tel. alarmowy – 986

KRONIKA – 12 tydzień 2015 r.

od 16.03.2015 do 22.03.2015

relacja fotograficzna – MONITORING MIEJSKI

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 75 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

  • W dniu 16.03.2015 na ul. 1 Maja współpracowano z osobą zajmującą się wyłapywaniem bezpańskich psów, w celu odłowienia psa, który pogryzł mieszkańca miasta. Pies został złapany i przekazany lekarzowi weterynarii w celu przeprowadzenia obserwacji weterynaryjnej.
  • W dniu 16.03.2015 na ul. Kościuszki funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli czynności w związku z blokowaniem miejsca parkingowego przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej. Pojazd nie posiadał wyłożonej karty parkingowej, w związku z czym został wezwany holownik i pojazd został odholowany na parking strzeżony.
    Kierujący, poniósł konsekwencje w postaci mandatu karnego oraz musiał ponieść koszty odholowania pojazdu.
  • W dniu 17.03.2015 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach wykonywanych przez administratora budynku przy ul. Chopina.
  • W dniu 20.03.2015 wzywano załogę karetki Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej na ul. Mireckiego.
  • W dniu 20.03.2015 podczas pełnienia służby w godzinach popołudniowo-wieczornych dokonano kontroli ładu i porządku w środkach komunikacji miejskiej.
  • W dniu 21.03.2015 na pl. Piłsudskiego ujęto Radosława W., który w trakcie interwencji wprowadził w błąd funkcjonariuszy S.M., co do swojej tożsamości. W/w ukarano mandatem karnym.
  • W dniach 20-22.03.2015 zabezpieczano przebieg turnieju koszykówki, odbywającego się na hali sportowej przy ul. Jodłowskiego.
  • W dniu 22.03.2015 na ul. Limanowskiego udzielono pomocy kierującemu samochodem marki Volkswagen, któremu pojazd odmówił posłuszeństwa. Próby uruchomienia pojazdu przez kierującego okazały się bezskuteczne. Funkcjonariusze podjechali samochodem służbowym S.M. na miejsce i przy użyciu kabli rozruchowych dopomogli w jego uruchomieniu.

Funkcjonariusze S.M. uczestniczyli w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 30 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 80 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 47 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 31 dotyczyło m.in.: kradzieży, chuligańskich wybryków, zanieczyszczonych miejsc publicznych, zagrożenia w ruchu drogowym, uszkodzonych urządzeń użyteczności publicznej oraz innych nieprawidłowości.

Kategorie: KRONIKA 2015r.