tel. alarmowy – 986

Zadania Komórki Kontroli Wewnetrznej i Współpracy z Mediami

Do zadań Komórki Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności: Bieżąca kontrola wszelkiej prowadzonej dokumentacji według terminarza określonego przez Komendanta, opracowywanie danych statystycznych i przygotowywanie materiałów do sprawozdań, nadzór nad terminowym prowadzeniem elektronicznej bazy danych Straży, współpraca z mediami, przy realizacji powyższych… czytaj więcej Zadania Komórki Kontroli Wewnetrznej i Współpracy z Mediami

Zadania Referatu Patrolowo – lnterwencyjnego

Do zadań Referatu Patrolowo – lnterwencyjnego należy w szczególności: Realizacja zadań zleconych przez dyżurnego Straży, reagowanie bez zbędnej zwłoki na wszelkie przejawy naruszania prawa, podejmowanie działań i niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie, prowadzenie planowych i doraźnych kontroli porządkowych, prowadzenie… czytaj więcej Zadania Referatu Patrolowo – lnterwencyjnego

Zadania Referatu ds. Wykroczeń i Monitoringu

Do zadań Referatu ds. Wykroczeń i Monitoringu należy w szczególności: Realizowanie bieżącej (na żywo) obserwacji rejonów miasta oraz archiwizowanie materiału z wykorzystaniem funkcjonującego systemu monitoringu miejskiego, dbanie o sprawność systemu oraz działanie w kierunku jego rozwoju, informowanie dyżurnych Straży o… czytaj więcej Zadania Referatu ds. Wykroczeń i Monitoringu