tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 34 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
Funkcjonariusze SM podejmowali również czynności na terenie miasta, w związku z zapisem w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Osoby, które popełniły wykroczenia polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym to mieszkańcy Ukrainy:
Volodymyr M. i Oleh S., który popełnili ww. wykroczenie, zostali ujęci i ukarani mandatami karnymi. Powyższe wykroczenia zostały zaobserwowane przez operatora monitoringu, za pomocą monitoringu miejskiego w Paku Miejskim.

Ponadto:

W dniu 02.11.2020 strażnicy miejscy zabezpieczyli zapadniętą studzienkę, znajdującą się w jezdni ul. Stanisława Wyspiańskiego, która stwarzała realne zagrożenie w ruchu drogowym. Funkcjonariusze SM, dokonali zabezpieczenia, przy pomocy gałęzi i taśmy ostrzegawczej, a następnie przekazali zgłoszenie odpowiednim służbom.

W dniu 05.11.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Franklina Roosevelta mieszkaniec ma problem z uruchomieniem pojazdu osobowego i potrzebuje pomocy. Wysłany na miejsce patrol SM., umożliwił uruchomienie pojazdu za pomocą urządzenia Star Booster. Jednak Straż Miejska apeluje do wszystkich mieszkańców, prosimy zadbać o swoje pojazdy, przed sezonem, gdy na zewnątrz nie panują jeszcze temperatury ujemne. Gdyż funkcjonariusze SM, udzielają pomocy w rozruchu głównie w okresie, gdy słupek rtęci spada mocno poniżej zera.

W dniu 05.11.2020 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, udzielając asysty przy czynnościach prowadzonych w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki, dotyczących mężczyzny, który zajmuje nielegalnie lokal. W tej sprawie dalsze czynności prowadzone są przez PGM (foto nr 3). W tym samym dniu, kilka godzin później udzielono asysty pracownikowi administracji Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w czynnościach, przy ul. gen. Władysława Sikorskiego. Zgłoszenie dotyczyło koczowania osób w piwnicy, budynku mieszkalnego. Na miejscu ujawniono, kobietę oraz legowisko. Mieszkankę Korytowa zobligowano do uprzątnięcia miejsca będącego w przestrzeni publicznej oraz zastosowano wobec niej środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

W dniu 06.11.2020 operator monitoringu zauważył, że przy ul. 1 Maja, na chodniku, za pasem zieleni w miejscu obowiązywania znaku B-36, „zakazu zatrzymywania się”, został zaparkowany pojazd osobowy marki Jaguar. W związku z powyższym, iż kierujący pojazdem odmówił przyjęcia mandatu karnego, został złożony wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Strażnicy miejscy w dniu 07.11.2020 ujęli dwóch nieletnich sprawców chuligańskiego wybryku. W ww. dniu do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, że w budynku mieszkalnym, przy ul. Ks. Ottona Wittenberga brakuje energii elektrycznej, do zaniku której przyczyniło się dwóch chłopców. Strażnicy niezwłocznie udali się na miejsce zgłoszenia. W trackie podjętych działań ustalono, że powodem zaniku napięcia, jest uszkodzony ROP- ręczny ostrzegacz pożarowy, który jest przeznaczony do przekazywania informacji o pożarze do współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej. Z takiego systemu ostrzegania może skorzystać osoba, która zauważy pożar. Wtedy może ręcznie uruchomić ostrzegacz, zbijając cienką szybkę zabezpieczenia i wcisnąć guzik alarmowy. Taki właśnie ostrzegacz, uruchomiło bezmyślnie dwóch nieletnich chłopców, nie zdając sobie chyba sprawy z konsekwencji swojego czynu. Uruchomienie ww. ostrzegacza spowodowało odcięcie prądu całego budynku. Nieletnich przekazano pod opiekę rodzicom. W związku z zaistniałym zdarzeniem wobec nieodpowiedzialnych sprawców czynu, będą prowadzone dalsze czynności.

W dniu 07.11.2020 z ul. Spółdzielczej odholowano pojazd marki KIA na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej, którego stan wskazywał na długotrwale nieużytkowany. Pojazd zajmował miejsce parkingowe na parkingu osiedlowym od dłuższego czasu. Usunięcie wraku spowodowało odzyskanie kolejnego miejsca parkingowego.

W dniu 07.11.2020 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, udzielając asysty w czynnościach prowadzonych, w budynku lokatorskim, przy ul. gen. Józefa Hallera. Czynności prowadzono w związku, ze zgłoszeniem dotyczącym zalania mieszkania na piętrze przez lokatorkę, zamieszkującą poddasze. Zalanie mieszkania powstało na skutek awarii spłuczki. W trackie prowadzonych czynności ujawniono młodą kobietę, która przyczyniła się do zalanie mieszkania sąsiadki. Z uwagi na to, iż zajmowany lokal zamieszkuje, młoda kobieta, która może być niezaradna życiowo podjęto czynności, zmierzające do udzielenia jej niezbędnej pomocy, powiadamiając Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w celu podjęcia stosownych działań. Dalsze czynności w sprawie zalania lokalu poniżej, będą prowadzone przez PGM (foto nr 6).

Podczas pełnionych służb dokonano 12 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 45 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 20 dotyczyło zdarzeń drogowych, 6 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 19 dotyczyło m.in.: uszkodzonych znaków drogowych; zanieczyszczonych miejsc publicznych oraz przepełnionych koszy ulicznych; zalegających liści na chodnikach i pasach zieleni; niesprawnych lamp oświetlenia ulicznego; padliny gołębia na jezdni.