tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 59 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 14.09.2020 operator monitoringu zauważył na ul. Stefana Okrzei mężczyznę który spożywał alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce zdarzenia patrol straży miejskiej ujął Marka S., który za popełnione wykroczenie związane z naruszeniem przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi został ukarany mandatem karnym.

Ponadto:

W dniu 14.09.2020 na ul. Izy Zielińskiej funkcjonariusze straży miejskiej byli świadkami niebezpiecznej sytuacji, gdzie kierujący rowerem stworzył zagrożenie w ruchu drogowym przejeżdżając rowerem na drugą stronę ulicy po przejściu dla pieszych. Na niefrasobliwego rowerzystę został nałożony mandat karny

W dniu 14. 09.2020 w Al. Partyzantów współpracowano z Państwową Strażą Pożarną przy usuwaniu zagrożenia związanego z wyciekiem płynów z samochodu. Funkcjonariusze S.M. zabezpieczali działania strażaków kierując ruchem.

W dniach 14-18.09.2020 strażnicy miejscy kontynuowali na terenie miasta kontrolę kolejnych punktów usługowych i handlowych, pod kątem udokumentowania wywozu odpadów, w związku z prowadzoną działalnością. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości, co będzie skutkowało nałożeniem kar grzywny w postaci mandatów karnych lub skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu. Kontrole w powyższym zakresie, będą przez Straż Miejską w dalszym ciągu kontynuowane

W dniu 15.09.2020 na ul. Bolesława Limanowskiego ujęto mężczyznę, który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku w miejscu publicznym. Na sprawcę, którym okazał się Cezary P. został nałożony mandat karny.

Tradycyjnie jak co roku przyznawany jest tytuł „Strażnika Roku”, dla funkcjonariusza Straży Miejskiej, który w danym roku wykazał się największym zaangażowaniem i inicjatywą w realizacji obowiązków. W tym roku tytuł otrzymał młodszy inspektor Sylwester Matera, który oprócz tego, że sumiennie wykonywał obowiązki strażnika miejskiego, to dał się również poznać jako osoba koleżeńska, chętnie udzielająca wsparcia zarówno współpracownikom jak i potrzebującym mieszkańcom miasta. Dyplom uznania wręczył osobiście Komendant Straży Miejskiej Jan Sankowski

W dniach 15, 16, 18 i 19.09.2020, operatorzy monitoringu zauważyli, kolejne wykroczenia związane nieprawidłowym parkowaniem pojazdów, w rejonie przejść dla pieszych, skrzyżowań, czy też blokowanie ciągów pieszych. Zaparkowane pojazdy, które zauważono w rejonie uli: ks. Stanisława Konarskiego, Legionów Polskich, Ottona Wittenberga, stwarzały uciążliwość i zagrożenie w szczególności dla pieszych uczestników ruchu. W stosunku do sprawców wykroczeń zostały podjęte czynności zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji.

Podczas pełnionych służb dokonano 27 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 29 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 18 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 7 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych, uszkodzonych/przekręconych znaków drogowych, itp.