tel. alarmowy – 986

KRONIKA – 8 tydzień 2015 r.

od 16.02.2015 do 22.02.2015

relacja fotograficzna – MONITORING MIEJSKI

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 59 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

  • W dniu 17.02.2015 w Centrum Kultury, funkcjonariusz Straży Miejskiej współpracując z Wydziałem Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Wydziałem Działalności Gospodarczej przeprowadził szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych. Uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.
  • W dniu 17.02.2015 na ul. Kosynierów współpracowano z przedstawicielem Powiatowego Lekarza Weterynarii, kontrolując dobrostan trzymanego psa oraz sprawdzając czy pies był zaczepiony przeciwko wściekliźnie. W związku z brakiem szczepień nałożono mandat karny.
  • W dniu 18.02.2015 na ul. Limanowskiego w związku z brakiem szczepień psa przeciwko wściekliźnie, na właściciela nałożono mandat karny.
  • W dniu 18.02.2015 w godzinach popołudniowo-wieczornych funkcjonariusze S.M. dokonali kompleksowej kontroli autobusów komunikacji miejskiej pod kątem bezpieczeństwa i porządku.
  • W dniu 21.02.2015 na ul. Skrowaczewskiego ujęto dwoje cudzoziemców: Gabora I. oraz Restasa I., którzy prowadzili działalność handlową bez zezwolenia. Nakazano zaprzestać prowadzenia handlu oraz za popełnione wykroczenie nałożono mandaty karne.
  • W dniu 21.02.2015 udzielono pomocy osobie bezdomnej zapewniając miejsce noclegowe oraz dowożąc do Markotu-Dar Serca w Oryszewie.
  • W dniu 21.02.2015 na pl. Piłsudskiego ujęto Mariusza W., mieszkańca Międzyborowa, który znajdując się w stanie po użyciu alkoholu zakłócił spokój i porządek publiczny. Na w/w nałożony został mandat karny.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji na nieruchomościach przy ul. Dittricha, Przemysłowej, Żakardowej, Bielnikowej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

W minionym tygodniu przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 29 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 61 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego  37 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 19 dotyczyło m.in.: aktów wandalizmu, przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych, zagrożenia w ruchu drogowym, uszkodzonych urządzeń, ujawnionych ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz innych nieprawidłowości.

Kategorie: KRONIKA 2015r.