tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 42 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 1.10.2019 na ul. Stefana Żeromskiego ujęto Janusza A. oraz Marzenę P. którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym. Na ww. nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.
W dniu 5.10.2019 na ul. Józefa Mireckiego ujęto Julię T. oraz Mateusza S., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym. Na sprawców wykroczenia nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.

Ponadto:

W dniu 30.09.2019 na ul. Stefana Okrzei ujęto Pawła K., który znajdując się w stanie po użyciu alkoholu zakłócił spokój i porządek publiczny. Na sprawcę wykroczenia, którego zachowanie było nad wyraz naganne, nałożono mandat karny w wysokości 500 zł.

W dniu 2.10.2019 na ul. Tadeusza Kościuszki udzielono asysty administratorowi PGM, przy wykonywaniu czynności służbowych polegających na zabezpieczeniu lokalu.

W dniu 2.10.2019 operator monitoringu zauważył na ul. Bolesława Limanowskiego przy ul. Fryderyka Chopina potrącenie pieszego uczestnika ruchu przez kierującego pojazdem osobowym. Na miejsce został wysłany patrol S.M., który zabezpieczył miejsce zdarzenia. Na miejsce została również wezwana Straż Pożarna oraz załoga karetki Pogotowia Ratunkowego. W ww. sprawie będą prowadzone dalsze czynności.

W dniu 3.10.2019 r., z ul. Romualda Mielczarskiego odholowano na parking strzeżony samochód marki Honda. Kierujący pojazdem zaparkował przed brama wjazdowa, uniemożliwiając tym samym wjazd i wyjazd z nieruchomości. Kierujący został ukarany mandatem karnym oraz poniósł koszty odholowania pojazdu.
W dniu 3.10.2019 z ul. Izy Zielińskiej odholowano na parking strzeżony samochód marki Suzuki Swift, którego stan wskazywał na to, że jest nieużytkowany. Tym samym zostało odzyskane jedno miejsce do parkowania pojazdów.
W dniu 3.10.2019 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla Żeromskiego. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.
W dniu 6.10.2019r, funkcjonariusze Straży Miejskiej uczestniczyli w pikniku zorganizowanym z okazji III Żyrardowskiego Dnia Zwierzaka. Strażnicy w szczególności dla najmłodszych uczestników pikniku przygotowali konkursy polegające na rozwiązywaniu krzyżówek, rebusów oraz malowaniu kolorowanek. Dzieci biorące udział w konkurach otrzymywały od strażników drobne upominki.
W dniu 6.10.2019 na ul. Jana Skrowaczewskiego ujęto Andrzeja B., który znajdując się w stanie po użyciu alkoholu dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Ww. został osadzony w PDOZ do wytrzeźwienia. Na sprawcę wykroczenia zostanie nałożony mandat karny.

Podczas pełnionych służb dokonano 20 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 45 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 24 dotyczyło zdarzeń drogowych, 7 spożywania w miejscu publicznym, a 14 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych, uszkodzonych znaków drogowych, niesprawnego oświetlenia ulicznego, itp.