tel. alarmowy – 986

KRONIKA – 17 tydzień 2015 r.

od 20.04.2015 do 26.04.2015

relacja fotograficzna – MONITORING MIEJSKI

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 24 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

  • W dniu 20.04.2015 na ul. F.de Girarda ujęto Łukasza B., który rozlepiał ogłoszenia w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych. Sprawce ukarano mandatem karnym.
  • W dniu 20.04.2015 wzywano załogę karetki Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej. W/w po przeprowadzonym badaniu został zabrany do szpitala.
  • W dniu 22.04.2015 zabezpieczano przebieg rozprawy administracyjnej odbywającej się w Centrum Kultury.
  • W dniu 24.04.2015 na ul. 1 Maja zabezpieczano działania Straży Pożarnej przy gaszeniu pożaru lokalu gastronomicznego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zablokowano jeden pas ruchu kierując pojazdy objazdem oraz uniemożliwiono przedostawanie się osób postronnych w rejon prowadzonej akcji gaśniczej. (Fot. nr 1)
  • W dniu 25.04.2015 zabezpieczano przebieg meczu piłkarskiego na stadionie przy ul. Piastowskiej.
  • W dniu 26.04.2015 zabezpieczano przebieg turnieju koszykarskiego na hali sportowej przy ul. Jodłowskiego.
  • W dniu 26.04.2015 na ul. Skrowaczewskiego ujęto Michała G., który zakłócił spokój i porządek publiczny. Na w/w w związku z popełnionym wykroczeniem nałożono mandat karny.

Przeprowadzono kontrolę pod kątem udokumentowania wywozu nieczystości płynnych z posesji zlokalizowanych przy ul. Andersa.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 34 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 66 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 31 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 34 dotyczyło m.in.: chuligańskich wybryków, niszczenia urządzeń użyteczności publicznej, zaśmiecania miejsc publicznych, przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych, ujawnionych ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zagrożenia w ruchu drogowym, zasłabnięcia osoby oraz innych nieprawidłowości.

Kategorie: KRONIKA 2015r.