tel. alarmowy – 986

KRONIKA – 15 tydzień 2015 r.

od 06.04.2015 do 12.04.2015

relacja fotograficzna – MONITORING MIEJSKI

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 54 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

  • W dniu 07.04.2015 na ul. Mireckiego ujęto dwóch nieletnich spożywających alkohol w miejscu publicznym. W/w zostali przekazani do dalszych czynności funkcjonariuszom policji.

Ponadto:

  • W dniu 09.04.2015 na ul. Limanowskiego współpracowano z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie oceny sytuacji bytowej mieszkańca.
  • W dniu 09.04.2015 na ul. 1 Maja ujęto Monikę Ż. zakłócającą spokój i porządek publiczny. W związku z podejrzeniem choroby psychicznej na miejsce zdarzenia wezwano karetkę Pogotowia Ratunkowego. W/w została zabrana przez załogę karetki w celu hospitalizacji.
  • W dniu 09.04.2015 w rejonie ul. Jedności Robotniczej/Girarda zatrzymano Krzysztofa K., kierującego rowerem, którego zachowanie mogło wskazywać, że jest pod wpływem alkoholu. Rowerzystę zatrzymano i przewieziono na Komendę Policji w celu przeprowadzenia badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie potwierdziło przypuszczenia strażników, wynik, to ponad 2 promile. W/w został przekazany do dalszych czynności funkcjonariuszom KPP.
  • W dniu 10.04.2015 funkcjonariusze S.M. podejmowali interwencję w związku z awarią wodociągową w lokalu budynku zlokalizowanego przy ul. Limanowskiego w wyniku której dochodziło do zalewania lokalu znajdującego się poniżej. Na miejsce wezwano administratora budynku oraz hydraulika, który usunął awarię.
  • W dniu 11.04.2015 zabezpieczano przebieg meczu piłkarskiego na stadionie przy ul. Piastowskiej.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 31 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 122 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 75 dotyczyło zdarzeń drogowych, 13 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 34 dotyczyło m.in.: chuligańskich wybryków, bójek, przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych, ujawnionych ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zagrożenia w ruchu drogowym, uszkodzonych urządzeń użyteczności publicznej oraz innych nieprawidłowości.

Kategorie: KRONIKA 2015r.