tel. alarmowy – 986

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2012 r.

 

Informacja o działaniach podjętych przez

Straż Miejską w 2012 r.

 

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 700 – 2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 – 2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

W wybrane dni tygodnia (czwartek, piątek, sobota) pełnione były również dwunastogodzinne służby prewencyjne w godzinach nocnych (1900 – 700). W zależności od potrzeb, służby te były pełnione na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, ewentualnie zmotoryzowano-pieszego.

Stwierdzono 224 przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

Nałożono 99 mandatów karnych, skierowano 12 wniosków do sądu oraz udzielono 113 pouczeń.

Ujęto i przekazano do dalszych czynności policji 14 osób – sprawców wykroczeń, osób poszukiwanych.

Zatrzymano 9 sprawców czynów przestępczych.

Ogółem w 289 przypadkach sprawy przekazano do KPP.

Wykonano 177 służb patrolowych w rejonie szkół.

 

Ujęto 16 nieletnich którzy m. in. popełnili wykroczenia, byli poszukiwani, znalazły się w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i życiu.

 

W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP – na terenie całego miasta – 38 służb.

czytaj więcej Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2012 r.

Zadania Referatu Organizacyjno-Finansowego

Do zadań Referatu Organizacyjno-Finansowego należą w szczególności: Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej w tym obsługi korespondencji wychodzącej i przychodzącej oraz poczty elektronicznej, prowadzenie składnicy akt jednostki, obsługa kadrowo-płacowa oraz socjalna pracowników, przygotowywanie delegacji, upoważnień i innych dokumentów indywidualnych wymaganych do realizacji ustawowych… czytaj więcej Zadania Referatu Organizacyjno-Finansowego

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2011 r.

 

Informacja o działaniach podjętych przez

Straż Miejską w 2011 r.

 

 

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 700-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 -2300) ze  szczególnym  zwróceniem uwagi na rejony  największego zagrożenia.

Stwierdzono 166 przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

Nałożono 106 mandatów karnych, skierowano 8 wniosków do sądu oraz udzielono 52 pouczenia.

Ujęto i przekazano do dalszych czynności policji 13 osób – sprawców wykroczeń.

Zatrzymano 12 sprawców czynów przestępczych.

Ogółem w 288 przypadkach sprawy przekazano do KPP.

Wykonano 182 służby patrolowych w rejonie szkół.

Ujęto 4 nieletnich przebywających poza rejonem szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz palących papierosy.

W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP- na terenie całego miasta – 41 służb.

Dokonano 1650 legitymowań profilaktycznych.

 

 

czytaj więcej Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2011 r.