tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 53 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej, każdego dnia kontrolują teren dworca PKP i przyległego terenu, w ten sposób czuwają nad bezpieczeństwem podróżnych, dbają o spokój i porządek na peronach i wewnątrz budynku, zwracają uwagę na sposób parkowania samochodów w rejonie dworca. Ich działania wspiera monitoring wizyjny. Czynności te są realizowane w ramach działań prewencyjnych, w celu zapobieżenia drobnym kradzieżom, bójkom, aktom wandalizmu. Mieszkańcy przyzwyczaili się do obecności patroli SM. Obecność strażników również dyscyplinuje amatorów mocniejszych trunków, którzy wiedzą, że ich spożywanie może zakończyć się mandatem lub przewiezieniem do Izby Wytrzeźwień, więc nie ryzykują naruszenia przepisów prawa. W bieżącym miesiącu działania te będą wpierane przez Służby Ochrony Kolei.

W dniu 28.09.2020 strażnicy miejscy udzielili asysty pracownikom Wydziału Gospodarki Komunalnej UM, w czynnościach na posesji przy ul.11 Listopada, która dotyczyła dobrostanu psów. W powyższej sprawie, dalsze czynności zostały podjęte przez pracownika urzędu, z uwzględnieniem drobnych zaleceń.

W ubiegłym tygodniu odbyło się cykliczne szkolenie w zakresie umiejętności posługiwania się bronią palną przez funkcjonariuszy żyrardowskiej straży miejskiej. Każde szkolenie odbywa się pod okiem instruktora prowadzącego szkolenie oraz Komendanta Straży Miejskiej wg. opracowanego konspektu. Grupa konwojowa Straży Miejskiej w Żyrardowie, realizuje zadania ustawowe w zakresie konwojowania wartości pieniężnych od 1998 roku. Była pierwszą Strażą Miejską w Polsce wyposażona w broń palną.

W ubiegłym tygodniu strażnicy miejscy prowadzili czynności kontrolne na terenie miasta punktów usługowych i handlowych, pod kątem udokumentowania wywozu odpadów, w związku z prowadzoną działalnością. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające. Straż Miejska w dalszym ciągu będą kontynuowała zadania ww. zakresie.

W dniu 01.10.2020 operator monitoringu zauważył, że przy ul. 1 Maja 37 pojazd osobowy, nie stosuje się do znaku B-36, „zakaz zatrzymywania się”. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził wykroczenie oraz kierującego na miejscu. W trakcie prowadzonych czynności ujawniono, że mieszkaniec Henryszewa nie posiada dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem mechanicznym. W tym celu funkcjonariusze SM wezwali na miejsce patrol policji, który po ustaleniach potwierdził przypuszczenia strażników, iż Kamil L., w ogóle nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. W związku z powyższym, ww. zobligowano do wezwania holownika, w celu odholowania pojazdu. W tej sprawie będą prowadzone dalsze czynności przewidziane prawem.

W dniu 01.10.2208 dyżurny SM potrzymał zgłoszenie, że na posesji przy ul. Środkowej ktoś pali śmieci. Wysłany na miejsce patrol SM, ujął Dariusza S. i w związku z art. 191 ustawy o odpadach, czyli termicznego przekształcania odpadów, poza spalarnią odpadów, ww. został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 01.10.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Wypoczynkowej leży osoba w stanie upojenia alkoholowego. Wysłany na miejsce patrol SM, ujawnił siedzącego, nietrzeźwego mężczyznę w pasie drogowym. Na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych, w celu wykluczenia przeciwskazań zdrowotnych. Następnie z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia, mężczyznę przewieziono do PDOZ do czasu wytrzeźwienia.

W dniu 02.10.2020 strażnicy miejscy przy ul. 1 Maja, udzielili pomocy kobiecie, która w stanie po użyciu alkoholu źle się poczuła. Po przebadaniu kobiety przez ratowników medycznych, funkcjonariusze SM dowieźli kobietę do miejsca przebywania i przekazali ją pod opiekę rodziny.

Podczas pełnionych służb dokonano 15 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 43 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 24 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 15 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; uszkodzonych urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego; ubytku w nawierzchni jezdni; niesprawnego oświetlenia ulicznego; zwisającego elementu blachy w światło chodnika; pozostawionego uszkodzonego koszyka z pawilonu handlowego.