tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 20 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 06.05.2024 r. zauważono za pomocą kamery monitoringu miejskiego, że zaparkowany pojazd na ul. Bolesława Limanowskiego 51, blokuje przejście chodnikiem. Podjęta interwencja przez patrol SM została zakończona nałożeniem mandatu karnego na kierującego pojazdem marki Opel, który nie pozostawił 1,5 m szerokości chodnika na przejście pieszych. (foto. nr 1, 1a)

W dniu 06.05.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono mężczyznę na skwerze przy ul. 1 Maja, który spożywał alkohol w miejscu publicznym. Po przeprowadzonej rozmowie, strażnicy udzielili pouczenia Panu Sławomirowi. (foto. nr 2)

W dniu 06.05.2024 r. przekazano do SM, że na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Stanisława Sławińskiego, została zniszczona sygnalizacja przez duży pojazd, a sprawca się oddalił. Strażnicy dokonali rozpytania osób w rejonie, ale nikt nie widział zdarzenia. Obecny konserwator oświetlenia usuwał awarię, w związku z uszkodzeniem słupa z oświetleniem przejścia dla pieszych. Na miejscu czynności zostały podjęte przez patrol KPP. (foto. nr 3)

W dniu 06.05.2024 r. przy pomocy kamery systemu monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. Waleriana Łukasińskiego przy ul. Stefana Okrzei jest zaparkowany pojazd marki Volkswagen, którego kierujący naruszył przepisy ruchu drogowego. Strażnicy po wykonaniu stosownej dokumentacji wystawili wezwanie dla kierującego, w celu stawienia się w siedzibie SM. (foto. nr 4)

W dniu 06.05.2024 r. wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, dotyczące bałaganu przy kontenerach na śmieci przy ul. Michała Ossowskiego. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie, które w celu jego realizacji zostało przekazane do administratora terenu. (foto. nr 5, 5a)

W dniu 06.05.2024 r. mieszkanka przekazała do SM, że jest zniszczona tablica z rozrysowaną ścieżką zdrowia w parku przy ul. Józefa Procnera, Po oznakowaniu wystającego kawałka słupka, zgłoszenie o uszkodzeniu przekazano do WGK UM. (foto. nr 6)

W dniu 06.05.2024 r. funkcjonariusze SM patrolując ul. Gabriela Narutowicza, zauważyli zaparkowany pojazd marki Citroen w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”.  Strażnicy nakazali przeparkować pojazd kierującemu, który był w rejonie pojazdu. (foto. nr 7)

W dniu 06.05.2024 r. otrzymano zgłoszenie od mieszkańca, że przed supermarketem przy ul. Jana Skrowaczewskiego pojazd marki Smart parkuje nieprawidłowo. Strażnicy, będą kontynuować czynności wyjaśniające w sprawie popełnionego wykroczenia. (foto. nr 14)

W dniu 07.05.2024 r. mieszkaniec zgłosił do SM, że na szczycie budynku przy ul. Józefa Mireckiego a al. Partyzantów, blokowany jest ciąg pieszo-rowerowy przez pojazdy. Patrol SM na miejscu zastał pojazd marki BMW, którego kierujący nie zastosował się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Strażnicy wystawili wezwanie dla kierującego, w celu stawienia się w siedzibie SM. (foto. nr 8. 8a)

W dniu 07.05.2024 r. zgłoszono do SM, że w pobliżu pojemnika na odzież używaną przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, leży martwy kot. W celu realizacji, zgłoszenie przekazano telefonicznie do osoby zajmującej się usuwaniem padłych zwierząt z terenu miasta.

W dniu 07.05.2024 r. kobieta zamieszkująca na ul.  Filipa de Girarda, zgłosiła do dyżurnego SM, że notorycznie jest zakłócany spokój w godzinach nocnych, przez wypuszczane dwa psy na balkon, które głośno ujadają. W sprawie będą kontynuowane dalsze czynności wyjaśniające.

