tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 97 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Ponadto:
W dniu 20.12.2021 r., operator monitoringu miejskiego zauważył na ul. rtm. Witolda Pileckiego mężczyznę znajdującego się najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka, który w pewnym momencie położył się na ziemi. W trosce o jego życie i zdrowie na miejsce zdarzenia wysłano patrol, który podjął dalsze czynności.
W dniu 20.12.2021 r., strażnicy wspomagali działania wykonawcy przy przycince drzew w rejonie ul. Karola Dittricha. W celu bezpiecznego wykonania prac niezbędne było czasowe ograniczenie przejazdu pojazdów i przekierowanie ruchu na inne ulice. Po zakończeniu przycinki i posprzątaniu gałęzi przez wykonawcę, przejazd został udrożniony.
W dniu 20.12.2021 r., strażnicy przeprowadzali kontrolę w sklepach wielkopowierzchniowych przy ul. Legionów Polskich oraz ul. Przemysłowej, pod kątem stosowania się do przepisów w zakresie zakrywania ust i nosa. Podczas kontroli dyscyplinowano osoby, które nie stosowały się do obowiązujących przepisów. Udzielono 3 pouczeń oraz nałożono 1 mandat karny. W najbliższym czasie kontrole będą kontynuowane w poszczególnych obiektach handlowych.
W dniu 20.12.2021 r., na ul. Spółdzielczej, strażnicy interweniowali w związku ze zgłoszeniem mieszkańca dotyczącym parkowania pojazdów w strefie zamieszkania, poza miejscami wyznaczonym do parkowania. Funkcjonariusze wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem, w celu prowadzenia dalszych czynności.
W dniu 20.12.2021 r., strażnicy realizując zgłoszenie od mieszkańca miasta interweniowali w rejonie ul. Mały Rynek w związku z wykorzystaniem części pasa drogowego niezgodnie z jego przeznaczeniem przez kierujących pojazdami. Dla kierowców zostały wystawione wezwania do stawienia się w siedzibie S.M.
W dniu 20.12.2021 r., na ul. Czystej, strażnicy podjęli interwencję w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, który biegał luzem na terenie miasta i został złapany przez osobę odławiającą bezpańskie zwierzęta z terenu miasta. W wyniku tych działań znalazł się w schronisku, gdzie jak się okazało nie był psem bezpańskim. Na właściciela psa został nałożony mandat karny.
W dniu 20.12.2021 r., na ul . Michała Ossowskiego, strażnicy interweniowali w stosunku do mężczyzny znajdującego się pod znacznym wpływem alkoholu, który miał problemy z samodzielnym poruszaniem się. Tym samym mając na uwadze zimową aurę był narażony na utratę zdrowia, a nawet życia. W tym przypadku czynności zakończyły się przekazaniem mężczyzny pod opiekę osobie dorosłej.
W dniu 21.12.2021r. na ul. Romualda Mielczarskiego strażnicy pomogli zmotoryzowanemu mieszkańcowi miasta przy uruchamianiu jej pojazdu, przy użyciu urządzenia Booster. Minusowe temperatury, jak widać, zweryfikowały efektywność akumulatorów. I to jest chyba najwyższy czas, żeby sprawdzić, sprawność akumulatorów w swoich pojazdach, żeby nie zostać niemiło zaskoczonym. Oczywiście w razie potrzeby oferujemy podjazd i uruchomienie pojazdu.
W dniu 21.12.2021r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalności przy ul. Marii Curie Skłodowskiej-Curie. W związku z nieposiadaniem stosownej dokumentacji zostały wystawione wezwania, w celu dostarczenia udokumentowania wywozu odpadów.
W dniu 21.12.2021 r., podczas patrolu miasta, strażnicy zauważyli niewłaściwy stan porządkowy na jednej z posesji znajdującej się przy ul. 11 Listopada. Podjęte zostały czynności podczas których zobligowano osobę odpowiedzialną do podjęcia działań zmierzających do uporządkowania terenu nieruchomości. W celu weryfikacji wykonania zaleceń w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona rekontrola.
W dniu 21.12.2021 r., strażnicy wspólnie z przedstawicielem Schroniska dla Zwierząt przeprowadzili kontrolę pod kątem oceny dobrostanu zwierząt trzymanych w jednym z lokali przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego. Na miejscu stwierdzono zaniedbanie w zakresie opieki nad zwierzętami. W związku z powyższym potrzebne były zalecenia dyscyplinujące opiekuna do zadbania o posiadane psy. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona rekontrola mająca na celu sprawdzenie wykonania zaleceń.
