tel. alarmowy – 986

26.11.2018-02.12.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 67 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i Więcej…

APEL O POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

Okres zimowy, w szczególności gdy temperatura spada poniżej zera stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych. Dlatego też Straż Miejska w Żyrardowie uprzejmie prosi o zwracanie uwagi w swoim otoczeniu na osoby samotne, bezdomne, Więcej…

AUTOCHODZIK

Według polskiego prawa po skończeniu 7 roku życia dziecko może poruszać się po drogach bez opieki dorosłych. Ale czy takie dziecko jest już „gotowe do drogi”? To pytanie zadają sobie funkcjonariusze SM zajmujący się profilaktyką Więcej…

KONTROLA WAG

W dniu 24.11.2018 strażnicy miejscy przeprowadzili kontrolę punktów sprzedaży na terenie targowiska miejskiego, w celu potwierdzenia, czy używane tam wagi oraz odważniki mają ważne cechy legalizacyjne. Obowiązkiem sprzedawców jest przestrzeganie zapisów ustawy prawo o miarach. Więcej…

19.11.2018-25.11.2018

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 76 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. W dniu 19.11.2018 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, w czynnościach Więcej…

Bezpieczeństwo w rejonie cmentarza

Już od 29 października strażnicy miejscy szczególną pieczą objęli rejon cmentarza oraz tereny bezpośrednio do niego przylegające. Nasilenie działań nastąpiło 31 października, gdzie służbę będą pełniły 2 patrole dwuosobowe w godzinach poranno-popołudniowych oraz również 2 Więcej…

29.10.2018-04.11.2018

KRONIKA (29.10.2018-04.11.2018) W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 34 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu Więcej…

15.10.2018-22.10.2018

KRONIKA (15.10.2018-22.10.2018) W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 73 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w Więcej…

08.10.2018-14.10.2018

KRONIKA (08.10.2018-14.10.2018) W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 70 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w Więcej…