tel. alarmowy – 986

Kolejne spotkanie kursu samoobrony

W dniu 15.03.2019 na kolejnym spotkaniu kursu samoobrony przeprowadzili wykład z podstaw prawnych samoobrony co można, a czego nie należy robić, aby uniknąć problemów prawnych. Szkolenie przeprowadzili funkcjonariusze SM. W zajęciach czynnie uczestniczyły mieszkanki, które Więcej…

Ćwiczenia w posługiwaniu się Taser’em

We wtorek 12.03.2019 na sali treningowej obiektu sportowego Aqua w Żyrardowie, strażnicy miejscy z referatu patrolowo- interwencyjnego doskonalili swoje umiejętności w posługiwaniu się paralizatorem elektrycznym typu Taser. Czasem o powodzeniu interwencji decydują sekundy, wtedy funkcjonariusze Więcej…

11.03.2019-17.03.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 71 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych, Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i Więcej…

04.03.2019-10.03.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 33 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i Więcej…

Apel do mieszkańców miasta Żyrardowa

Straż Miejska w Żyrardowie przypomina właścicielom psów, o ciążącym na nich obowiązku wynikającym z art. 77 kodeksu wykroczeń, mówiącym o zachowaniu zwykłych lub nakazowych środków ostrożności, przy trzymaniu zwierzęcia. Szczególnie problem ten dotyczy psów niezwykle Więcej…

Powalone konary drzewa na ul. Św. Jana

W dniu 10.03.2019 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną przy ul. Św. Jana, gdzie uprzątnęli powalone konary drzewa, powalone przez porywisty wiatr. Gałęzie z wiatrołomu stwarzały bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym. Strażnicy Miejscy po uprzątnięciu jedni Więcej…

25.02.2019-04.03.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 64 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych: W dniu 25.02.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w czynnościach przy ul. Izy Zielińskiej, Więcej…

Ognisko na ul. Lelewela

W dniu 02.03.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Lelewela ktoś rozpalił ognisko, którego płomienie rozprzestrzeniają się na pas drogowy. Na miejscu akcję gaśniczą prowadzi PSP. Wysłano w rejon patrol SM, który w trakcie Więcej…