tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi xx interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 22.08.2022 r., dyżurny SM wysłał patrol na ul. Towarową w związku ze zwisającym z drzewa złamanym konarem. Była to powtórna interwencja, ponieważ po pierwszej konar nie został usunięty. Patrol wygrodził taśmą biało-czerwoną, ww. miejsce i zobligował osobę odpowiedzialną do pilnego usunięcia zagrożenia. Tym razem konar został usunięty.

W dniu 22.08.2022 r., mieszkanka zgłosiła, że po terenie parku przy ul. Piastowskiej, biega pies bez nadzoru. Zgłoszenie zostało przekazane do osoby zajmującej się odławianiem zwierząt z terenu miasta Żyrardowa.

W dniu 22.08.2022 r. funkcjonariusze SM w trakcie patrolu ulic miasta Żyrardowa, podjęli czynności na ul. Szpitalnej 2/4. Zostało wystawione wezwanie dla kierującego pojazdem marki Volkswagen, który zaparkował w strefie zamieszkania, poza miejscem wyznaczonym. Na wezwanie stawił się Patryk M., który poniósł koszty popełnionego wykroczenia.

W dniu 22.08.2022 r., do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie od mieszkanki, dotyczące bezdomnego mężczyzny, który często przebywa w rejonie pergoli na ul. Jana Skrowaczewskiego 29. Funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie. Po przeprowadzeniu rozmowy z mężczyzną, udzielono mu pomocy w dowieziono do Centrum Usług Społecznych, w celu udzielenia dalszej pomocy. (foto nr 4)

W dniu 22.08.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie dotyczące kobiety, która siedzi na
ul. Stanisława Wyspiańskiego, na przejściu dla pieszych. Wysłany na interwencję patrol SM potwierdził zgłoszenie. Bożena S. została dowieziona do miejsca zamieszkania i ukarana mandatem karnym.

W dniach 22-26.08.2022 r., strażnicy miejscy przeprowadzali kontrolę umów i wywozów nieczystości z prowadzonej działalności gospodarczej na ul. Jaktorowskiej, ul. Krótkiej,
ul. Dolnośląskiej, ul. Dolnej, ul. Dekerta i ul. Dąbrowskiego. W trakcie kontroli nałożono jeden mandat karny oraz wystawiono dwa wezwania. W pozostałych przypadkach kontrolowanych firm, nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 23.08.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. 1 Maja obróconą tarczę znaku drogowego, przez skręcający pojazd. Patrol SM przywrócił znak do prawidłowego ustawienia we własnym zakresie.

W dniu 23.08.2022 r., zostało przyjęte zgłoszenie przez dyżurnego SM, o nieprawidłowo zaparkowanym pojeździe na ul. Spółdzielczej 32. Patrol SM na miejscu wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Volkswagen, którego kierujący zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-35 ,,zakaz postoju”. Na wezwanie stawił się Dariusz K., któremu udzielono pouczenia.

W dniu 23.08.2022 r., funkcjonariusze SM nałożyli mandat karny na Iwonę S., która umieściła plakaty na słupach i znakach drogowych na terenie całego miasta, nie posiadając na to zgody administratora terenu. Kobieta została zobligowana do uprzątnięcia plakatów.

W dniu 23.08.2022 r., partol SM po zdarzeniu drogowym, jakie miało miejsce na ul. gen. Władysława Sikorskiego 28, usunął leżący na jezdni złamany słupek i tarczę znaku drogowego, stwarzające zagrożenie dla jadących pojazdów. Uszkodzenie znaku zostało przekazane do Wydziału Dróg i Transportu Drogowego w Urzędzie Miasta.

W dniu 23.08.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ks. Stanisława Konarskiego stoi zaparkowany pojazd na trawniku. Wysłany na zgłoszenie patrol SM wystawił wezwanie na pojazd marki Volkswagen. Na wezwanie stawił się kierujący Piotr L., któremu udzielono pouczenia.

W dniu 23.08.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano kierującego pojazdem marki Ford, który zaparkował na miejscu przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej przy ul. Józefa Mireckiego, bez wyłożonych wymaganych uprawnień. Została sporządzona stosowana dokumentacja i materiał fotograficzny do prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających.

W dniu 24.08.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że na ul. Bolesława Limanowskiego 29 parkuje pojazd w strefie zamieszkania, poza miejscem wyznaczonym. Interweniujący patrol SM na miejscu wystawił dwa wezwania. Kierujący pojazdem marki Opel Krzysztof D. oraz kierująca pojazdem marki Seat Małgorzata M., za naruszenie przepisów ruchu drogowego zostali ukarani mandatami karnymi.

W dniu 24.08.2022 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie o kobiecie, która zakłócająca spokój i porządek kupujących w Galerii Handlowej przy ul. 1 Maja. Funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie. Za popełnione wykroczenie Mirosława W. została ukarana mandatem karnym, po czym opuściła teren galerii.

