tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi xx interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Ponadto:
W dniach od 12.09.-16.09.2022 r., funkcjonariusze SM przeprowadzili kontrole umów oraz udokumentowana wywozów nieczystości stałych z punktów działalności gospodarczej na
ul. Jana Kilińskiego, ul. Kętrzyńskiej, ul. Jana Kasprowicza, ul. Jana Kosima, ul. Tadeusza Kościuszki, w takcie której wystawiono dwa wezwania oraz udzielono jednego pouczenia. W pozostałych punktach kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
W dniu 12.09.2022 r., w godzinach porannych wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że przed klatką bloku mieszkalnego przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 16, dwóch mężczyzn spożywa alkohol. Strażnicy miejscy potwierdzili zgłoszenie. Kamil D. i Marcin F. za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym objętym zakazem zostali ukarani mandatami karnymi.
W dniu 12.09.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na ul. Spółdzielczej 56. Interweniujący funkcjonariusze SM wystawili dwa wezwania na pojazdy marki Citroen i BMW, zaparkowane w strefie zamieszkania poza miejscem wyznaczonym.
W dniu 12.09.2022 r., mieszkaniec zgłosił dyżurnemu SM, że na ul. Działkowej w piecu, mogą być spalane odpady, ponieważ czuć bardzo nieprzyjemny zapach. Przeprowadzona kontrola pieca przez funkcjonariuszy SM nie wykazała nieprawidłowości. Materiałem opałowym było drewno. Nie potwierdzono spalania odpadów.
W dniu 12.09.2022 r., funkcjonariusze SM w trakcie patrolu ulic miasta, na ul. Leszno zauważyli zaparkowany w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania, pojazd marki Mercedes Kierująca Bożena C., poniosła koszty naruszenia przepisów ruchu drogowego.
W dniu 12.09.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że w Parku Dittricha na ławce siedzi mężczyzna w przemoczonym ubraniu. Wcześniej osoby pomogły mu wyjść z wody. Wysłani na interwencję funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie. We wskazanym miejscu siedział mężczyzna z rozciętym łukiem brwiowym i licznymi otarciami na twarzy. Jego stan wskazywał, że jest po użyciu alkoholu. Strażnicy miejscy opatrzyli krwawiącą ranę Mariusza K., po czym wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego, który podjął decyzję zabrania go, w celu przeprowadzenia dalszych badań.
W dniu 12.09.2022 r., funkcjonariusze SM patrolując ulice miasta Żyrardowa, zauważyli pojazd marki Mercedes zaparkowany na chodniku za pasem zieleni. Po podjętej interwencji kierujący Zenon Z, poniósł koszty naruszenia zasad parkowania na chodniku.
W dniu 12.09.2022 r., mieszkaniec zgłosił dyżurnemu SM, że na ul. Radziejowskiej 1/5 stoi zaparkowany pojazd przed klatką schodową, w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Funkcjonariusze SM na miejscu zgłoszenia zastali dwa pojazdy nieprawidłowo zaparkowane. Kierującej, obecnej w pojeździe marki Opel nakazano odjechać. Na kierującego pojazdem marki Ford zostało wystawione.
W dniu 12.09.20922 r., strażnicy miejscy uczestniczyli w spotkaniu samorządu mieszkańców na ul. Bohaterów Warszawy 4, podczas której udzielili odpowiedzi mieszkańcom na zadawane pytania oraz przyjęli zgłoszenie m.in. o niedostatecznym doświetleniu ulicy ul. Piaskowej, bujnej roślinności wchodzącej w światło drogi na ul. Grenadierów, powodujące utrudnienia w mijaniu się pojazdów czy potrzeby wymiany tarczy znaku drogowego na ul. Romana Dmowskiego. Nieprawidłowości zostały przekazane do realizacji zgodnie z kompetencjami.
W dniu 13.09.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Stefana Okrzei 16 kierującego pojazdem marki Ford, który parkując nie zastosował się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Interwencja strażników miejskich zakończyła się nałożeniem mandatu karnego na Mirosława K.
