosiła się osoba z psem, który przybłąkał się do niej i chodzi za nią. Błąkający się zwierzak został umieszczony w schronisku przy ul. Czystej. W niedługim czasie w schronisku pojawił się Antoni M., który okazał się właścicielem zguby. Za niezachowanie środków przy trzymaniu psa, właściciel został ukarany mandatem karnym.

W dniu 27.12.2018 operator monitoringu zauważył przy ul. Gabriela Narutowicza, pojazd marki Renault, który zaparkował bezpośrednio w rejonie przejścia dla pieszych. W związku z popełnionym wykroczeniem drogowym, kierowca pojazdu Paweł K., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 28.12.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na łące pomiędzy cmentarzem a blokami TBS, w okolicy ul. Spokojnej osoba próbuje coś wypalać. Wysłany na miejsce patrol SM, ujął Wojciecha G., który wypalał odpady komunalne. W związku z art. 191 ustawy o odpadach, czyli termicznego przekształcania odpadów, poza spalarnią odpadów, ww. został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 29.12.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na chodniku przy ul. Władysława Reymonta leży osoba. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Do mężczyzny w stanie upojenia alkoholowego wezwano załogę ratowników medycznych. Grzegorz L., po wstępnej analizie zdrowia, która wykluczyła bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia, został przewieziony do PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. Następnego dnia ww. został ukarany mandatem karnym za dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku w miejscu publicznym.

W dniu 31.12.2018 strażnicy miejscy z przedstawicielem straży pożarnej przeprowadzili kontrole miejsc, gdzie sprzedawane były materiały pirotechniczne. Funkcjonariusze sprawdzają m.in. czy osoby handlujące nimi posiadają odpowiednie pozwolenia oraz czy na stoiskach znajdują się gaśnice. Podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 31.12.2018 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Józefa Mireckiego zaparkował pojazd marki Toyota, w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził brak karty uprawniającej do parkowania na ww. miejscu. W trakcie prowadzonych czynności na miejscu pojawił się właściciel pojazdu Daniel G. Wobec powyższego na ww., nałożono grzywnę w postepowaniu mandatowym. Kierowca uniknął dodatkowych kosztów, wiązanych z odholowaniem pojazdu.

W dniu 31.12.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że z komina, budynku mieszkalnego przy ul. Gabriela Łukasińskiego, wydobywa się duszący dym, który powoduje duże zadymienie w ww. rejonie. Zachodzi obawa, że spalane są w piecu odpady niedozwolone. Wysłano na miejsce patrol SM. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że powodem duszącego zadymienia było zapalenie się sadzy w kominie. O zdarzeniu poinformowano załogę PSP, która przejęła dalsze czynności w sprawie.

W dniu 31.12.2018 operator monitoringu zauważył na skrzyżowaniu ulicy Adama Mickiewicza z ulicą Władysława Reymonta, że doszło do kolizji autobusu z dwoma pojazdami osobowymi. Wysłany na miejsce patrol SM, w celu zabezpieczenia miejsca kolizji. Na miejsce wezwano również załogę ratowników medycznych z uwagi na to, iż jedna z osób uczestnicząca w zdarzeniu drogowym, uskarżała się ból głowy. Funkcjonariusze SM zabezpieczali miejsca zdarzenia, czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu, do czasu podjęcia czynności przewidzianych prawem.

W dniu 02.01.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na chodniku przy ul. Bolesława Limanowskiego leży mężczyzna. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. W związku z tym, że mężczyzna znajdował się pod wpływem środków psychoaktywnych, na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych. Z uwagi na brak zagrożenia życia i zdrowia mężczyzna nie wymagał hospitalizacji. Za dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku Łukasz K. został ukarany mandatem karnym. Funkcjonariusze SM, udzielili pomocy ww. dowożąc go do miejsca zamieszkania.

W dniu 03.01.2019 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla Żeromskiego. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 03.01.2019 operator monitoringu zauważył przy skrzyżowaniu ul. Gen. Władysława Sikorskiego z ulicą Mostową, pojazd marki Peugeot, który był zaparkowany w rejonie przejścia dla pieszych, stwarzając bezpośrednie zagrożenie w ruchu pojazdów i pieszych. Kierowca Maciej K., został ukarany mandatem.
Zaobserwowano zwiększoną aktywność bobrów na terenie miasta. W dniu 04.01.2019 operator monitoringu zauważył kolejne podgryzione drzewo w Paku Miejskim, przy ul. Karola Dittricha, gdzie gryzonie osiedliły się na dobre niszcząc drzewostan w parku. Mimo że szkodzą człowiekowi, jakakolwiek ingerencja w ich życie jest utrudniona, gdyż są objęte ochroną gatunkową. Wszelkie nieprawidłowości są przekazywane niezwłocznie do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta, który podejmuje dalsze czynności w ww. sprawie.
W dniu 04.01.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że z budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej wydobywa się kłębiasty, duszący dym z komina. Wysłano na miejsce patrol SM. Strażnicy miejscy, podczas kontroli przeprowadzonej bezpośrednio, przy piecu nie odnotowali nieprawidłowości.

W dniu 04.01.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, z bloku przy ul. Kpt. Stanisława Pałaca, że jeden z lokatorów nie sprawuje należytej opieki nad psem i wypuszcza go na zewnątrz bez nadzoru. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. W trakcie prowadzonych czynności ustalono właściciela czworonoga. Wobec niezachowania środków przy trzymaniu psa, Anita K., została ukarana mandatem karnym.

W dniu 05.01.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na strychu w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego, leży prawdopodobnie osoba bezdomna. Wysłany na miejsce patrol SM ujął Konrada W. Wobec mężczyzny, który wyczerpał znamiona nieobyczajnego wybryku, zastosowano grzywnę w postepowaniu mandatowym. Mężczyźnie udzielono pomocy w dowiezieniu go do miejsca zamieszkania.

W dniu 05.01.2019 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną przy ul. Krótkiej, wobec kierującego Władysława K., który zaparkował pojazd marki Skoda, w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. Na właściciela pojazdu, nałożono grzywnę w postepowaniu mandatowym.

W minionym tygodniu dyżurny SM otrzymał osiem zgłoszeń, dotyczących udzielenia pomocy w rozruchu rozładowanych akumulatorów, w pojazdach. Funkcjonariusze SM w powyższych przypadkach, niezwłocznie reagowali na potrzeby społeczności lokalnej, przy uruchomieniu pojazdów osobowych. Wszystkim zgłaszającym potrzebę, udało się pomóc.
Podczas pełnionych służb dokonano 72 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 160 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 85 dotyczyło zdarzeń drogowych, 9 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 66 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; mężczyzny prawdopodobnie pod wpływem alkoholu, mającym problemy z przemieszczaniem się; niesprawnych lamp oświetlenia ulicznego; osób zaczepiających przechodniów; padliny na jezdni; osób wchodzących do fontanny; umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych; osoby na rowie, która nie może się samodzielnie wydostać; przewróconej przez wiatr ozdoby świątecznej oraz ogrodzenia przy remontowanym budynku; przewróconego kontenera na odpady; przekręconego oraz uszkodzonego znaku drogowego; przewróconego Toi-Toi; uszkodzonych banerów reklamowych; podgryzionego drzewa przez bobry w Parku Miejskim; chuligańskiego zachowania się młodzieży.