W dniu 24.08.2022 r., funkcjonariusze SM podjęli czynności na skrzyżowaniu ul. Stefana Okrzei z Al. Partyzantów, w związku z przejściem kobiety przez jezdnię przy zapalonym czerwonym świetle sygnalizatora, co spowodowało duże zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Za popełnione wykroczenie na Monikę Ł. został nałożony mandat karny.

W 25.08.2022 r. funkcjonariusze SM udzielili asysty pracownikowi PGM na ul. Chopina 8, w związku z zanieczyszczeniem korytarza różnymi, wystawionymi przedmiotami przez mieszkańców. Osoby zostały pouczone i zobligowane do usunięcia przedmiotów w wyznaczonym terminie.

W dniu 25.08.2022 r., zaniepokojony mieszkaniec zgłosił dyżurnemu SM, że przy
ul. Limanowskiego 51, w korycie rzeki siedzi mężczyzna, który samodzielnie nie może z niego wyjść, a zgłaszający wraz z inną osobą pomagają mu się wydostać. Patrol SM na miejscu zastał mężczyznę, który nie był w stanie samodzielnie poruszać się z powodu wycieńczenia i wychłodzenia. Z mężczyzną trudno było nawiązać logiczną rozmowę. Na miejsce został wezwany zespół Ratownictwa Medycznego, który zdecydował zabrać Marka M., w celu hospitalizacji.

W dniu 25.08.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że na ul. Radziwiłłowskiej 18 w jednym z lokali prawdopodobnie doszło do awarii, ponieważ przez drzwi wycieka strużka wody. Wysłany na interwencję patrol SM potwierdził nieszczelność instalacji wodnej. Ponadto lokal był niezabezpieczony i znajdowała się tam ogromna ilość różnego rodzaju odpadów. Powyższa sytuacja została przekazana do administracji ŻSM, w celu podjęcia dalszych działań.

W dniu 25.08.2022 r., mieszkanka zgłosiła dyżurnemu SM, że jej pojazd został zablokowany przez zaparkowany pojazd marki Ford na ul. Kościuszki przy ul. Środkowej, którym odjechała kobieta. Po ustaleniu i dotarciu do właścicielki pojazdu, Iwonie C. udzielono pouczenia.

W dniu 25.08.2022 r., patrolując ulice miasta Żyrardowa, strażnicy miejscy podjęli interwencję na ul. Jana Skrowaczewskiego 21, gdzie na miejscu parkingowym przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, stał pojazd marki Honda. Kierująca Monika K., poniosła koszty zajęcia ww. miejsca parkingowego, nie posiadając do tego uprawnień.

W dniu 26.08.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano na
ul. Legionów Polskich 71 pojazdy zaparkowane w zatoce przystanku komunikacji publicznej. Patrol SM na miejscu nałożył mandat karny na kierującą pojazdem marki Opel Angelikę L. oraz kierującą pojazdem marki Hyundai Klaudia B. Na pojazd marki Opel zostało wystawione wezwanie, w celu prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających.

W dniu 26.08.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono na
ul Waleriana Łukasińskiego 21 pojazd ciężarowy zaparkowany na chodniku. Funkcjonariusze SM na miejscu zastali kierującego, któremu udzielono pouczenia oraz nakazano przeparkować pojazd.

W dniu 26.08.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące zwisającego kabla nad jezdnią na ul. Stanisława Moniuszki. Patrol SM potwierdził zwisający przewód, który był zaizolowany. Zgłoszenie zostało przekazane do operatora sieci komórkowej.

W dniu 26.08.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że na ul. Limanowskiego 29 parkują pojazdy w strefie zamieszkania, poza miejscem wyznaczonym. Funkcjonariusze SM wystawili dwa wezwania na nieprawidłowo zaparkowany pojazd marki Citroen i marki Volkswagen.

W dniu 26.08.2022 r., mieszkaniec zgłosił podnoszącą się kostkę brukową w jezdni na ul. Bohaterów Warszawy przy ul. Piotra Wysockiego. Patrol SM na miejscu potwierdził zgłoszenie. Nieprawidłowość została przekazana do WDiTM UM, w celu podjęcia dalszych działań.

W dniu 26.08.2022 r., strażnicy miejscy udzielili asysty pracownikowi administracji PGM, w związku z komisyjnym otwarciem lokalu na ul. Mielczarskiego 5. Dalsze czynności prowadzi PGM.

W dniu 26.08.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego oraz podjazdowo przez funkcjonariuszy SM, zabezpieczano ,,Kino Plenerowe” odbywające się w Parku Ditricha, w trakcie którego nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 27.08.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano w godzinach nocnych na terenie Parku Dittricha, grupę osób spożywającą alkohol, po czym jeden z mężczyzn, rzucił butelką w kierunku kamery. Zdarzenie zostało przekazane, w celu podjęcia interwencji.

