tel. alarmowy – 986

KRONIKA – 9 tydzień 2015 r.

od 23.02.2015 do 01.03.2015

relacja fotograficzna – MONITORING MIEJSKI

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 63 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

  • W dniu 28.02.2015 na ul. Sikorskiego ujęto Andrzeja H. Dawida K., spożywających alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

  • W dniu 23.02.2015 na ul. Skrowaczewskiego podejmowano czynności w związku z plakatowaniem w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Na osobę odpowiedzialną za popełnione wykroczenie nałożono mandat karny.
  • W dniu 23.02.2015 z ul. Akacjowej odholowano na parking strzeżony samochód marki Suzuki, którego stan wskazywał, że nie jest używany.
  • W dniu 24.02.2015 w związku z czynnościami prowadzonymi w Parku Miejskim przy ul. Dittricha osoba kontrolowana popełniła wykroczenie polegające na wprowadzeniu w błąd, co do swojej tożsamości, funkcjonariuszy S.M. W/w osobę ukarano grzywną w postaci mandatu karnego.
  • W dniu 24.02.2015 na ul. Limanowskiego nałożono mandat karny na właściciela psa, który nie zachował środków ostrożności przy jego trzymaniu.
  • W dniu 24.02.2015 wykorzystując system monitoringu miejskiego na ul. 1 Maja ujęto dwie nieletnie osoby, które rozlepiały różnego rodzaju naklejki na znakach drogowych i urządzeniach użyteczności publicznej. Osoby nieletnie zostały przekazane do dalszych czynności funkcjonariuszom KPP.

W minionym tygodniu przeprowadzano kontrolę stanu czystości i porządku na terenie miasta. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w stosunku do osób odpowiedzialnych za utrzymanie czystości i porządku, nałożono 1 mandat karny oraz udzielono 3 pouczeń.

W dniu 28.02.2015 na ul. Mostowej ujęto Daniela S., który znajdując się w stanie po użyciu alkoholu zakłócił spokój i porządek publiczny. W/w ukarano mandatem karnym.

W dniu 1.03.2015 współpracując z policją, OSP, harcerzami oraz organizatorem zabezpieczano trasy dwóch biegów dla mieszkańców, stanowiących uzupełnienie obchodów „Dnia Żołnierzy Wyklętych”.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczyli w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 24 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 64 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 45 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 16 dotyczyło m.in.: chuligańskich wybryków, przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych, ujawnionych ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zagrożenia w ruchu drogowym, uszkodzonych urządzeń użyteczności publicznej oraz innych nieprawidłowości.

Kategorie: KRONIKA 2015r.