tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 47 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Strażnicy Miejscy przeprowadzają cykliczne kontrole pustostanów, węzłów ciepłowniczych, piwnic, altanek oraz innych miejscach, które mogą być potencjalnym schronieniem przed zimnem osób bezdomnych, w celu udzielenia takim osobom wsparcia. Funkcjonariusze SM, mają w dyspozycji koce i śpiwory, które pozyskali ze wcześniejszej zbiórki i w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby przekazują je osobom bezdomnym. Niejednokrotnie strażnicy z własnej inicjatywy i z własnych środków dokonują dla nich zakupu żywności. Takie działania prowadzone są od lat przez żyrardowską straż miejską i mają na celu pomoc osobom bezdomnym, w okresie jesieni i zimy, kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury i tym samym te działania są najbardziej potrzebne. I tak, w ubiegłym tygodniu przy współpracy z MOPS-em udało się udzielić pomocy jednemu mężczyźnie, który od pewnego czasu zajmował pojemnik na odzież używaną ustawiony, przy ul. Bolesława Limanowskiego, zapewniając mu dach nad głową. Z uwagi na stan epidemiczny mężczyzna oczekiwał na wyniki testów, które potwierdziły wynik negatywny i to umożliwiło umieszczenie mężczyzny w DPS. W tym czasie strażnicy miejscy nie pozostawili osobę samej sobie, udzielając niezbędnej potrzeby. W wielu przypadkach bezdomność jest niestety przymusem, wynikającej ze złożonej sytuacji życiowej. Dlatego strażnicy miejscy apelują do mieszkańców miasta, nie oceniajmy, pomagajmy. Czasem zgłoszenie do dyżurnego i dobre słowo w kierunku osoby bezdomnej ma takie znaczenie jak ciepły posiłek.

W dniu 09.11.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul Piotra Skargi przebywa pies rasy Bokser bez opieki. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Na miejsce wezwano osobę zajmująca się odławianiem zwierzaków pozostawionych bez nadzoru. W trakcie prowadzonych czynności i momencie, gdy czworonoga udało się złapać i umieścić w klatce, na miejscu pojawił się właściciel psa. Wobec Marcina J., który nie zachował środków ostrożności przy trzymaniu psa zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 10.11.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Romualda Mielczarskiego ktoś spala śmieci. Na miejsce wysłano patrol SM, który potwierdził obecność załogi PSP. Funkcjonariusze SM przeprowadzili kontrolę przy piecu, która nie wykazała nieprawidłowości. Prawdopodobnie zadymienie powstało na skutek rozpalania w piecu.

W dniu 12.11.2020 funkcjonariusze SM podczas działań patrolowych zabezpieczyli taśmą ochronną siłownie na skwerze przy ul. Św. Jana w związku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.09.10.2020r. (z późniejszymi zmianami), w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
W tym samym dniu, strażnicy miejscy przeprowadzili również, wspólne z funkcjonariuszami KPP kontrole siłowni na terenie miasta, w związku z wprowadzonymi ograniczeniami i w zakresie działania niektórych podmiotów gospodarczych. Wszelkie ujawnione nieprawidłowości, zostały przekazane do odpowiednich służb.

W dniu 12.11.2020 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, udzielając asysty w czynnościach prowadzonych, w budynku lokatorskim, przy ul. Jana Dekarta. Czynności prowadzono w związku, z uciążliwością gromadzenia różnych przedmiotów na klatce schodowej oraz piwnicy jednego z mieszkańców. Z uwagi na to, iż nie zastano nikogo w lokalu, będą prowadzone dalsze czynności w kolejnym terminie.

W dniu 12.10.2020 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną, przy ul. Waleriana Łukasińskiego wobec kierującego pojazd marki Audi, który zaparkował w miejscu wyznaczonym do parkowania dla osoby niepełnosprawnej. Funkcjonariusze SM będąc na miejscu, potwierdzili brak karty uprawniającej do parkowania w ww. miejscu oraz kierującego Konrada F., w pojeździe. W związku z powyższym ww. został ukarany mandatem karnym za popełnione wykroczenie.

W dniu 13.11.2020 strażnicy miejscy, nałożyli grzywnę w postepowaniu mandatowym, na zarządcę terenu, który nie zastosował się do przepisów w ustawie o obowiązku utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie sprzątając chodnika z nagromadzonej dużej ilości liści.

W dniu 14.11.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Ireny Przybysz ktoś spala odpady w ogrodzie, wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Wobec Zofii N., która dopuściła się wykroczenia, nie stosując się do zapisów w ustawie o odpadach, została ukarana mandatem karnym.

W dniu 15.11.2020 funkcjonariusze SM podczas prowadzonych czynności na Targowisku Miejskim ujawnili, przy ul. Stefana Okrzei sprzedaż towarów poza miejscem do tego wyznaczonym. Alina D. za popełnione wykroczenia została ukarana mandatem karnym oraz zobligowana do zakończenia handlu w ww. miejscu.

W dniu 15.11.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Rodzinnej na chodniku leży mężczyzna w stanie upojenia alkoholowego. Wysłano w rejon strażników oraz powiadomiono załogę ratowników medycznych. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni, przeprowadzili wstępną ocenę stanu zdrowia mężczyzny i nie stwierdzili stanu zagrożenia życia i zdrowia Jarosława P. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, iż ww. sprawca, który dopuścił się nieobyczajnego wybryku, jest osobą poszukiwaną. Z uwagi na jego stan nietrzeźwości oraz ujawnione dodatkowe okoliczności, mężczyzna został osadzony w PDOZ do czasu wytrzeźwienia.

W dniu 15.11.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że kobieta zamieszkała przy ul. ks. Stanisława Konarskiego potrzebuje pomocy. Wysłany na adres patrol udzielił pomocy kobiecie, która nie mogą poradzić sama z podniesieniem osoby niepełnosprawnej, na łóżko, z którego spadła.

Podczas pełnionych służb dokonano 17 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 41 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 24 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 12 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych; uszkodzonych znaków drogowych; mężczyzny leżącego na przejściu dla pieszych; niesprawnych lamp oświetlenia ulicznego; odgradzających słupków jezdni od chodnika.