W dniu 13.09.2022 r., do Straży Miejskiej wpłynęła wiadomość e-mail od mieszkańca
ul. Pogodnej, że od kilku dni w rejonie przebywa nieduży, bezpański pies. Zgłoszenie zostało przekazane do osoby odławiającej zwierzęta z terenu miasta Żyrardowa.
W dniu 13.09.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono pojazd zaparkowany w rejonie skrzyżowania ul. Karola Dittricha z ul. Bolesława Limanowskiego, stwarzający jednocześnie poważne utrudnienia w ruchu pojazdów. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierujący pojazdem marki Honda Marcin G., został ukarany mandatem karnym.
W dniu 13.09.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano na
ul. Karola Dittricha pojazd, którego kierujący zaparkował w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Patrol SM na miejscu zgłoszenia wystawił wezwanie na pojazd marki Opel.
W dniu 13.09.2022 r., patrol SM podjął interwencję na ul. Karola Dittricha. Na kierująca rowerem Bożenę M., za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, poprzez przejazd rowerem po przejściu dla pieszych, został nałożony mandat karny.
W dniu 13.09.2022 r., został nałożony mandat karny na Romana S., który nie zachował środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Wałęsający się bezpańsko piesek, po odłowieniu czekał na właściciela w Schronisku przy ul. Czystej.
W dniu 13.09.2022 r., patrol SM podjął czynności na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. Kierująca pojazdem marki Ford zaparkowała w rejonie przejścia dla pieszych, ograniczając tym samym widoczność pieszym przechodzącym po przejściu. Na Iwonę C., została nałożona kara grzywny.
W dniu 13.09.2022 r. przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano pojazdy zaparkowane w rejonie skrzyżowania ul. ks. Ottona Wittenberga z ul. Szarych Szeregów. Patrol SM obecnej na miejscu kierującej pojazdem marki Opel, nakazał odjechać ze skrzyżowania. Na pojazd marki xx zostało wystawione wezwanie dla kierującego.
W dniu 14.09.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Gabriela Narutowicza mężczyznę z latarką, który trzymając jakiś przedmiot w ręku, podejrzanie się zachowywał przy pomniku Jana Pawła II. W obawie przed dewastacją, zgłoszenie zostało przekazane w celu podjęcia interwencji przez patrol.
W dniu 14.09.2022 r., mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że mężczyzna robi bałagan przy śmietnikach ustawionych w rejonie bloku mieszkalnego przy ul. Mireckiego 60. Funkcjonariusze SM legitymowali bezdomnego mężczyznę, który przebierał odpady. Nakazano mężczyźnie uprzątnąć miejsce do stanu pierwotnego.
W dniu 14.09.2022 r., mieszkanka zgłosiła do dyżurnego SN, że w godzinach nocnych znalazła bezpańskiego, chorego psa i prosi o pomoc w jego leczeniu. Kobieta zobowiązała się dostarczyć zwierzaka do lekarza weterynarii, który został powiadomiony o zaistniałej potrzebie.
W dniu 14.09.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono osoby w Parku Seniora przy ul. ks. Stanisława Konarskiego, które spożywają alkohol w miejscu publicznym objętym zakazem. Za naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi strażnicy miejscy nałożyli dwa mandaty karne na Julię K. i Pavla K. oraz udzielili pouczenia Ilonie M.
W dniu 14.09.2022 r., osoba zgłosiła do dyżurnego SM, że przy ul. Limanowskiego 13 D na jednej z ławek siedzi pijany mężczyzna, który ma rozpięte spodnie i widać jego genitalia. Funkcjonariusze SM na miejscu zgłoszenia zastali opisanego mężczyznę, który wywoływał zgorszenie w miejscu publicznym i zakłócał tym samym spokój i porządek publiczny po użyciu alkoholu. Strażnicy miejscy w trakcie prowadzonych czynności w związku ze stawianiem czynnego oporu użyli środków przymusu bezpośredniego. Po przeprowadzeniu badań i braku przeciwwskazań zdrowotnych Andrzej. N., został osadzony w PDOZ do wytrzeźwienia. Za popełnione wykroczenie w dniu 15.09.2022 r., ww. został ukarany mandatem karnym.
