tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 10 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 29.04.2024 r. mieszkaniec bloku mieszkalnego przy ul. gen. Władysława Sikorskiego zgłosił, że jeden z lokatorów zalewa lokale usytuowane poniżej. Zgłoszenie przekazano do administracji ŻSM, w celu podjęcia działań.

W dniu 29.04.2024 r. wpłynęło zgłoszenie do SM, że na ul. Romualda Mielczarskiego 11 na w krzewach nad trawnikiem wisi rój pszczół. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Na miejsce wezwano pszczelarza, który zdjął rój i zabezpieczył pszczoły. (foto. nr 1, 1a)

W dniu 29.04.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono na ul. Stefana Okrzei, że pojazd z przyczepą zaparkował na przejściu dla pieszych. Strażnicy przy pojeździe zastali kierującego pojazdem marki Volkswagen, który rozpytywał o dojazd do miejsca docelowego. Patrol po przeprowadzonej rozmowie i udzieleniu informacji, pouczył kierującego, Pana Dawida. (foto. nr 2)

W dniu 29.04.2024 r. mieszkanka przekazała do dyżurnego SM, że w ogródku pod oknami na ul. ks. Prymasa Stefan Wyszyńskiego 7, lokator składuje odpady pobudowane. Strażnicy po dotarciu na miejsce zgłoszenia, potwierdzili zgłoszenie. Sprawcy wykroczenia wyznaczono termin do uprzątnięcia terenu oraz wystawiono wezwanie, w celu stawienia się w siedzibie SM. (foto. nr 3)

W dniu 29.04.2024 r. strażnicy w trakcie patrolu ul. 1 Maja, podjęli interwencję wobec dwóch mężczyzn, którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym oraz zaśmiecili miejsce publiczne, wyrzucając butelki w krzaki.  Na sprawców wykroczenia zostały nałożone mandaty karne. Pan Piotr przyjął karę grzywny, natomiast Pan Wojciech skorzystał z prawa do odmowy jej przyjęcia. W związku z powyższym, zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sadu Rejonowego. (foto. nr 4)

W dniu 30.04.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. Ludwika Waryńskiego jest zaparkowany pojazd dostawczy IVECO niezgodnie z przepisami ruchu drogowego. Strażnicy wystawili wezwanie dla kierującego, na które stawił się Pan Marcin. Za niezastosowanie się do znaku D-18 ,,Parking” z tabliczką T-30, wskazującą sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni, na ww. została nałożona kara grzywny. (foto. nr 5)

W dniu 30.04.2024 r. zgłoszono do SM, że zaparkowany pojazd na ul. Henryka hr. Łubieńskiego przy ul. Gabriela Narutowicza, blokuje przejście chodnikiem. Strażnicy na miejscu zgłoszenia zastali kierującego, któremu nakazano przeparkować pojazd.

W dniu 30.04.2024 r. mieszkanka przekazała do SM zgłoszenie, które dotyczyło otwartej skrzynki na budynku przy ul. Jana Kilińskiego 34, gdzie wewnątrz znajdują się jakieś przewody. Patrol SM zabezpieczył skrzynkę taśmą biało-czerwoną.

W dniu 30.04.2024 r. kierująca zgłosiła do dyżurnego SM, że jadąc pojazdem marki Mercedes ul. Piotra Wysockiego, najechała na ubytek znajdujący się w nawierzchni jezdni, przez co uszkodziła koło i zawieszenie pojazdu. Patrol SM potwierdził zgłoszenie. Osoba została legitymowana i poinformowana o zgłoszeniu zdarzenia do zarządcy drogi. (foto. nr 6, 6a)

W dniu 30.04.2024 r. przekazano do SM zgłoszenie, które dotyczyło zanieczyszczenia działek przy ul. Anielewicza. Patrol SM potwierdził zanieczyszczenie terenu różnego rodzaju odpadami. Po wykonaniu dokumentacji zdjęciowej, powiadomiono zarządcę terenu o konieczności jego uprzątnięcia. (foto. nr 7)

W dniu 30.04.2024 r. administracja ŻSM zwróciła się do dyżurnego SM z prośbą o pomoc, w związku z rojem pszczół w pergoli śmietnikowej przy ul. Spółdzielczej 7. Strażnicy na miejscu potwierdzili owady i wezwali pszczelarza, który zdjął i zatroszczył się o rój. (foto. nr 8)

W dniu 30.04.2024 r. SM otrzymało zgłoszenie, że są prawdopodobnie podrzucane nieczystości do innych pojemników z prowadzonej działalności gospodarczej na ul. Józefa Mireckiego, w związku z nieposiadaniem własnych pojemników. W dniu 02.05.2024 r. funkcjonariusze SM wystawili wezwanie dla osoby prowadzącej działalność, w celu stawienia się do siedziby SM i przedstawienia wymaganej umowy i dokumentacji z wywozów odpadów.

