tel. alarmowy – 986

KRONIKA – 10 tydzień 2015 r.

od 02.03.2015 do 08.03.2015

relacja fotograficzna – MONITORING MIEJSKI

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 53 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

  • W dniu 02.03.2015 na ul. P.O.W. ujęto Andrzeja O. oraz Marcin K., spożywających alkohol w miejscu publicznym.
  • W dniu 06.03.2015 na pl. Jana Pawła II ujęto Paulinę B., spożywającą alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w osoby zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

  • W dniu 05.03.2015 funkcjonariusze Straży Miejskiej zostali powiadomieni o prawdopodobnym zasłabnięciu mężczyzny kierującego samochodem na ul. Wysockiego. W rejon zdarzenia udał się bezzwłocznie patrol zmotoryzowany. Na miejscu, informacja się potwierdziła. Na środku ulicy stał samochód marki Peugeot, a w nim mężczyzna, który zasłabł. Funkcjonariusze przystąpili do udzielania pomocy, w pierwszej kolejności wyciągając mężczyznę z samochodu, a następnie zabezpieczając kocem termicznym przed wychłodzeniem. Równocześnie na miejsce została wezwana załoga karetki Pogotowia Ratunkowego, która podjęła dalsze czynności ratownicze, przewożąc następnie mężczyznę do szpitala.
  • W dniu 06.03.2015 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach wykonywanych przez administratora budynku przy ul. Mickiewicza.
  • W jednym przypadku w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawcy w/w czynu. Nałożono mandat karny.
  • W dniu 06.03.2015 na ul. Mireckiego nałożono mandat karny na właściciela psa, który nie zachował środków ostrożności przy jego trzymaniu.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, udokumentowania wywozu nieczystości płynnych, prawidłowego oznakowania posesji, posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów oraz w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy na  posesjach przy ul. Piotr Skargi. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Funkcjonariusze S.M. uczestniczyli w trzech spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 38 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 47 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 29 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 13 dotyczyło m.in.: chuligańskich wybryków, bójki, zanieczyszczonych miejsc publicznych, zagrożenia w ruchu drogowym, uszkodzonych urządzeń użyteczności publicznej oraz innych nieprawidłowości.

Kategorie: KRONIKA 2015r.