tel. alarmowy – 986

KRONIKA – 13 tydzień 2015 r.

od 23.03.2015 do 29.03.2015

relacja fotograficzna – MONITORING MIEJSKI

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 82 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

 • W dniu 23.03.2015 z ul. Cehaka odholowano na parking strzeżony samochód marki Opel Corsa, który nie posiadał tablic rejestracyjnych.
 • W dniu 23.03.2015 funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili pogadankę dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Limanowskiego, w zakresie ograniczeń w paleniu papierosów wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 • W dniu 23.03.2015 na ul. Mazowieckiej w związku ze spalaniem nieczystości na osobę odpowiedzialną nałożono mandat karny.
 • W dniu 24.03.2015 na ul. Maczka podjęto czynności w związku z wyciekiem gazu. Na miejsce zdarzenia wezwano pracowników Pogotowia Gazowego oraz Straż Pożarną. Współpracując ze strażakami ewakuowano około pięćdziesięciu osób z budynków znajdujących się w bezpośredniej bliskości miejsca awarii. Zabezpieczano miejsce zdarzenia do czasu usunięcia nieszczelności.
 • W dniu 24.03.2015 na ul. 1 Maja operator monitoringu miejskiego zauważył nieletniego chłopca z plecakiem, który błąkał się po ulicach miasta, co ze względu na późną porę budziło podejrzenie, że dziecko może potrzebować pomocy. Wysłano na miejsce patrol policji, który potwierdził potrzebę interwencji, ponieważ nieletni był poszukiwany.
 • W dniu 25.03.2015 w „Resursie”, funkcjonariusz Straży Miejskiej przeprowadził zajęcia w ramach spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tematem spotkania była “Ocena zaufania społeczności lokalnej do działalności Straży Miejskiej, na przykładzie gminy Żyrardów”.
  W trakcie spotkania zaprezentowano wyniki badania socjologicznego przeprowadzonego na grupie respondentów- mieszkańcach m. Żyrardowa. Dokonano ich omówienia oraz przedstawiono interpretację otrzymanych wyników w przeprowadzonym badaniu.
  Następnie rozpoczęła się dyskusja, która oscylowała wokół obszarów działań SM, oraz jak rozwiązać partykularne osobiste interesy osób, na bazie osobistych doświadczeń uczestników spotkania.
 • W dniu 25.03.2015 operator monitoringu zaobserwował w rejonie skrzyżowania ulic Mireckiego/Narutowicza kolizję dwóch pojazdów. Na miejsce natychmiast wysłano patrol S.M., który zabezpieczył miejsce zdarzenia. Na miejsce wezwano również Straż Pożarną w celu neutralizacji plamy oleju.
 • W dniu 27.03.2015 z ul. Legionów Polskich odholowano na parking strzeżony samochód marki Hyundai, który był zaparkowany na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.
  Właściciel pojazdu oprócz konsekwencji poniesionych w związku z popełnionym wykroczeniem, poniósł także koszty odholowania pojazdów.
 • W dniu 27.03.2015 udzielono asysty przedstawicielowi Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy czynnościach wykonywanych przez administratora w budynku przy ul. Spółdzielczej.
 • W dniu 27.03.2015 współpracując z funkcjonariuszami policji zabezpieczano przebieg drogi krzyżowej w parafii św. Cyryla i Metodego.
 • W dniu 27.03.2015 udzielono asysty przedstawicielowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, przy czynnościach wykonywanych przez administratora w budynku przy ul. Leszno.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, udokumentowania wywozu nieczystości płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów oraz kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, na posesjach przy ul. Traugutta. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

W minionym tygodniu przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 25 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 94 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 54 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 38 dotyczyło m.in.: nieobyczajnych wybryków, kradzieży, przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych, zagrożenia w ruchu drogowym oraz innych nieprawidłowości.

Kategorie: KRONIKA 2015r.