W dniu 30.04.2024 r. zwrócono się z prośbą do SM o pomoc w rozruchu pojazdu na ul. Środkowej. Patrol SM udzielił pomocy kierującej w uruchomieniu silnika pojazdu marki Chrysler. (foto. nr 14)

W dniu 30.04.2024 r. strażnicy wraz z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej UM, przeprowadzili na terenie miasta kontrole rowów burzowych oraz rowów odwadniających. Wykonano dokumentację wszystkich nieprawidłowości związanych z niedrożnością rowów oraz koniecznością ich wykoszenia. (foto. nr 9, 9a)

W dniu 30.04.2024 r. funkcjonariusze SM patrolując rejon ul. Jaktorowskiej, zauważyli przy ul. Towarowej mężczyznę, który spożywał alkohol w miejscu publicznym. Za popełnione wykroczenie, na Pana Piotra nałożony został manat karny.

W dniu 30.04.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zaobserwowano na Mostowej przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, że są zaparkowane pojazdy na terenie przeznaczonym pod trawnik. Strażnicy wystawili wezwania dla kierujących pojazdami marki Mazda i BMW, w celu stawienia się do siedziby SM. (foto. nr 10)

W dniu 01.05.2024 r. strażnicy zabezpieczali obchody 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, które odbyły się na pl. Jana Pawła II. W trakcie uroczystości nie odnotowano nieprawidłowości. (foto. nr 11)

W dniu 01.05.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. Bolesława Limanowskiego 51, zaparkowany pojazd blokuje ruch pieszych na chodniku. Funkcjonariusze SM wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Kia. (foto. nr 12)

W dniu 01.05.2024 r. zgłoszono do SM, że na ul. kpt. Stanisława Pałaca 41 jest zaparkowany na trawniku pojazd. Patrol SM za niszczenie zieleni, nałożył mandat karny na kierującego pojazdem marki Renault. (foto. nr 13)

W dniu 02.05.2024 r. patrol SM podjął interwencję na ul. Józefa Mireckiego 66, wobec zauważonego starszego mężczyzny, który miał uraz głowy. Do Pana Mirosława został wezwany zespół karetki Pogotowia Ratunkowego, który przejął mężczyznę w celu hospitalizacji.

W dniu 02.05.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zaobserwowano, że na ul. Michała Ossowskiego, są częściowo oberwane banery reklamowe. Patrol SM przekazał właścicielom banerów informację o konieczności naprawy ich mocowania. (foto. nr 14, 14a)

W dniu 02.05.2024 r. wpłynęło zgłoszenie do SM, że na ul. Mostowej są zaparkowane pojazdy, które utrudniają ruch pieszych i pojazdów. Strażnicy wystawili pięć żółtych kartek ostrzegawczych dla kierujących, którzy naruszyli zasady parkowania na chodniku. (foto. nr 15, 15a)

W dniu 02.05.2024 r. do SM przekazano zgłoszenie, że przed punktem handlowym przy Alejach Partyzantów jest mężczyzna, który zaczepia przechodniów i prosi o pieniądze. Strażnicy legitymowali mężczyznę, który po przeprowadzonej rozmowie udał się do miejsca zamieszkania.   