W dniu 14.09.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie o nieprawidłowo zaparkowanym pojeździe marki BMW na ul. Nowy Świat 5. Wysłany na zgłoszenie patrol SM, wystawił wezwanie dla kierującego, który zaparkował na chodniku poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi, naruszając przepisy dotyczące zasad parkowania na chodniku.
W dniu 14.09.2022 r. funkcjonariusze SM udzielili pomocy bezdomnemu mężczyźnie, który opuścił szpital po hospitalizacji i wymagał zapewnienia dalszej pomocy, w tym również noclegu. Tadeusz P. został przewieziony do Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, w celu udzielenia dalszej pomocy.
Podczas pełnionych służb dokonano 8 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono xx przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego xx dotyczyło zdarzeń drogowych, xx spożywania alkoholu w miejscu publicznym, xx dotyczyły …..
W dniu 15.09.2022 r. w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, strażnicy miejscy przeprowadzili zajęcia profilaktyczne w Szkole nr 1 przy ul. Jasnej. Zakresem szkolenia najmłodszych był temat ,,Bezpieczna droga do szkoły”. Dzieci słuchały z uwagą i odpowiadały na pytania funkcjonariuszy. Każdy z obecnych otrzymał opaskę odblaskową, żeby być bardziej widocznym dla innych użytkowników drogi. Partnerem zajęć był dyskont PSB Mrówka, od którego dzieci również dostały ciekawe gadżety. Atrakcją spotkania była maskotka dyskontu tj. pracownik przebrany za ogromnego owada, z którym można było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie.
W dniu 15.09.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, że na ławce przy
ul. Bolesława Limanowskiego 52 a ul. Legionów Polskich 63 leży mężczyzna, który zanieczyścił teren. Patrol SM w miejscu zgłoszenia zastał mężczyznę w stanie upojenia alkoholowego, który leżał na ławce wśród własnych wymiocin. Ujętego Vasyla P. po przebadaniu i brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, osadzono do wytrzeźwienia. W dniu 16.09.2022 r. na ww. została nałożona kara grzywny.
W dniu 15.09.2022 r., mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że na ul. Bolesława Limanowskiego w rejonie skweru, leży dwóch mężczyzn na chodniku. Wysłani na interwencję funkcjonariusze SM, potwierdzili zgłodzenie. Ujęto dwóch mężczyzn w stanie upojenia alkoholowego, którzy po badaniach i możliwości przebywania w PDOZ, zostali osadzeni do wytrzeźwienia w areszcie. W dniu 16.09.2022 r. Cezary P. i Jan O. ponieśli koszty libacji alkoholowej.
W dniu 16.09.2022 r., wpłynęło zgłoszenie, że na ulicy Al. Partyzantów stoi wrak pojazdu, stwarzający zagrożenie. Zgłoszenie zostało przekazane patrolowi SM, które potwierdziło się. Do pojazdu marki Volkswagen był swobodny dostęp, ponieważ był otwarty. Ponadto auto miało powybijane szyby, a dookoła leżały odłamki szkła. Strażnicy miejscy sporządzili dokumentacja dla zarządcy drogi, w celu usunięcia pojazdu.
W dniu 16.09.2022 r., zostało przekazane zgłoszenie do dyżurnego SM, że na ul. ul. Mireckiego 60, przy klatce schodowej bloku mieszkalnego, leży martwy kot. Zgłoszenie zostało przekazane do osoby zajmującej się zbieraniem padliny zwierząt z terenu miasta Żyrardowa.
W dniu 16.09.2022 r., mieszkanka ul. Jasnej zgłosiła do dyżurnego SM, że nie może wyjechać z posesji, ponieważ ma zablokowany wyjazd przez zaparkowany pojazd marki Fiat. Funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie. Po przyjeździe holownika do pojazdu przyszedł kierujący Krzysztof A., który uniknął kosztów holowania pojazdu, natomiast za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym.
