tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 66 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 06.02.2019 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim, przy ul. Bolesława Limanowskiego, dwie osoby, które spożywały alkohol. Wysłany na miejsce patrol ujął Łukasza R. i Adriana M. Za niestosowanie się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na ww. nałożono mandaty karne.

Ponadto:
W dniu 04.02.2019 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Samorządu Mieszkańców Nr 8. Podczas spotkań udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 04.02.2019 operator monitoringu zauważył, przy skrzyżowaniu ulicy Władysława Sikorskiego z ulicą Franklina Roosevelta, dwa pojazdy marki Volvo i Opel, które zaparkowały w rejonie skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Za popełnione wykroczenia drogowe Piotr S. i Michał S., zostali ukarani mandatami karnymi.

W dniu 05.02.2019 funkcjonariusze SM podjęli interwencję, przy ul. Bolesława Limanowskiego, gdzie zaparkował pojazd marki Opel, w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził brak karty uprawniającej do parkowania na ww. miejscu. Pojazd osobowy został odholowany na parking strzeżony, przy ul. Przemysłowej. Za popełnione wykroczenie drogowe Paweł L., został ukarany mandatem karnym oraz poniósł koszty odholowania pojazdu.

W dniu 06.02.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, w czynnościach przy ul. Bolesława Limanowskiego, gdzie została przeprowadzona kontrola w związku ze zgłoszeniem.

W dniu 06.02.2019 około południa do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie, dotyczące dewastacji ściany zabytkowej zabudowy budynku Kantoru, przy ul. Bolesława Limanowskiego. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie przybył patrol SM. Uszkodzeniu uległa ściana budynku od strony Armii Krajowej, poprzez jej pomalowanie sprayem (graffiti).
Sprawcy wykroczenia na widok patrolu, podjęli ucieczkę w kierunku ul. Ludwika Waryńskiego. Przy pomocy monitoringu udało się ich namierzyć i po krótkim pościgu ująć. Ze względu na próbę ucieczki w czasie legitymowania, strażnicy miejscy posłużyli się ostrzegawczo paralizatorem a następnie zmuszeni byli do użycia środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek. Za popełnione wykroczenia na sprawców Sylwię D. i Mariusza Ś., nałożono grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości po 500 zł na każdego. Strażnicy Miejscy dziękują za obywatelską postawę osobie zgłaszającej uszkodzenie mienia.

W dniu 06.02.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, pojazd marki Volkswagen, który zaparkował na przejściu dla pieszych, stwarzając bezpośrednie zagrożenie w ruchu pojazdów i pieszych. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusz SM asekurował przechodzącą na pasach kobietę, która poruszała się przy pomocy balkonika. Za popełnione wykroczenie drogowe Zbigniew P., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 07.02.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM oraz Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w czynnościach przy ul. Filipa de Girarda, gdzie została przeprowadzona kontrola dobrostanu kotów.

Jak reagować, kiedy ktoś potrzebuje pomocy? Którą ze służb powiadomić? Jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową? Na takie pytania dotyczące podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, strażnicy miejscy w dniu 07.02.2019, uczyli dzieci na spotkaniu w ramach „Akcji Zima w Mieście – 2019”. Zadaniem dzieci było m.in. podjęcie decyzji, którą ze służb powiadomią i poproszą o pomoc, dobór informacji jakie przekażą operatorowi numeru alarmowego, a także określenie jak powinny zachować się w trakcie symulowanego zdarzenia. Strażnicy miejscy kładą nacisk na edukację dzieci z zakresu bezpieczeństwa, w tym również dotyczącą udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia te uczą dzieci prawidłowych reakcji w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Chcemy uwrażliwić dzieci na potrzeby innych, a jednocześnie nauczyć je, jak dbać o własne bezpieczeństwo. Nasi milusińscy mogli w praktyce uczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy na „Fantomie”, na którym ćwiczyły masaż serca. Funkcjonariusze SM zapewniali, że każdy może pomóc, gdy dzieje się coś złego, nawet dziecko. Dzieci fantastycznie sobie radziły, choć przyznały, że nie jest to łatwe zadanie. Na koniec spotkania, każde dziecko otrzymało upominek w postaci przywieszki odblaskowej. Składamy podziękowania Dyrekcji Centrum Kultury w Żyrardowie za zaproszenie, które umożliwiło spotkanie z dziećmi i przedstawienie im zasad, udzielenia pierwszej pomocy.

W dniu 07.02.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, pojazd marki Opel, który zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych. Za popełnione wykroczenie drogowe Jacek P., został ukarany mandatem karnym (foto nr 4).

W dniu 07.02.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Waleriana Łukasińskiego, pojazd marki Suzuki, który zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie drogowe Katarzyna M., została ukarana mandatem karnym.

W dniu 08.02.2019 operator monitoringu zauważył, przy skrzyżowaniu ulicy Karola Dittricha z ulicą Bolesława Limanowskiego pojazd marki Renault, a przy nim leżące, urwane przednie koło. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Kierujący porzucił niezabezpieczony pojazd i uciekł z miejsca zdarzenia. Z uwagi na to, że pojazd stwarzał bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym, pojazd odholowano na parking strzeżony, przy ul. Przemysłowej.

W dniu 09.02.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w rejonie ul. Joachima Lelewela prawdopodobnie ktoś spala plastiki. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zadymienie we wskazanym rejonie. Strażnicy miejscy przeprowadzili kontrolę przy piecu, w budynku, z którego komina wydobywał się nieprzyjemny dym i ujawnili spalane w piecu śmieci. Mariusz C., został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym, za termicznie przekształcane odpady poza spalarnią odpadów.

W dniu 10.02.2019 strażnicy miejscy w związku z zapowiedzią, przeprowadzili kolejną kontrolę przy piecach, w rejonie ulicy Adama Mickiewicza. W wyniku przeprowadzonej kontroli, w jednym z lokali budynku mieszkalnego ujawnili spalane malowane drewno, pozyskane ze starych ram okiennych oraz płyt wiórowych. Za popełnione wykroczenie, Helena M., została ukarana grzywną w postępowaniu mandatowym. W pozostałych dwóch lokalach funkcjonariusze SM nie stwierdzili nieprawidłowości. Straż Miejska w Żyrardowie informuje mieszkańców, że czynności kontrolne będą kontynuowane na terenie całego miasta.

W minionym tygodniu dyżurny SM otrzymał dwa zgłoszenia, dotyczące udzielenia pomocy w rozruchu pojazdów. Funkcjonariusze SM w powyższych przypadkach, niezwłocznie reagowali na potrzeby społeczności lokalnej, przy uruchomieniu ww. pojazdów. Wszystkim zgłaszającym potrzebę, udało się pomóc.
Podczas pełnionych służb dokonano 19 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 52 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 36 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 13 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; braku oznak odśnieżania; niesprawnego oświetlenia ulicznego; braku pokrywy kosza ulicznego.