W dniu 21.12.2021 r., strażnicy interweniowali w związku z otrzymanym zgłoszeniem nielegalnym odprowadzaniu wody z terenu nieruchomości przy ul. Pomorskiej, na zewnątrz. Patrol na miejscu potwierdził zasadność zgłoszenia i w związku z powyższym zobligował właściciela do zaprzestania tego procederu, do czasu uregulowania zgodnego z prawem, czyli uzyskania pozwolenia i podłączenia do kanalizacji. Należy pamiętać, że obowiązujące przepisy zabraniają odprowadzania wód opadowych na sąsiednie nieruchomości.
W dniu 21.12.2021 r., na ul. Czystej, strażnicy podjęli interwencję w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, który biegał luzem na terenie miasta i został złapany przez osobę odławiającą bezpańskie zwierzęta z terenu miasta. W wyniku tych działań znalazł się w schronisku, gdzie jak się okazało nie był psem bezpańskim. Na właściciela psa został nałożony mandat karny.
W dniu 21.12.2021 r., strażnicy w związku z otrzymanym zgłoszeniem interweniowali w rejonie ul. 11 Listopada/ Mostowej i 11 Listopada/Okrzei, w związku z parkowaniem pojazdów w rejonie przejść dla pieszych oraz skrzyżowań, stwarzając tym samym bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu.
W dniu 22.12.2021 r., strażnicy podjęli czynności w rejonie ul. Drukarskiej w związku ze stwierdzonym nieporządkiem na terenie nieruchomości. Za utrzymanie czystości i porządku na danej nieruchomości odpowiada właściciel, w stosunku do którego będą prowadzone dalsze czynności zmierzające wyegzekwowania realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W dniu 22.12.2021 r., podczas patrolu miasta, strażnicy zauważyli niewłaściwy stan porządkowy na jednej z posesji znajdującej się przy ul. Karola Dittricha. Podjęte zostały czynności mające na celu zobligowanie osoby odpowiedzialnej do podjęcia działań zmierzających do uporządkowania terenu nieruchomości.
W dniu 22.12.2021 r., strażnicy przeprowadzili kontrolę pod kątem usuwania śliskości w rejonie dworca PKP, ze szczególnym uwzględnieniem peronów. W związku z niestabilną pogodą i tym samym topnieniem śniegu, a następnie zamarzaniem, powyższe kontrole będą w najbliższym czasie kontynuowane.
W dniu 22.12.2021 r., strażnicy przeprowadzali kontrolę w sklepie wielkopowierzchniowym przy ul. Filip de Girarda pod kątem stosowania się do przepisów w zakresie zakrywania ust i nosa. Podczas kontroli dyscyplinowano osoby, które nie stosowały się do obowiązujących przepisów, w jednym przypadku nakładając mandat karny. W najbliższym czasie kontrole będą kontynuowane w poszczególnych obiektach handlowych.
W dniu 22.12.2021 r., w związku ze zgłoszeniem mieszkańca, patrol podjął interwencję na ul. Stefana Okrzei w związku z pojazdami parkującymi w miejscu obowiązywania znaku zakaz zatrzymywania. Obowiązujące oznakowanie ma na celu umożliwienie dokonywania zaopatrzenia do placówek handlowych znajdujących się w pobliżu. Osoby parkujące w tym rejonie, automatycznie uniemożliwiają dokonanie takowego zaopatrzenia. Na kierujących zostały wystawione wezwania.
W dniu 22.12.2021 r., strażnicy współpracowali z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, którzy zarządzają budynkiem mieszkalnym przy ul. Farbiarskiej, przy czynnościach wykonywanych w jednym z lokali.
W dniu 22.12.2021 r. na ul. Ludwika Waryńskiego strażnicy pomogli zmotoryzowanej mieszkance miasta przy uruchamianiu pojazdu, przy użyciu urządzenia Booster. Z obserwacji wynika, że mrozy unieruchamiają przede wszystkim pojazdy z silnikiem diesla. Prosimy więc o zadbanie o akumulatory w swoich samochodach, chociaż oczywiście w razie potrzeby oferujemy podjazd i uruchomienie pojazdu.
W dniu 22.12.2021 r., strażnicy interweniowali na ul. Józefa Mireckiego w związku z parkowaniem pojazdu na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej. Ustawodawca za to wykroczenie określił karę grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 500 zł oraz odholowanie pojazdu z takiego miejsca na parking strzeżony. W tym przypadku z uwagi na pojawieniu się kierującego sprawa zakończyła się tylko grzywną.