W dniu 16.09.2022 r., funkcjonariusze SM w trakcie patrolu podjęli czynności, dotyczące zalegających odpadów na nieruchomości przy ul. 1 Maja. Na właścicielkę posesji Agnieszkę J., nałożono mandat karny oraz zobligowano do uprzątnięcia nieczystości w wyznaczonym terminie.
W dniu 17.09.2022 r. funkcjonariusze SM patrolując ulicę Nowy Świat, zauważyli palącą się drewnianą konstrukcję, stwarzającą zagrożenie m. in. dla przechodniów. elementy. Strażnicy miejscy użyli gaśnicy, co przyczyniło się do zagaszenia ognia.
W dniu 17.09.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono pojazd marki Volkswagen, którego kierujący zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych i skrzyżowania
ul. ks. Ottona Wittenberga z ul. Szarych Szeregów. Sporządzono stosowną dokumentację do prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających.
W dniu 17.09.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano pojazdy zaparkowane przy ul. Stefana Okrzei, w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Interwencja patrolu SM zakończyła się pouczeniem kierującej pojazdem marki Ford, która była obecna przy pojeździe, natomiast na pojazd marki Volkswagen i BMW zostały wystawione wezwania.
W dniu 17.09.2022 r., dyżurny SM przyjął anonimowe zgłoszenie, że na ul. Tadeusza Kościuszki 20 na klatce schodowej, leży osoba. Zgłoszenie zostało potwierdzone przez patrol SM. Zastano leżącą kobietę w stanie upojenia alkoholowego, do której wezwano zespół ratownictwa medycznego, w celu oceny stanu zdrowia. Po przebadaniu i braku przeciwwskazań do przebywania w PDOZ, Krystyna P. została osadzona do wytrzeźwienia. Za popełnione wykroczenie ww. została ukarana mandatem karnym w dniu 18.09.2022. (foto nr 34)
W dniu 17.09.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano na
ul. Kościuszki 35 dwie osoby, które spożywają alkohol w miejscu publicznym objętym zakazem. Za naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na Kamila S. i Jakuba P., zostały nałożone mandaty karne. Podobne wykroczenie miało również miejsce na skwerze przy ul. Stefana Okrzei a Al. Partyzantów, gdzie również na amatorów trunku w miejscu publicznym, zostały nałożone mandaty karne na Nikę P. i Davita A.
W dniu 17.09.2022 r., kobieta zgłosiła dyżurnemu SM, że nie może wyjechać z zatoki parkingowej przy ul. 1 Maja, ponieważ blisko jej pojazdu stoi zaparkowany inny pojazd. Przy pomocy patrolu SM, kobieta wyjechała z parkingu.
W dniu 17.09.2022 r., operator systemu monitoringu miejskiego, zauważył na skrzyżowaniu ul. Józefa Mireckiego z ul. Michała Ossowskiego kolizję drogową dwóch pojazdów. Patrol SM legitymował uczestników kolizji, którzy na szczęście nie potrzebowali pomocy medycznej. Kierujący doszli do porozumienia między sobą spisując oświadczenie, a do uszkodzonego pojazdu został wezwany holownik.
W dniu 18.09.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono w godzinach nocnych na ul 1 Maja, ul. Waryńskiego chuligańskie zachowanie osoby, która szarpie znak drogowy, uderza w wiatę przystankową, uderza w elewację budynku. Na miejsce zgłoszenia został zadysponowany patrol, w celu podjęcia interwencji
W dniu 18.09.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. gen. Władysława Sikorskiego pojazdy, zaparkowane w miejscu obowiązywania znaku zakazu zatrzymywania się. Na miejscu zgłoszenia jednemu kierującemu, który był obecny przy pojeździe, nakazano odjechać oraz wystawiono jedno wezwanie.