tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 38 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 22.10.2019 na ul. 1 Maja mężczyzna dokonał uszkodzenia pojazdu służbowego Straży Miejskiej, poprzez rzucenie w ww. pojazd elementem betonowym, po czym zaczął uciekać. Strażnicy podjęli bezzwłocznie interwencje i w bezpośrednim pościgu ujęli sprawcę uszkodzenia. W związku z tym, że ww. stawiał czynny i bierny opór, użyto w stosunku do niego środków przymusu bezpośredniego, co pozwoliło zdyscyplinować ujętego, do właściwego zachowania. Ujętym, który jak okazało się podczas prowadzonych czynności dokonał jeszcze uszkodzeń innych pojazdów, okazał się Łukasz M. Ww. za swoje czyny odpowie przed sądem.

Również w dniu 22.10.2019 r., tym razem na ul. Stanisława Wyspiańskiego ujęto Sebastiana K. oraz Marcina M., którzy kradli z terenu nieruchomości elementy metalowe. Sprawcy kradzieży z uwagi na niską wartość skradzionych elementów, zostali ukarani mandatami karnymi.

W dniu 23.10.2019 na ul. Ludwika Waryńskiego, wzywano pogotowie do osoby potrzebującej pomocy medycznej. Mężczyzna został zabrany przez załogę karetki Pogotowia Ratunkowego, w celu hospitalizacji.

W dniu 23.10.2019, funkcjonariusz Straży Miejskiej przeprowadził zajęcia profilaktyczne w zakresie „Bezpieczna droga do szkoły” oraz „Ten Obcy” dla przedszkolaków z Przedszkola nr 8.

W dniu 24.10.2019 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla „Wschód”. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 25.10.2019 współpracowano ze Strażą Ochrony Kolei pełniąc służbę patrolową na terenach kolei, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu peronów i dworca PKP. Wspólne patrole mają na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku na tym obszarze i będą sukcesywnie kontynuowane.

W dniu 26.10.2019 r, na ul. Marii Skłodowskiej-Curie doszło do niebezpiecznej sytuacji w której pies, ugryzł przechodząca kobietę. Strażnicy podjęli działania w efekcie których właściciel psa za brak nadzoru, w wyniku którego doszło do pogryzienia, został ukarany mandatem karnym. Został również zobligowany do poddania psa obserwacji weterynaryjnej, w celu wykluczenia wścieklizny.

W dniach 26-27.10.2019 w rejonie Cmentarza przeprowadzono kontrole osób handlujących pod kątem pozwoleń na prowadzenie sprzedaży w ww. rejonie. W wyniku podjętych działań udzielono dwóch pouczeń oraz nałożono jeden mandat karny.

W dniu 27.10.2019 na ul. Otto Wittenberga ujawniono mężczyznę, który jak się okazało podczas dalszych czynności był osoba bezdomną. W związku z tym, że mężczyzna miał kłopoty z poruszaniem się, zostało wezwane Pogotowie Ratunkowe. Okazało się jednak, że obędzie się bez hospitalizacji i w związku z tym ww. przewieziono do Markotu-Dar Serca w Oryszewie, gdzie będzie miał zapewnione miejsce noclegowe.

Podczas pełnionych służb dokonano 28 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 37 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 21 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania w miejscu publicznym, a 12 dotyczyło m.in.: osoba prawdopodobnie pod wpływem alkoholu, mająca problem z przemieszczaniem się; niesprawna latarnia oświetlenia ulicznego; braki w łańcuchach odgradzających jezdnię od chodnika; brak oznakowania poziomego ,,przejście dla pieszych’’; przepełnione kosze uliczne; chuligański wybryk mężczyzny; przepełniony pojemnik z odzieżą używaną; osoba śpiąca na ławce przystanku komunikacji publicznej; bójka osób, itp.