W dniu 07.05.2024 r. przekazano do dyżurnego SM, że na chodniku przy ul. Ludwika Waryńskiego a ul. 1 Maja, stoi kontener na śmieci. Po przekazaniu zgłoszenia do PGM ustalono, że pojemnik jest uszkodzony i będzie zabrany do utylizacji. (foto nr 9)

W dniu 07.05.2024 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkanki, że na ul. Gabriela Narutowicza pomiędzy ul. Stefana Okrzei a ul. Henryka hr. Łubieńskiego, są nieprawidłowości w postoju pojazdów. Funkcjonariusze SM na miejscu zgłoszenie zastali dwa pojazdy marki Peugeot i Audi, których kierujący nie zastosowali się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Na Pana Konrada i Panią Krystynę, za popełnione wykroczenie zostały nałożone mandaty karne. (foto. nr 10, 10a-b)

W dniu 07.05.2024 r. funkcjonariusze SM podjęli interwencję na ul. 1 Maja, wobec dwóch kierujących pojazdami marki Peugeot, którzy zaparkowali na miejscach przeznaczonych dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, bez wymaganych uprawnień do zajęcia tego miejsca parkingowego. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego, na Pana Tomasza i Pana Filipa, zostały nałożone kary grzywny. (foto. nr 11)

W dniu 07.05.2024 r. mieszkaniec przekazał do dyżurnego SM zgłoszenie, dotyczące zapakowanego pojazdu marki Audi, który blokuje wjazd/wyjazd zgłaszającego z garażu przy ul. Legionów Polskich. Patrol SM po potwierdzeniu zgłoszenia, wezwał na miejsce holownik. W trakcie czynności do pojazdu wrócił kierujący, który uniknął odholowania pojazdu. Za popełnione wykroczenie, na Pana Tomasza został nałożony mandat karny. (foto. nr 12)

W dniu 07.05.2024 r. funkcjonariusze SM w trakcie patrolu zauważyli mężczyznę, który jechał rowerem po przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Władysława Reymonta z ul. Opolską, stwarzając tym samym zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu. Za popełnione wykroczenie, na Pana Konrada została nałożona kara grzywny.

W dniu 07.05.2024 r. strażnicy przemieszczając się po ul. Nowy Świat zauważyli, że zaparkowany pojazd marki Honda stoczył się na jezdnię, ponieważ nie został odpowiednio zabezpieczony. Po wepchnięciu pojazdu na miejsce parkingowe i zabezpieczeniu przed ponownym stoczeniem, strażnicy wystawili wezwanie dla kierującego, w celu stawienia się w siedzibie SM. (foto. nr 15)

W dniu 07.05.2024 r. strażnicy nałożyli mandat karny na mężczyznę, który zaśmiecił miejsce publiczne wyrzucając odpady budowlane przed posesję przy ul. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.  (foto. nr 20)

W dniu 08.05.2024 r. zauważono za pomocą kamery monitoringu miejskiego, że na skrzyżowaniu ul. Józefa Mireckiego z ul. Gabriela Narutowicza nie działa sygnalizacja świetlna. Informację o awarii przekazano do Starostwa Powiatowego. (foto. nr 16)

W dniu 08.05.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że doszło do kolizji pojazdów na ul. Bolesława Limanowskiego. Informację o zdarzeniu przekazano do dyżurnego KPP. Na miejsce przybyły wszystkie niezbędne służby. (foto. nr 17, 17a-b)

W dniu 08.05.2024 r. przekazano zgłoszenie do SM, że na terenie parkingu przy ul. rtm. Witolda Pileckiego jest zaparkowany pojazd na miejscu dla osób niepełnosprawnych, bez wyłożonych uprawnień. Strażnicy po potwierdzeniu zgłoszenia, nałożyli mandat karny na kierującą pojazdem marki Opel, Panią Agnieszkę. (foto. nr 18)

W dniu 08.05.2024 r. zauważono za pomocą kamery monitoringu miejskiego, że na schodkach przy ul. Ludwika Waryńskiego leży mężczyzna, który jest prawdopodobnie po użyciu alkoholu. W tym samym czasie dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, które dotyczyło ww. sytuacji. Patrol SM znajdował się w trakcie innych czynności, dlatego zgłoszenie przekazano do realizacji przez patrol KPP, który podjął interwencję. (foto. nr 19)

W dniu 08.05.2024 r. patrol SM patrolował rejon przejścia dla pieszych, które znajduje się w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Józefa Mireckiego. Strażnicy pilnowali bezpiecznego dotarcia uczniów zmierzających do szkoły przez przejście dla pieszych. Patrole są realizowane każdego dnia przy innej placówce i będą realizowane do końca roku szkolnego. (foto. nr 21)

W dniu 08.05.2024 r. strażnicy patrolując ul. Jadwigi Kacperskiej zauważyli, że są odkręcone kawałki progów zwalniających. Nieprawidłowość została przekazana do zarządcy drogi. (foto. nr 22, 22a)

