tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 31 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 07.09.2020 funkcjonariusze SM ujawnili brakujące śruby, mocujące konstrukcję barierek mostku, przy ul. Młyńskiej. W tym celu podjęto współpracę z przedstawicielem Wydziału Dróg i Transportu Miejskiego UM, w celu zabezpieczenia i umożliwienia dewastacji elementów mostka.

W dniu 08.09.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Juliusza Słowackiego blokowany jest wjazd/wyjazd z posesji prywatnej, przez pojazd osobowy marki BMW. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził nieprawidłowość. W związku z powyższym wykroczeniem wezwano holownik, który odholował ww. pojazd na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej. Paweł K., za swoje gapiostwo został ukarany mandatem karnym oraz poniósł koszty odholowania pojazdu.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze SM zabezpieczali ład i porządek podczas rozgrywek piłki ręcznej i koszykowej, które były prowadzone na terenie hali sportowej, przy ul. Witolda Pileckiego. Podczas zabezpieczenia nie odnotowano przypadków naruszenia prawa.

W dniu 09.09.2020 operator monitoringu zauważył, pojazdy przy ul. Józefa Mireckiego, na wysokości przejścia dla pieszych. Wobec zaistniałego wykroczenia wystawiono wezwania, w celu wszczęcia dalszych czynności w sprawie.

W dniu 09.09.2020 funkcjonariusze SM ukarali karą grzywny Marię F., która nie zachowała środków ostrożności przy trzymaniu psa. Na skutek braku kontroli nad stworzeniem, pies biegał bez nadzoru, co skutkowało odłowieniem i umieszczeniem go, w schronisku dla zwierząt, przy ul. Czystej.

W dniu 10.09.2020 strażnicy miejscy kontynuowali na terenie miasta kontrolę kolejnych punktów usługowych i handlowych, pod kątem udokumentowania wywozu odpadów, w związku z prowadzoną działalnością. Tym razem w wyniku kontroli, nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrole w powyższym zakresie, będą przez Straż Miejską w dalszym ciągu kontynuowane.

W dniu 11.09.2020 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w czynnościach przy ul. Stefana Okrzei, gdzie na jednym z balkonów budynku mieszkalnego pozostawiony jest pies, który bezustannie szczeka. W tej sprawie dalsze czynności prowadzi administrator ŻSM.

W dniu 12.09.2020 strażnicy miejscy i w tym roku zabezpieczali „Rajd Rowerowy”, którego start rozpoczął się na terenie toru kolarskiego, przy ul. Stefana Żeromskiego, a zakończony został na Eko-Parku, przy ul. Jana Skrowaczewskiego. Funkcjonariusze SM, czuwali nad bezpieczeństwem społeczności lokalnej.

W dniu 12.09.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w okolicy ul. Wierzbowej, na tyłach komendy Policji, pod drzewem leży osoba. Wysłani na miejsce strażnicy miejscy potwierdzili leżącego mężczyznę na ziemi, z urazem głowy, w stanie upojenia alkoholowego. W związku z wyczerpaniem znamion nieobyczajnego wybryku na Marek M., został ukarany mandatami karnymi.

W dniu 13.09.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w sieni budynku mieszkalnego, przy ul. Ludwika Waryńskiego leży osoba. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Jacek S., który dopuścił się nieobyczajnego wybryku, wywołując zgorszenie publiczne został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 13.09.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Ks. Ottona Wittenberga na trawniku pod blokiem, przebywa częściowo rozebrany mężczyzna, który zakłóca spokój i porządek publiczny, będąc pod wpływem alkoholu. Wysłany na miejsce Patrol SM potwierdził zgłoszenie. W związku z zaistniałym zdarzeniem porządkowym, mężczyznę, który używał słów wulgarnych, będąc pod wpływem alkoholu, osadzono w izbie wytrzeźwień. Wobec Roberta W., prowadzone będą dalsze czynności, zmierzające do nałożenia mandatu karnego lub skierowania wniosku o ukaranie do sądu.

Podczas pełnionych służb dokonano 19 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 28 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 18 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 8 dotyczyło m.in.: braku oświetlenia fontanny; osób zrywających łańcuchy odgradzające jezdnię od chodnika; zapadliny oraz ubytku w nawierzchni jezdni; podejrzanego zachowania osoby; pochylonego znaku drogowego oraz obróconej tarczy znaku.