tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 90 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

W dniu 30.11.2020 operator monitoringu zauważył, przy ul. Józefa Mireckiego zaparkowany pojazd marki Honda, w miejscu wyznaczonym do parkowania dla osoby niepełnosprawnej.  Wysłani na miejsce funkcjonariusze SM, potwierdzili brak karty uprawniającej do parkowania w ww. miejscu. W związku z popełnionym wykroczeniem Mariusz J., został ukarany grzywną w postepowaniu mandatowym.

W dniu 30.11.2020 strażnicy miejscy podjęli interwencję wobec mężczyzny, który dopuścił się wykroczenia przejeżdżając po przejściu dla pieszych rowerem, stwarzając tym samym bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym. Kazimierz K., za swoje lekkomyślne zachowanie został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 01.12.2020 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Józefa Mireckiego, na chodniku, w miejscu obowiązywania znaku, „zakaz zatrzymywania się” B-36, został zaparkowany pojazd dostawczy marki Volvo. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego Bartłomieja W., ukarano mandatem karnym.

W dniu 01.12.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że ulicą Bohaterów Warszawy przemieszcza się dwóch nietrzeźwych mężczyzn, którzy idąc z trudem próbują utrzymać równowagę. Wysłani w rejon funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie i ujęli dwie osoby, które swym zachowaniem zakłóciły spokój i porządek publiczny. Powiadomiono załogę ratowników medycznych z uwagi na to, iż jeden z mężczyzn doznał urazu głowy, o czym świadczyły ślady krwi w okolicach twarzy mężczyzny. W trakcie oczekiwania na pomoc medyczną, jeden z mężczyzn zaczął zachowywać się agresywnie, używając wobec strażników miejskich słów wulgarnych. Funkcjonariusze SM, byli zmuszeni do użycia środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej i kajdanek z uwagi na to, że „awanturnik” nie stosował się do wydawanych poleceń. Następnie przewieziono ww. do PDOZ do czasu wytrzeźwienia. Drugi mężczyzna z urazem głowy został, przewieziony do placówki medycznej w celu hospitalizacji. Następnego dnia Adam O. i Marcin D., zostali ukarani mandatami karnymi.

W dniu 01.12.2020 współpracowano z przedstawicielem Wydziału Gospodarki Komunalnej UM, na posesji przy ul. Miodowej. Celem współpracy było ustalenie, parametrów ściętych drzew w wyniku nielegalnego działania, które zostało ujawnione podczas czynności prowadzonych, przez funkcjonariuszy SM pod koniec ubiegłego miesiąca. W tej sprawie będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające.

W dniu 01.12.2020 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, udzielając asysty w czynnościach prowadzonych, w budynku lokatorskim, przy ul. Tadeusza Kościuszki, gdzie zabezpieczano opuszczony lokal, przed dostępem osób z zewnątrz.

W dniu 02.12.2020 operator monitoringu zauważył mężczyznę, który idąc ulicą Gabriela Narutowicza spożywał alkohol, bezpośrednio z butelki, a następnie wyrzucił ją zanieczyszczając miejsce publiczne. Niezwłocznie wysłano w ww. rejon patrol SM, w celu ujęcia osobnika. Dalsza obserwacja sprawcy, przez operatora monitoringu, pozwoliła ujawnić kolejne już trzecie wykroczenie jakiego dopuścił się Dariusz J. Było to oddanie potrzeby fizjologicznej w bramie budynku mieszkalnego.  Po dotarciu w rejon, funkcjonariusze SM ujęli mężczyznę, który w trakcie podjętych czynności zaczął zachowywać się agresywna i nie stosując się do wykonywanych poleceń, próbował uciekać. W celu udaremnienia ucieczki oraz w związku z niestosowaniem się do wydawanych poleceń, strażnicy miejscy użyli środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, gazu obezwładniającego oraz kajdanek. Na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych, którzy ocenili, że stan zdrowia agresora nie zagraża jego życiu. Wobec powyższego mężczyznę dowieziono do PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. Mężczyzna, który dopuścił się wielu wykroczeń podczas interwencji, odczuje na długo dotkliwość nałożonych kar.

W dniach 01 i 03.12.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że mieszkańcy naszego miasta mają problemy z uruchomieniem swoich pojazdów osobowych i potrzebują pomocy. Wysłany na miejsce patrol SM., umożliwił uruchomienie pojazdu za pomocą urządzenia Star Booster. Straż Miejska apeluje do wszystkich Żyrardowian, prosimy zadbać o swoje pojazdy, przed sezonem, gdy na zewnątrz nie panują jeszcze temperatury ujemne. Funkcjonariusze SM, udzielają pomocy w rozruchu głównie w okresie, gdy słupek rtęci spada mocno poniżej zera.

W dniach 03 i 04.12.2020, strażnicy miejscy kontynuowali kontrole siłowni na terenie miasta, w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w zakresie działania niektórych podmiotów gospodarczych. Wszelkie odstępstwa od przepisów regulujących funkcjonowania siłowni w związku z Covid – 19, zostały przekazane do odpowiednich służb.  

W dniach 04,05 i 06.12.2020 podczas dorocznych Mikołajek, gdzie dzieci z naszego miasta zostały obdarowane podarunkami, strażnicy miejscy czuwali nad spokojem i porządkiem publicznym, w celu zapewnienia bezpiecznego przebiegu zdarzenia.

Podczas tej radosnej uroczystości, nie odnotowano przypadków naruszenia prawa.

Podczas pełnionych służb dokonano 17 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 59 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 41 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 16 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; wystającego z chodnika, części słupa energetycznego; przekręconych tarczy znaków drogowych; niesprawnego oświetlenia ulicznego; uszkodzonego banera reklamowego; braku kosza ulicznego.