tel. alarmowy – 986

KRONIKA – 11 tydzień 2015 r.

od 09.03.2015 do 15.03.2015

relacja fotograficzna – MONITORING MIEJSKI

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 68 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

  • W dniu 11.03.2015 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Katarzynę K. oraz Dawida K., spożywających alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w osoby zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

  • W dniu 09.03.2015 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach wykonywanych przez administratora budynku przy ul. Leszno.
  • W dniu 10.03.2015 współpracowano z Państwową Straż Pożarną przy neutralizacji oleju, który wyciekł z uszkodzonego pojazdu.
  • W dniu 11.03.2015 na ul. Legionów Polskich ujęto Piotra K., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Do w/w wezwano również karetkę Pogotowia Ratunkowego w celu udzielenia pomocy medycznej.
  • W dniu 12.03.2015 podczas pełnienia służby w godzinach popołudniowo-wieczornych dokonano kontroli ładu i porządku w środkach komunikacji miejskiej.
  • W dniu 12.03.2015 na ul. Limanowskiego nałożono dwa mandaty karne na właściciela psa, który nie zachował środków ostrożności przy jego trzymaniu.
  • W dniu 13.03.2015 wzywano załogę karetki Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej na ul. Mireckiego.
  • W dniu 14.03.2015 na ul. Kościuszki w stosunku do kierujących parkujących pojazdy na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Odholowano jeden pojazd oraz nałożono 3 mandaty karne.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 30 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 49 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 31 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 13 dotyczyło m.in.: chuligańskich wybryków, zanieczyszczonych miejsc publicznych, zagrożenia w ruchu drogowym, uszkodzonych urządzeń użyteczności publicznej oraz innych nieprawidłowości.

Kategorie: KRONIKA 2015r.