W dniu 02.05.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono w godzinach nocnych, że młody mężczyzna przemieszczając się ul. 1 Maja, maluje markerem na skrzynkach energetycznych od sygnalizacji świetlnej, słupie reklamowym oraz kiosku. W celu podjęcia interwencji, informację o mężczyźnie przekazano do dyżurnego KPP. (foto. nr 16, 16a-c)

W dniu 03.05.2024 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, które dotyczyło zamkniętego psa w pojeździe znajdującym się przy ul. ks. Stanisława Konarskiego. Wysłani na miejsce zgłoszenia funkcjonariusze SM potwierdzili zamkniętego psa w aucie, które miało uchylone szyby. Na miejscu stawiła się właścicielka psa Pani Karolina, którą pouczono za ww. wykroczenie. (foto. nr 17)

W dniu 03.05.2024 r. do SM wpłynęło zgłoszenie, które dotyczyło osoby siedzącej na ławce przy ul. Stefana Okrzei, prawdopodobnie pod wpływem alkoholu. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził mężczyznę pod wpływem alkoholu, do którego wezwano zespół ratownictwa medycznego, w celu udzielenia pomocy i hospitalizacji. (foto. nr 18)

W dniu 03.05.2024 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na terenie posesji przy ul. Jana Kilińskiego jest rozpalony grill, z którego unosi się dym i wlatuje do mieszkania zgłaszającego. Strażnicy dotarli do osoby używającej grilla, której polecili jego przestawienie, aby nie stwarzać uciążliwości dla zgłaszającego, co zostało uczynione. (foto. nr 19)

W dniu 03.05.2024 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, że na terenie zalewu przy ul. Ziołowej, osoby chcą pobić mężczyznę. Wysłani na miejsce zgłoszenia strażnicy przeprowadzili rozmowę z osobami, w celu zażegnania konfliktu. (foto. nr 20)

W dniu 03.05.2024 r. zgłoszono do SM, że przy ul. Leszno stoi zaparkowany pojazd, który jest uszkodzony i wyciekają z niego płyny. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie oraz wystawili wezwanie kierującemu pojazdem marki Audi, w celu złożenia wyjaśnień. Na wystawione wezwanie stawił się Pan Marcin, który zobowiązał się do usunięcia pojazdu oraz uprzątnięcia zanieczyszczenia, co zostało uczynione w dniu 04.05.2024 r. (foto. nr 21, 21a)

W dniu 03.05.2024 r. strażnicy w trakcie patrolu ul. Legionów Polskich, stwierdzili duże zanieczyszczenie terenu odpadami za placówką handlową. Została sporządzona dokumentacja, w celu prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających. (foto. nr 28)

W dniu 04.05.2024 r. przedstawiciel S.M. wraz z pocztem sztandarowym uczestniczył w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbyły się na Placu Jana Pawła II, jak również we mszy św. w intencji Ojczyzny, odprawionej w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia. (foto. nr 22, 22a)

W dniu 04.05.2024 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od kobiety, że w przeciągu ostatnich dni nie działa  oświetlenia ulicznego na ul. Pawła Hulki-Laskowskiego, ul. Stanisława Moniuszki oraz na ul. Bratniej. Nieprawidłowość przekazano do konserwatora oświetlenia ulicznego, w celu podjęcia dalszych czynności.

W dniu 04.05.2024 r. zgłoszono do SM, że w wiacie przystanku komunikacji publicznej przy ul. 1 Maja leży osoba, która oddała potrzebę fizjologiczną w spodnie i jest najprawdopodobniej po użyciu alkoholu. Wysłani na miejsce zgłoszenia funkcjonariusze SM potwierdzili nietrzeźwego mężczyznę, który używał wulgaryzmów oraz zanieczyścił miejsce publiczne. Ujęty mężczyzna został przebadany przez lekarza w CZMZ. W związku z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, Pan Krystian został osadzony do wytrzeźwienia. W dniu 05.05.2024 r. za popełnione wykroczenia, na ww. nałożono karę grzywny.

W dniu 04.05.2024 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że kierowca pojazdu dostawczego marki Mercedes, który dostarcza zaopatrzenie do sklepu przy ul. Narutowicza/Mireckiego podrzuca odpady do kontenera oraz na zwracana uwagę reaguje wulgarnie. W sprawie będę prowadzone dalsze czynności wyjaśniające.

W dniu 04.05.2024 r. do siedziby SM przybiegła przestraszona kobieta, która poinformowała dyżurnego SM, że w pustostanie znajdującym się na ul. Lniarskiej przy ul. Nowy Świat znajduje się osoba, która chce popełnić samobójstwo. Strażnicy wraz z patrolem KPP po przeszukaniu obiektu odnaleźli mężczyznę, do którego wezwano zespół ratownictwa medycznego, w celu udzielenia mu pomocy. Dalsze czynności poprowadzone zostały przez KPP.