W dniu 08.05.2024 r. siedzibę SM odwiedziła grupa dzieci ,,Misie” z Miejskiego Przedszkola Nr 9. Przedszkolaki zwiedziły siedzibę straży, a następnie wysłuchały pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się na drodze. Maluchy miały możliwość zapoznania się z pojazdem służbowym. Na koniec spotkania dzieci otrzymały odblaski w postaci breloczków. (foto. nr 13, 13a-c)

W dniu 09.05.2024 r. patrol SM otrzymał do realizacji zgłoszenie, które dotyczyło wydobywającego się duszącego dymu z komina przy ul. Joachima Lelewela. Strażnicy przeprowadzili kontrolę pieca i spalanego materiału opałowego. Po stwierdzeniu termicznego przekształcania odpadów zielonych, na Pana Sławomira została nałożona kara grzywny. W związku z używaniem pieca pozaklasowego, ww. udzielono pouczenia. (foto. nr 23, 23a)

W dniu 09.05.2024 r. strażnicy zabezpieczali przebieg uroczystości obchodów ,,Dnia Strażaka” oraz trasy przemarszu jego uczestników. Święto całego pożarniczego środowiska z powiatu żyrardowskiego, odbyło się na pl. Jana Pawła II. W uroczystości wzięły udział delegacje i poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego powiatu, zaproszeni goście, w tym przedstawiciel Straży Miejskiej  oraz mieszkańcy. W trakcie zabezpieczania nie odnotowano nieprawidłowości. (foto. nr 24)          

W dniu 09.05.2024 r. przekazano do dyżurnego SM, że przed wejściem do bloku mieszkalnego przy ul. Szarych Szeregów 32b, stoi porzucony koszyk z supermarketu. Informację o lokalizacji koszyka przekazano kierownikowi obiektu przy ul. Bolesława Limanowskiego.

W dniu 09.05.2024 r. po otrzymanym zgłoszeniu o podrzucaniu odpadów do pojemnika na odpady, przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą przy ul. Fryderyka Chopina, patrol SM przeprowadził kontrolę w ww. punkcie. Za brak pojemnika na wytwarzane odpady, na właściciela prowadzonej działalności gospodarczej nałożono karę grzywny. (foto. nr 25)

W dniu 09.05.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że pojazd marki Skoda jest rozbity, po uderzeniu w stojak z rowerami na skrzyżowaniu ul. Stefana Okrzei z ul. Gabriela Narutowicza. Na miejscu okazało się, że doszło do kolizji z pojazdem marki Opel. Strażnicy legitymowali uczestników kolizji, po czym przekazali czynności przybyłemu patrolowi KPP. (foto. nr 26, 26a-b)

W dniu 09.05.2024 r. mieszkaniec zgłosił dyżurnemu SM, że w chodniku na ul. Piotra Wysockiego jest zapadnięta studzienka. Strażnicy udali się na miejsce zgłoszenia, które zostało potwierdzone. Prostokątna studzienka nie posiadała pokrywy. Wykonano dokumentację zdjęciową, a nieprawidłowość przekazano do firmy telekomunikacyjne, w celu pilnego uzupełnienia dekla. (foto. nr 27)

W dniu 09.05.2024 r. mieszkanka przekazała do SM zgłoszenie, że na trawniku przy ul. Filipa de Girarda 13 jest zaparkowany pojazd marki Honda. Patrol SM na miejscu wystawił ,,żółtą kartkę” dla kierującego, który zaparkował na terenie przeznaczonym pod zieleń.

W dniu 09.05.2024 r. zgłoszono do dyżurnego SM, że na trawniku w rejonie skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Jaktorowską siedzi młody mężczyzna, który może być nietrzeźwy. Na miejscu Patrol SM przeprowadził rozmowę z mężczyzną, który odpoczywał. Po odmowie udzielenia mu wszelkiej pomocy, w tym medycznej, udał się do miejsca zamieszkania.

W dniu 09.05.2024 r. strażnicy w trakcie patrolu ul. Bielnikowej, zauważyli wykopany i nieoznakowany wykop oraz przepełniony kontener na odpady. Osobie odpowiedzialnej za prowadzone prace ziemne udzielono pouczenia, po czy teren został oznakowany. Natomiast administrator odpowiedzialny za systematyczny odbiór odpadów, został ukarany mandatem karnym. (foto. nr 28)

W dniu 09.05.2024 r. patrol SM udzielił asysty dla pracownika PGM na ul. Ludwika Waryńskiego, w związku z uciążliwością spowodowaną przez jedną z lokatorek. Dalsze czynności w sprawie prowadzi PGM. (foto. nr 29)

W dniu 10.05.2024 r. mieszkaniec ul. Marii Skłodowskiej-Curie, zwrócił się z prośbą do SM, o przeprowadzenie rozmowy z uciążliwym sąsiadem, prowadzącym różne prace związane z heblowaniem, cięciem drewna, na skutek których wiatr przenosi powstały pył na teren posesji osoby zgłaszającej, powodując zabrudzanie auta, czy suszącego się prania. Zgłaszający wielokrotnie prosił sąsiada, żeby te race wykonywał w głębi posesji, wtedy nieczystości nie przedostawałyby się na jego stronę, ale prośba nie przyniosła rezultatu. Patrol SM przeprowadził rozmowę dyscyplinującą z właścicielem nieruchomości.

