tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 59 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 07.12.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, w rejonie klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Izy Zielińskiej przebywają osoby, które spożywają alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM, ujął dwóch mężczyzn, którzy nie zastosowali się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wobec Łukasza S. i Jakub T., zastosowano grzywnę w postepowaniu mandatowym.

W dniu 07.12.2020 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, udzielając asysty w czynnościach prowadzonych, w budynku wielorodzinnym, przy ul. Fryderyka Chopina, gdzie jeden z lokatorów składuje w pojazdach odpady oraz dopuścił się zaśmiecenia podwórko poprzez sukcesywne znoszenie różnych przedmiotów na ww. teren. Wobec sprawcy nieporządku zastosowano środki oddziaływania wychowawczego jednocześnie nakazano uprzątnięcie nieprawidłowości w wyznaczonym termie. W tej sprawie będą prowadzone dalsze czynności rekontrolne.

W dniu 08.12.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w salonie z obuwiem przy ul. Środkowej, przebywa kobieta z odsłoniętą twarzą i nie chce założyć maseczki ochronnej. Wysłani na miejsce strażnicy miejscy potwierdzili zgłoszenie oraz podjęli czynności wobec osoby, która nie stosowała się do przepisów w ustawie. Przypomnijmy, że za nieprzestrzeganie zakazów i nakazów w związku z wystąpieniem epidemii grożą wysokie kary grzywny do 1000 w postępowaniu mandatowym.

W dniu 11.12.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że z komina budynku przy ul. Promiennej

wydobywa się duszący dym. Wysłany na miejsce patrol SM przeprowadził kontrolę przy piecu, w wyniku której nie odnotowano żadnych nieprawidłowości.

W dniu 11.12.2020 strażnicy miejscy podczas objazdu miasta w służbie patrolowej, przy ul. Spółdzielczej zabezpieczyli otwartą studzienkę, a następnie przekazali do zarządcy w celu usunięcia nieprawidłowości.

W dniu 12.11.2020 do funkcjonariuszy SM podeszła osoba, która dokonała zgłoszenia, dotyczącego nietrzeźwego mężczyzny, który siedzi w pojeździe osobowym na miejscu kierującego i ma poważne obawy, że ta osoba prowadziła wskazany wcześniej pojazd osobowy. Strażnicy miejscy ruszyli niezwłocznie, w wskazany rejon w celu obserwacji pojazdu marki Seat w kolorze czerwonym, który po pewnym czasie ruszył. Funkcjonariusze SM podążyli za kierującym, w celu potwierdzenia zgłoszenia. Kierujący na widok radiowozu zatrzymał się. Funkcjonariusze SM podeszli do niego. W toku przeprowadzonych czynności strażnicy ujawnili, że Wiesław K., znajduje się w stanie nietrzeźwości, o czyn świadczyła silna woń alkoholu, w pojeździe znaleziono również otwartą puszkę z piwem, a pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych. Wobec licznych nieprawidłowości powiadomiono patrol KPP, w celu przeprowadzenia badań na zawartość alkoholu w organizmie ww. Wezwani na miejsce policjanci, przeprowadzili badanie potwierdzając, że jest pod jego wpływem. Dalsze czynności w powyższej sprawie będą prowadzone przez odpowiednie służby. Pragniemy podziękować osobie zgłaszającej za obywatelską postawę i dokonanie zgłoszenia, co pozwoliło wyeliminować zagrożenie wynikające z kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu.

W dniu 13.12.2020 strażnicy miejscy podjęli interwencję wobec mężczyzny, który nie posiadał na twarzy maseczki ochronnej. Mężczyzna na oddziaływanie wychowawcze w postaci pouczenia nie reagował a jego zachowanie pozostawiało wiele do życzenia. Wobec powyższego podjęto czynności, w celu ukarania Patryka P., mandatem karnym za popełnione wykroczenie. Mężczyzna odmówił przyjęcia grzywny w postępowaniu mandatowym, wobec powyższego zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu.

W dniu 13.12.2020 operator monitoringu zauważył, w późnych godzinach nocnych, na pl. Jana Pawła II, dwie kobiety dziwnie zachowujące się. W toku dalszej obserwacji ujawniono, że ww. kobiety zrywają ozdoby choinkowy z drzewka i próbują się oddalić. W celu zapobieżenia mienia publicznego, dyżurny SM niezwłocznie powiadomił dyżurnego KPP, który wysłał na miejsce patrol w celu podjęcia czynności przewidzianych prawem.

Podczas pełnionych służb dokonano 9 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 60 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 43 dotyczyły zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 16 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych; osoby leżącej na ławce; uszkodzonego banera reklamowego; przekręconych tarczy znaków drogowych; niesprawnego oświetlenia świątecznego.