tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 65 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Funkcjonariusze SM podejmowali również czynności na terenie miasta, w związku z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Osoba, która popełniła wykroczenie polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym to: Hanna J., mieszkanka Łochowa. Powyższe wykroczenie zaobserwował operator monitoringu w dniu 29.11.2020 przy ul. Tadeusza Kościuszki.

W dniu 18.11.2020 współpracowano z przedstawicielem schroniska dla zwierząt w Żyrardowie, udzielając pomocy właścicielce zwierząt, które musiała się ich zrzec w związku ze swoją chorobą.  Z uwagi na zły stan zdrowia, kobieta musiała pozostać w szpitalu przez długi okres czasu i nie mogła sprawować należytej opieki nad swoimi pupilami. W związku z powyższym oraz na podstawie sporządzonego oświadczenia, udzielono kobiecie pomocy i umieszczona psiaka z królikiem, w schronisku przy ul. Czystej. Szybka reakcja pozwoliła umieścić zwierzaki w schronisku, gdzie zostały otoczone właściwą opieką.

W dniu 23.11.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Chmielnej na ziemi śpi osoba. Wysłano na miejsce patrol SM oraz wezwano załogę ratowników medycznych. W oczekiwaniu na pomoc medyczną, po chwili w miejscu zdarzenia, pojawił się znajomy mężczyzna, który zobowiązał się do zaopiekować Adrianem K. Z uwagi na powyższe, odwołano karetkę pogotowia, a wobec sprawcy wykroczenia zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

W dniu 23.11.2020 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Gabriela Narutowicza na oznakowanym przejściu dla pieszych, został zaparkowany pojazd osobowy marki Mitsubishi. W związku z powyższym Artur G., został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 23.11.2020 operator monitoringu zauważył, że przy ul. 1 Maja, na chodniku, za pasem zieleni w miejscu obowiązywania znaku B-36, „zakaz zatrzymywania się”, został zaparkowany pojazd osobowy marki Seat. Wobec powyższego Adrian K., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 24.11.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na trawniku przy ul. Filipa de Girarda zaparkował pojazd marki Citroen. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Za niszczenie roślinności Agnieszka S., została ukarana grzywną w postepowaniu mandatowym.

W dniu 27.11.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące nieobyczajnego wybryku. Wysłany patrol SM na, ul. Radziwiłłowskiej ujawnił leżącego na ziemi mężczyznę w stanie upojenia alkoholowego. W celu oceny stanu zdrowia osoby wezwano załogę ratowników medycznych. W trakcie podejmowania czynności obcokrajowiec zachowywał się agresywnie używając przy tym słów wulgarnych, wobec powyższego funkcjonariusze SM użyli środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej oraz założono agresorowi kajdanki. Ratownicy medyczni nie potwierdzili stanu zagrożenia życia i zdrowia Mihaila T. W związku z powyższym strażnicy miejscy przewieźli mężczyznę do PDOZ do czasu wytrzeźwienia. Obywatel Ukrainy został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 27.11.2020 dyżurny SM otrzymał kolejne zgłoszenie, że przy ul. Stefana Okrzei na chodniku leży mężczyzna w stanie upojenia alkoholowego. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Do nietrzeźwego mieszkańca Bieganowa, wezwano karetę pogotowia, której przyjazd w niedługim czasie odwołano. Powodem odwołania załogi ratowników medycznych było pojawienie się na miejscu osób z rodziny, które zobowiązały się zaopiekować Radosławem M. W związku z popełnionym wykroczeniem, wobec ww. zastosowano mandat karny.

W dniu 29.11.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Józefa Mireckiego doszło do zdarzenia z udziałem psa. Osoba zgłaszająca, jak twierdzi, podczas spaceru ze swoim pupilem została zaatakowana przez innego psa, którego właścicielka wyprowadzała bez smyczy i kagańca. Wysłany na miejsce patrol SM przeprowadził rozmowę z osobą zgłaszającą a następnie dotarł do Aleksandry S., na którą nałożył mandat karny za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa. Jednocześnie przeprowadzono kontrolę szczepień w której nie wykazano nieprawidłowości.

W dniu 29.11.2020 strażnicy miejscy podjęli interwencję przy ul. Fryderyka Chopina wobec rowerzysty, który poruszał się rowerem bez wymaganego przepisami oświetlenie, w porze od zmierzchu do świtu. Konrad R., za popełnione wykroczenia drogowe został ukarany mandatem karnym.

W dniu 29.11.2020 przeprowadzono kontrolę przy piecu, w budynku mieszkalnym przy ul. Wypoczynkowej, w związku ze zgłoszeniem. Podczas przeprowadzonych czynności nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Podczas pełnionych służb dokonano 15 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 46 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 40 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 2 dotyczyły m.in.: niesprawnej lampy oświetlenia ulicznego; zwisających, uschniętych konarów drzewa stwarzającego zagrożenie dla pieszych i pojazdów.