W dniu 10.05.2024 r. wpłynęło zgłoszenie do patrolu SM, że lokatorka bloku mieszkalnego przy ul Marii Nietrzebki posiada psa, nad którym się znęca. Patrol SM na miejscu zgłoszenia podjął współpracę z pracownikiem Spółdzielni Mieszkaniowej. Dobrostan psa nie wykazał nieprawidłowości, natomiast za brak aktualnych szczepień zwierzęcia, na jego właścicielkę nałożono mandat karny.

W dniu 10.05.2024 r. patrol SM podjął interwencję, ponieważ w lokalu przy ul. 1 Maja słychać krzyki młodej kobiety wzywającej pomocy oraz hałas przewracanych się mebli oraz trzaskanie drzwiami. Kobieta była roztrzęsiona, miała widoczne siniaki na ciele. W lokalu były  uszkodzone drzwi. Po przeprowadzonej rozmowie, odmówiła udzielenia jej jakiejkolwiek pomocy. Z podjętej interwencji sporządzono notatkę służbową, w celu prowadzenia dalszych czynności.

W dniu 10.05.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że przy skrzyżowaniu ul. Stefana Okrzei przy ul. Waleriana Łukasińskiego jest zaparkowany pojazd ciężarowy marki Volkswagen, w rejonie przejścia dla pieszych. Po sporządzeniu dokumentacji i ustaleniu właściciela pojazdu, będą kontynuowane dalsze czynności wyjaśniające. (foto. nr 30)

W dniu 10.05.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono przy ul. Michała Ossowskiego, że w rejonie pojemników na odzież używaną, leżą porozrzucane ubrania. W sprawie będą kontynuowane dalsze czynności wyjaśniające. (foto. nr 31)

W dniu 10.05.2024 r. strażnicy patrolowali rejon przejść dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej przy ul. Franklina Roosevelta, aby dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć do placówki na zajęcia. Zwracano również uwagę na nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów, przez osoby dowożące dzieci do szkoły. (foto. nr 32)

W dniu 10.05.2024 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkanki, że w rejonie mostu przy ul. Władysława Reymonta, zapada się chodnik. Strażnicy potwierdzili zapadające się kostki w chodniku na wysokości przystanku autobusowego. Po oznakowaniu miejsca przy pomocy taśmy biało-czerwonej, nieprawidłowość przekazano do Powiatowego Zarządu Dróg. (foto. nr 33)

W dniu 10.05.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zaobserwowano na ul. Józefa Mireckiego, zaparkowany pojazd marki BMW na miejscu dla osoby niepełnosprawnej, bez wyłożonych uprawnień do zajęcia tego miejsca parkingowego. Strażnicy na miejscu po przeprowadzonej rozmowie, udzielili pouczenia kierującej. (foto. nr 34)

W dniu 10.05.2024 r. patrol SM podjął interwencję wobec kierującego pojazdem marki Mercedes – laweta, który zaparkował na powierzchni wyłączonej z ruchu, na ul. Bolesława Limanowskiego przy ul. Karola Dittricha. Za popełnione wykroczenie, na Pana Artura została nałożona kara grzywny. (foto. nr 44)

W dniu 11.05.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono na ul. gen Władysława Sikorskiego, że kierujący pojazdami marki Honda i Volkswagen naruszyli przepisy ruchu drogowego. Została sporządzona dokumentacja do prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających. (foto. nr 35, 35a)

W dniu 11.05.2024 r. po zgłoszeniu mieszkańca, patrol SM podjął interwencję na ul. gen. Władysława Sikorskiego, wobec kierującego pojazdem marki BMW, który zaparkował na miejscu przeznaczonym pod trawnik. Za popełnione wykroczenie, kierujący został ukarany mandatem karnym. (foto. nr 36)

