tel. alarmowy – 986

KRONIKA – 27 tydzień 2015 r.

od 29.06.2015 do 05.07.2015

relacja fotograficzna – MONITORING MIEJSKI

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 35 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

  • W dniu 01.07.2015 na pl. Jana Pawła II ujęto Łukasza P. oraz Mariusza G., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.
  • W dniu 03.07.2015 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Mariusza B. oraz Mariusza J., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

Zastosowano sankcje w postaci dwóch pouczeń oraz dwóch mandatów karnych.

Ponadto:

  • W dniu 29.06.2015 wzywano załogę karetki Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej w rejonie dworca PKP. W/w po przeprowadzonym badaniu został zabrany do szpitala.
  • W dniu 30.06.2015 również wzywano załogę karetki Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej tym razem na ul. 1 Maja. W/w osoba przeprowadzonym badaniu została zabrana do szpitala.
  • W dniu 30.06.2015 z ul. Skrowaczewskiego 19 odholowano na parking strzeżony samochód marki Opel Omega, którego stan wskazywał, że jest nieużywany oraz nie posiadał tablic z numerem rejestracyjnym. Dzięki temu odzyskano kolejne miejsce parkingowe.
  • W dniach 01 i 02.07.2015 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach wykonywanych przez administratora budynku przy ul. Legionów Polskich.
  • W dniu 03.07.2015 współpracowano z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach wykonywanych w lokalu budynku przy ul. 1 Maja.
  • W dniu 04.07.2015 zabezpieczano przebieg Pikniku Rodzinnego zorganizowanego w rejonie Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Wittenberga.
  • W dniu 03.07. 2015 r. Straż Miejska w Żyrardowie w ramach patronatu nad Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą w Żyrardowie zorganizowała spotkanie dla jej wychowanków. Spotkanie odbyło się na terenie „Stadniny Sobiescy”. Dzieci uczestniczyły w zorganizowanych konkursach i grach sprawnościowych, a główną atrakcją były zawody strzeleckie z wiatrówki. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali upominki okolicznościowe, a zwycięzcy poszczególnych konkurencji dyplomy i nagrody rzeczowe. Spotkanie zakończyła pogadanka na temat bezpiecznych wakacji oraz poczęstunek zorganizowany przez Państwa Sobieskich. Nagrody i gadżety ufundowali: Stara Przędzalnia-Piotr Błażejewski, Biur-Mar-Piotr Kowalkowski, Żyrafa Lofty- Magdalena Pawlak, Wydz. Promocji U.M., Anna Stegienko, Straż Miejska w Żyrardowie.

W związku z falą upałów, kiedy temperatura w cieniu przekraczała 30°C, Straż Miejska w Żyrardowie w ostatnią sobotę i niedzielę częstowała wodą spragnionych mieszkańców. Ponadto osoby starsze, które miały problemy ze swobodnym przemieszczaniem się po mieście w trosce o ich zdrowie dowożono radiowozem do miejsc zamieszkania.

Podczas pełnionych służb dokonano 26 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 45 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 14 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 29 dotyczyło m.in.: niesprawności urządzeń użyteczności publicznej, zanieczyszczonych miejsc publicznych oraz innych nieprawidłowości.

Kategorie: KRONIKA 2015r.