tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 85 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 15.12.2020 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz przedstawicielem Urzędu Miasta w związku z otrzymanym zgłoszeniem o pozostawieniu w jednym z lokali w budynku przy ul. Fryderyka Chopina, psa, którym wg. osoby zgłaszającej nikt się nie opiekował. W trakcie prowadzonych czynności potwierdzono fakt przebywania psa i w związku z tym na miejsce wezwano Straż Pożarną. Dzięki wspólnym działaniom udało się zaopiekować psem umieszczając w schronisku dla zwierząt (foto nr 1 i 2)  

Również w dniu 15.12.2020 r., patrol S.M. interweniował w stosunku do kierującego pojazdem, który nie zastosował się do znaku zakaz zatrzymywania się B-36 na ul. 1 Maja. W trakcie prowadzonych czynności ujawniono, że kierujący Paweł. W., nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Ww. nie stosował się także do przepisów nakazujących zakrywanie ust i nosa. W związku z powyższym na sprawcę wykroczenia zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu. (fot nr 3)

W dniu 16.12.2020 na ul. Witolda Pileckiego zabezpieczano prace przy przycince gałęzi drzewa rosnącego w pasie drogowym. W celu wyeliminowania zagrożenia w ruchu drogowym wyłączono czasowo odcinek drogi, na którym były wykonywane prace pielęgnacyjne
(foto nr 5)

W dniu 16.12.2020 patrol Straży Miejskiej podjął interwencję w sklepie z artykułami spożywczymi, zlokalizowanym przy ul. Filipa de Girarda, w związku z nierespektowaniem przez sprzedawczynię przepisów w zakresie zasłaniania ust i nosa. Ponieważ już wcześniej otrzymywaliśmy sygnały o takich naruszeniach w tym punkcie sprzedaży, na sprzedawczynię został nałożony mandat karny.

W dniu 17.12,2020 dyżurny S.M., przyjął zgłoszenie od mieszkańca, że został zaatakowany przez psa biegającego bez nadzoru na ul.  Ignacego Krasickiego. W związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia na właściciela psa został nałożony mandat karny.

W dniu 17.12.2020 współpracowano z przedstawicielem PGM, w celu zabezpieczenia lokalu w budynku przy ul. 1 Maja. Na miejscu interwencji potwierdzono niezabezpieczony lokal, w którym nie było właściciela. Mieszkańcy budynku przekazali informację o wchodzeniu do mieszkania osób postronnych i podejrzeniu wynoszenia poszczególnych elementów umeblowania lokalu. Lokal po wykonaniu stosownej dokumentacji został zabezpieczony przed dostępem osób postronnych (foto nr 4)

 W dniu 19.12.2020 patrol S.M. podjął interwencję na ul. Bolesława Limanowskiego w stosunku do właścicielki psa Pani Krystyny Ch., która nie zachowała środków ostrożności przy trzymaniu jego trzymaniu, w wyniku czego doszło do pokąsania człowiek. Na właścicielkę psa została nałożona grzywna oraz została zobligowana do poddania psa obserwacji weterynaryjnej.

W dniach 17 i 19.12.2020 strażnicy przeprowadzili na posesjach prywatnych kolejne kontrole pod kątem stosowania właściwego materiału opałowego. Kontrole są przeprowadzane w kotłowniach, gdzie fizycznie dochodzi do sprawdzenia zawartości pieca. W związku z trwającym okresem grzewczym kontrole będą kontynuowane.

 W dniu 19.12.2020 na ul. Ziołowej ujęto Łukasza G. oraz Norberta L., którzy nie stosowali się do zapisów rozporządzenia RM z dn.01.12.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie zasłaniania ust i nosa. Na sprawców wykroczenia nałożone zostały mandaty karne.

Podczas pełnionych służb dokonano 19 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 65 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 47 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 16 dotyczyło m.in.: podejrzanie zachowujących się osób, przepełnionych koszy ulicznych, uszkodzonych/przekręconych znaków drogowych, itp.