W dniu 11.05.2024 r. mieszkanka zgłosiła do SM, że w rejonie obiektu handlowego przy ul. Środkowej przy ul. Jana Kilińskiego jest duży nieporządek i porozrzucane śmieci. Strażnicy po potwierdzeniu zgłoszenia, nałożyli mandat karny na osobę odpowiedzialna za stan czystości na wskazanym terenie. (foto. nr 37, 37a)

W dniu 11.05.2024 r. wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca, że na podwórku przy ul. Ludwika Waryńskiego 50 przechyla się ściana komórki, która stwarza bezpośrednie zagrożenia dla osób i zaparkowanych pojazdów. Zgłoszenie zostało przekazane do pracownika PGM, w celu podjęcia pilnych działań. Ekipa PGM, rozebrała ruchome elementy ściany. Teren został wygrodzony.  (foto. nr 37.1, 37.1 a)

W dniu 11.05.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono na ul. Adama Mickiewicza 9, że pojazd marki Opel jest zaparkowany w rejonie przejścia dla pieszych. Strażnicy na miejscu zastali kierującego, który tam zaparkował ze względu na awarię pojazdu i oczekuje na holownik. Polecono kierującemu wyłożyć trójkąt ostrzegawczy. (foto. nr 38)

W dniu 11.05.2024 r. zauważono za pomocą kamery monitoringu miejskiego, że dziecko przebywające na pl. Jana Pawła II, wrzuca kawałki kory do wody w fontannie. Strażnicy potwierdzili bardzo dużą ilość zanieczyszczeń i przeprowadzili rozmowę z mamą dziecka, która usunęła ww. zanieczyszczenia. (foto.nr 39)

W dniu 11.05.2024 r. mieszkanka zgłosiła do SM, że w rejonie bloku mieszkalnego przy Alei Partyzantów 11/13 przebywa mężczyzna, który wchodzi do klatek schodowych i zaczepia przechodniów. Strażnicy przeprowadzili rozmowę z mężczyzną, który odmówił przyjęcia wszelkiej pomocy, w tym medycznej, po czym oddalił się z ww. miejsca.

W dniu 11.05.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. Adama Mickiewicza prawdopodobnie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów marki Opel i Volvo. Patrol ustalił, że uczestnicy kolizji nie potrzebują żadnej pomocy. Strony doszły do porozumienia między sobą. (foto. nr 40)

W dniu 11.05.2024 r. mieszkanka zgłosiła do dyżurnego SM, że na ul. Dębowej 17 utworzyła się głęboka zapadlina. Strażnicy potwierdzili zapadlinę na środku drogi gruntowej, którą tymczasowo oznakowano przy pomocy taśmy biało-czerwonej. W celu zabezpieczenia zapadliny, nieprawidłowość przekazano telefonicznie do PGK. (foto. nr 41, 41a)

W dniu 12.05.2024 r. zauważono za pomocą kamery monitoringu miejskiego, że na ul. Władysława Sikorskiego kierujący pojazdem marki Toyota, zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Funkcjonariusze wystawili wezwanie dla kierującego, w celu stawienia się w siedzibie SM. (foto. nr 42)

W dniu 12.05.2024 r. zauważono za pomocą kamery monitoringu miejskiego na ul.  ks. Ottona Wittenberga, że pojazd marki Opel jest parkowany na miejscu dla osób niepełnosprawnych, bez wyłożonej karty parkingowej uprawniającej do zajęcia tego miejsca. Strażnicy potwierdzili nieuprawnione zajęcie miejsca parkingowego. Za popełnione wykroczenie, na Pana Mateusza została nałożona kara grzywny. (foto. nr 43)

W dniu 12.05.2024 r., funkcjonariusze SM zabezpieczali przygotowaną trasę do przejazdu kolarzy, w zorganizowanej imprezie Garmin Iron Triathlon Żyrardów. Funkcjonariusze czuwali nad prawidłowym przebiegiem wyścigu na skrzyżowaniu ul. Piotra Skargi z ul. Dolnośląską, które czasowo zostały wyłączone z ruchu pojazdów.  (foto. nr 45)

Podczas pełnionych służb legitymowano prewencyjnie 6 osób w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 32 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 18 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a pozostałe 11 dotyczyło m.in.: słabo widocznych przejść dla pieszych wymagających ponownego pomalowania, padliny jeża na jezdni, zapylenia na ulicy przez wykonywane prace budowlane, worka z odpadami leżącego w pasie drogowym, niesprawnej sygnalizacji świetlnej, zanieczyszczonego miejsca publicznego przy pojemnikach na odzież używaną, przekrzywionych słupków odgradzających jezdnię od chodnika, zaśmiecania fontanny, przepełnionych koszy ulicznych.

« z 3 »