W dniu 04.05.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że kierujący pojazdem marki Chevrolet zaparkował w rejonie skrzyżowania w odległości mniejszej niż 10 m na ul. Józefa Mireckiego. Została sporządzona stosowna dokumentacja, w celu podjęcia dalszych czynności. (foto. nr 23)

W dniu 04.05.2024 r. przy użyciu kamery monitoringu miejskiego zauważono, że grupa dziewcząt wchodzi do fontanny na Placu Jana Pawła II, wychlapuje z niej wodę oraz wrzuca do niej jakieś przedmioty. Funkcjonariusze SM przeprowadzili pouczającą rozmowę z nieletnimi. (foto. nr 24)

W dniu 04.05.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zaobserwowano osobę, która klęczy na chodniku przy ul. 1 Maja i nie może się podnieść. Patrol SM udzielił pomocy mężczyźnie, który jak się okazało, znajdował się po użyciu alkoholu. Mężczyznę przewieziono do ZOZ, w celu przeprowadzenia badań lekarskich. W związku z brakiem przeciwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, Pan Sławomir został osadzony do wytrzeźwienia. W dniu 05.05.2024 r. na ww. została nałożona kara grzywna za popełnione wykroczenie. (foto. nr 25)

W dniu 04.05.2024 r. patrol SM zabezpieczał przebieg ,,Potańcówki”, zorganizowanej w Parku Seniora przy ul. gen. Władysława Sikorskiego. W trakcie imprezy nie odnotowano nieprawidłowości. (foto. nr 29)

W dniu 05.05.2024 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że na terenie zalewu żyrardowskiego przy ul. Ziołowej, zalegają nieczystości wokół kosza na śmieci. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie oraz przeprowadził kontrole wywozów nieczystości stałych w punktach prowadzonej działalności gospodarczej.

W dniu 05.05.2024 r. zgłoszono do SM, że na terenie dworca PKP przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przebywa bezpański pies. Strażnicy potwierdzili psa białej maści, leżącego pomiędzy peronem a budynkiem dworca. Zgłoszenie przekazano do osoby zajmującej się odławianiem bezpańskich zwierząt z terenu miasta.

W dniu 05.05.2024 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że na terenie parkingu przy ul. Ziołowej przebywa mężczyzna, który prawdopodobnie pod wpływem alkoholu przestawia pojazd marki Opel, a także jest duże prawdopodobieństwo, że będzie odjeżdżał ww. pojazdem. Zgłoszenie przekazano do KPP, w celu podjęcia dalszych czynności.

W dniu 05.05.2024 r. zaobserwowano za pomocą kamery monitoringu miejskiego pojazd, którego kierujący zaparkował na trawniku przy ul. Władysława Sikorskiego. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Kierującego pojazdem marki Opel, Pana Łukasza, ukarano karą grzywny za popełnione wykroczenie. (foto. nr 26)

W dniu 05.05.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. Mostowej przy ul. Sikorskiego są zaparkowane pojazdy w miejscu przeznaczonym pod zieleń. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie oraz wystawili wezwanie kierującemu pojazdem marki Toyota, w celu stawienia się w siedzibie SM. Natomiast w jednym przypadku nakazano przeparkować pojazd. (foto. nr 27)

W dniu 05.05.2024 r. funkcjonariusze SM podjęli czynności w stosunku do mężczyzny, który spożywał alkohol w miejscu publicznym na ul. Stefana Żeromskiego. Pan Hubert został ukarany mandatem karnym za popełnione wykroczenie.

Podczas pełnionych służb legitymowano prewencyjnie 12 osób, w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 31 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 14 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a pozostałe 12 dotyczyło m.in.: braku pleksy w ścianie wiaty komunikacji publicznej; złamanej deski w siedzisku ławki; mężczyzny wspinającego się po elewacji kościoła; piaskowanych ścian wewnątrz budynku Stelli oraz unoszącego się pyłu w powietrzu; częściowo oberwanych bannerów; mężczyzny umieszczającego napisy markerem; zasłoniętych znaków drogowych przez korony drzew; dzieci w fontannie; osoby prowadzącej handel w Parku Seniora; osoby klęczącej na chodniku.

« z 3 »