W dniu 27.08.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, że na ul. Skrowaczewskiego 19 kierujący pojazdami nie stosują się do znaków drogowych. Patrol SM na miejscu zgłoszenia wystawił dwa wezwania dla kierujących pojazdami marki Opel i Peugeot, którzy nie zastosowali się do znaku B-1 ,,zakaz ruchu w obu kierunkach”. Kierującemu pojazdem marki Skoda, który był obecny na miejscu udzielono pouczenia i nakazano przeparkować pojazd.

W dniu 27.08.2022 r., mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że ma zablokowaną bramę wyjazdową z nieruchomości przy ul. 1 Maja, przez zaparkowany pojazd marki Ford. Patrol SM potwierdził zgłoszenie. W trakcie interwencji stawiła się kierująca Anna S., która poniosła koszty niefrasobliwego parkowania.

W dniu 27.08.2022 r., funkcjonariusze SM w trakcie patrolu ulic miasta Żyrardowa, zauważyli pojazd marki Opel zaparkowany w rejonie skrzyżowania ul. P.O.W. z ul. Jana Dekerta, który ograniczał widoczność innym kierującym. Kierujący pojazdem Tadeusz A., za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym.

W dniu 27.08.2022 r., patrol SM wystawił wezwania na pojazdy zaparkowane przy ul. Ziołowej, których kierujący nie zastosowali się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się” oraz na terenie przeznaczonym pod zieleń.

W dniu 27.08.2022 r., funkcjonariusze SM zabezpieczali na terenie Zalewu Żyrardowskiego przy ul. Ziołowej, zorganizowany w plenerze ,,Mazopiknik”. Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze, w trakcie którego nie odnotowano nieprawidłowości.

W dniu 28.08.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono kolizję pojazdów na skrzyżowaniu ul. Jaktorowskiej z ul. Adama Mickiewicza. Nikt nie ucierpiał w wyniku kolizji, a kierujący zepchnęli pojazdy na chodnik. Zgłoszenie zostało przekazane do podjęcia dalszych czynności.

W dniu 28.08.2022 r., mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że na przystanku komunikacji publicznej przy ul. Adama Mickiewicza 40, leży osoba. Wysłany na interwencję patrol SM, na miejscu zastał siedzącego mężczyznę, który uskarżał się na ból biodra, a na głowie miał zaschniętą ranę. Do Tadeusza P. wezwano zespół ratownictwa medycznego, który go przejął w celu hospitalizacji.

W dniu 28.08.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono pojazd marki Seat na ul. Gabriela Narutowicza, którego kierujący zapomniał zaciągnąć hamulca, a pojazd stoczył się na jezdnię, utrudniając ruch innych użytkowników drogi. Funkcjonariusze SM wepchnęli pojazd na miejsce parkingowe, zabezpieczając go przed ponownym stoczeniem. (foto nr 26)

W dniu 28.08.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM od mężczyzny, który znalazł wałęsającego się bez opieki psa na ul. Radziwiłłowskiej i prosi o pomoc przy umieszczeniu go w schronisku. Poinformowano zgłaszającego o wyrażeniu zgody na przyjęcia zwierzaka, którego Pan zobowiązał się doprowadzić na ul. Czystą.

W dniu 28.08.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące biegającego psa bez nadzoru w rejonie ul. ul. Okrzei i ul. gen. Władysława Sikorskiego. Wysłany na interwencję patrol SM potwierdził zgłoszenie, a pies wszedł na posesję. Przeprowadzono rozmowę z właścicielem zwierzęcia Arkadiuszem G., któremu udzielono pouczenia. Zostały również sprawdzone szczepienia psa, które były aktualne.

W dniu 28.08.2022 r. mieszkaniec zgłosił, że przy ul. Bohaterów Warszawy 4, na chodniku leży prawdopodobnie pijana kobieta. Funkcjonariusze SM na miejscu zastali kobietę w stanie po użyciu alkoholu wraz z jej znajomą. Udzielono pomocy Alli S., którą dowieziono do miejsca zamieszkania i przekazano pod opiekę partnerowi.

W dniu 28.08.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, że w rzece Pisi przy ul. Radziwiłłowskiej 4-6, leży porzucony rower miejski. Patrol SM potwierdził zgłoszenie, które zostało przekazane do firmy wypożyczającej rowery na terenie miasta Żyrardowa.

Podczas pełnionych służb dokonano 17 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 25 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 17 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 5 dotyczyło m.in.: przekręconej tarczy znaku drogowego, zanieczyszczonej jezdni, rozrośniętych krzewów zawężających światło chodnika, zalegających odpadów.