tel. alarmowy – 986

31.08.2020-06.09.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 49 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 04.09.2020 operator monitoringu zauważył, że na ul. Józefa Mireckiego mężczyzna spożywa… czytaj więcej 31.08.2020-06.09.2020

24.08.2020-30.08.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 41 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. W ubiegłym tygodniu Straż Miejska przeprowadziła kontrolę w obiektach handlowych wielkopowierzchniowych, na terenie miasta w stosunku do osób, które naruszają przepisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.07.08.2020r. w sprawie ustanowienia określonych… czytaj więcej 24.08.2020-30.08.2020

27.07.2020-02.08.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 55 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: Funkcjonariusze SM podejmowali również czynności na terenie miasta, w związku z zapisem w… czytaj więcej 27.07.2020-02.08.2020

20.07.2020-26.07.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 64 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Ponadto: W dniu 20.07.2020 funkcjonariusze SM prowadzili współpracę z pracownikami administracji Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w czynnościach przy ul. Izy Zielińskiej, gdzie dalsze czynności w sprawie przejęła ŻSM. W dniu 20.07.2020 dyżurny SM… czytaj więcej 20.07.2020-26.07.2020

29.06.2020-05.07.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 59 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 01.07. 2020 operator monitoringu zauważył, przy ul. Stefana Okrzei grupę mężczyzn,… czytaj więcej 29.06.2020-05.07.2020