tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 48 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:
W dniu 14.01.2019 funkcjonariusze SM kontynuowali działania, przekazując informację do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o podjęcie czynności zmierzających do udzielenia niezbędnej pomocy starszej kobiecie, która zamieszkuje samotnie i porusza się na wózku inwalidzkim. Strażnicy miejscy działając na zgłoszenie dwa dni wcześniej, udali się z pomocą do miejsca zamieszkania ww. osoby, która poruszając się na wózku inwalidzkim wypadła z niego na podłogę i nie mogła się samodzielnie się podnieść.

W dniu 15.01.2019 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną, zauważając mężczyznę w oknie budynku przy ul. 1 Maja, którego wyraźny gest ręki, wskazywał na to, iż potrzebuje pomocy. Strażnicy miejscy niezwłocznie podbiegli do budynku, gdzie na klatce schodowej zauważyli kobietę z nożem w ręku. Stanowcza interwencja oraz wydane polecenie przez funkcjonariusza SM, spowodowało, że kobieta odrzuciła niebezpieczne narzędzie. Jak się później okazało Monika Ł. dokonała uszkodzenia ciała dwóm osobom, przy użyciu ww. kuchennego noża. Kobietę ujęto, a następnie przekazano do KPP w celu kontynuowania czynności.

W dniu 15.01.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, pojazd marki Opel, który zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych. Za popełnione wykroczenie drogowe Marcin N., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 16.01.2019 funkcjonariusze SM pełniąc dyżur w patrolu zmotoryzowanym ulic miasta, zauważyli przy ul. Ks. Ottona Wittenberga pojazd osobowy, który stoczył się na jezdnie z zatoki parkingowej. Strażnicy miejscy wepchnęli z powrotem pojazd osobowy, który stwarzał zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego.

W dniu 16.01.2019 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Józefa Mireckiego zaparkował pojazd marki Opel, w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził brak karty uprawniającej do parkowania na ww. miejscu. W trakcie prowadzonych czynności na miejscu pojawił się właściciel pojazdu Dominik K. Na ww., nałożono grzywnę w postepowaniu mandatowym.

W dniach 16 i 17. 01 2019 funkcjonariusze SM poprowadzili kolejne zajęcia profilaktyczne Autochodzik, czyli „Jestem bezpieczny na drodze”. Tym razem w zajęciach wzięło udział około 100 dzieci z Miejskich Przedszkoli Nr 2 oraz Nr 10. „Autochodzik” skierowany jest do najmłodszych uczestników ruchu drogowego i dotyczy zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym poprzez zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu w prawie drogowym, w tym umiejętności „czytania” znaków drogowych, świateł, umiejętności poruszania się po drodze w charakterze pieszego, oraz rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji ruchowej najmłodszych użytkowników dróg. Wszystkie maluchy biorące udział w zajęciach otrzymały opaski odblaskowe, które są podstawowym elementem bezpieczeństwa dla pieszego. Pogadanka, zabawa z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego sprawdza się z powodzeniem od dwóch lat.

W dniu 17.01.2019 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla Teklin. Podczas spotkań udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 18.01.2019 funkcjonariusze SM nałożyli mandat karny na Stanisława J., który nie zachował środków ostrożności przy trzymaniu psa. W ww. dniu dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Dolnośląskiej biegał pies bez nadzoru. W tym celu wysłany został patrol SM potwierdzając zgłoszenie, który następnie wyciągnął od właściciela konsekwencje prawne.

W dniu 20.01.2019 funkcjonariusze SM podjęli interwencję przy ul. Tadeusza Kościuszki, gdzie pojazd marki Golf, został zaparkowany przez kierującego, na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. Ww. pojazd został odholowany na parking strzeżony, przy ul. Przemysłowej. Jakub J. za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym oraz poniósł koszty odholowania pojazdu.

W minionym tygodniu dyżurny SM otrzymał dwa zgłoszenia, dotyczące udzielenia pomocy w rozruchu pojazdów. Funkcjonariusze SM w powyższych przypadkach, niezwłocznie reagowali na potrzeby społeczności lokalnej, przy uruchomieniu ww. pojazdów. Wszystkim zgłaszającym potrzebę, udało się pomóc.
Podczas pełnionych służb dokonano 21 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 67 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 45 dotyczyły zdarzeń drogowych, a 22 dotyczyło m.in.: uszkodzonego krawężnika okalającego pomnik w Parku Dittricha; przepełnionych koszy ulicznych; braku oznak odśnieżania i zwalczania śliskości; nagannego zachowania młodzieży w Parku Dittricha; uszkodzonego banera reklamowego; uszkodzonych znaków drogowych.