W dniu 23.12.2021 r., w związku ze zgłoszeniem mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. Borucha Szulmana w związku z pojazdami parkującymi w miejscu obowiązywania znaku zakaz zatrzymywania się. Kierującym zostały wystawione wezwania do stawienia się w siedzibie S.M.
W dniu 23.12.2021 r., strażnicy interweniowali na ul. 1 Maja w związku z parkowaniem pojazdem w miejscu obowiązywania znaku zakaz zatrzymywania się, W trakcie prowadzonych czynności okazało się, że kierujący samochodem nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów i będzie musiał ponieść surowsze konsekwencje.
W dniu 25.12.2021 r., na ul. 1 Maja strażnicy ujawnili awarię sieci wodociągowej. Z pękniętej rury nastąpił intensywny wyciek wody, zalewając chodnik i pozbawiając mieszkańców wody. Dyżurny S,M, powiadomił dyspozytora PGK o konieczności wysłania ekipy naprawczej, w celu szybkiego usunięcia awarii.
W dniu 26.12.2021 r. na ul. Danuty Siedzikówny-Inki strażnicy pomogli zmotoryzowanemu mieszkańcowi miasta przy uruchamianiu pojazdu, przy użyciu urządzenia Booster. Z obserwacji wynika, że mrozy unieruchamiają przede wszystkim pojazdy z silnikiem diesla. Prosimy więc o zadbanie o akumulatory w swoich samochodach, chociaż oczywiście w razie potrzeby oferujemy podjazd i uruchomienie pojazdu.
W dniu 26.12.2021 r. na ul. Filipa de Girarda strażnicy pomogli zmotoryzowanemu mieszkańcowi miasta przy uruchamianiu pojazdu, przy użyciu urządzenia Booster. Jak można zauważyć mrozy dają się we znaki zmotoryzowanym mieszkańcom miasta. Prosimy więc o zadbanie o akumulatory w swoich samochodach, chociaż oczywiście w razie potrzeby oferujemy podjazd i uruchomienie pojazdu.
W dniu 27.12.2021 r., strażnicy przeprowadzili kontrole pod kątem odśnieżania i usuwania śliskości w rejonie dworca PKP. w sytuacji utrzymania się zimowej aury, takie kontrole będą przeprowadzane codziennie.
W dniu 27.12.2021 r. na ul. Żwirki i Wigury strażnicy pomogli zmotoryzowanemu mieszkańcowi miasta przy uruchamianiu pojazdu, przy użyciu urządzenia Booster. Jak można zauważyć mrozy dają się we znaki zmotoryzowanym mieszkańcom miasta. Prosimy więc o zadbanie o akumulatory w swoich samochodach, chociaż oczywiście w razie potrzeby oferujemy podjazd i uruchomienie pojazdu.
W dniu 27.12.2021 r. na ul. Kościelnej strażnicy pomogli zmotoryzowanemu mieszkańcowi miasta przy uruchamianiu pojazdu, przy użyciu urządzenia Booster. Jak można zauważyć mrozy dają się we znaki zmotoryzowanym mieszkańcom miasta. Prosimy więc o zadbanie o akumulatory w swoich samochodach, chociaż oczywiście w razie potrzeby oferujemy podjazd i uruchomienie pojazdu.
W dniu 27.12.2021 r. na ul. Gen. Władysława Sikorskiego strażnicy pomogli zmotoryzowanej mieszkance miasta przy uruchamianiu pojazdu, przy użyciu urządzenia Booster. Jak można zauważyć mrozy dają się we znaki zmotoryzowanym mieszkańcom miasta. Prosimy więc o zadbanie o akumulatory w swoich samochodach, chociaż oczywiście w razie potrzeby oferujemy podjazd i uruchomienie pojazdu.
W dniu 28.12.2021 r., strażnicy przeprowadzili kontrole pod kątem odśnieżania i usuwania śliskości w rejonie dworca PKP. w sytuacji utrzymania się zimowej aury, takie kontrole będą przeprowadzane codziennie. Zdyscyplinowano osoby odpowiedzialne do poprawienia stwierdzonych niedociągnięć.
W dniu 28.12.2021 r., strażnicy przeprowadzili na terenie miasta kontrole pod kątem odśnieżania i usuwania śliskości m. in. na ul. 1 Maja, ul. Stefana Okrzei, ul. Legionów Polskich, ul. Środkowej, ul. Jana Skrowaczewskiego. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości i nie realizowaniem obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, zobligowano osoby odpowiedzialne do usunięcia śliskości.
W dniu 28.12.2021 r. na ul. Adama Mickiewicza strażnicy pomogli zmotoryzowanemu mieszkańcowi miasta przy uruchamianiu pojazdu, przy użyciu urządzenia Booster. Jak można zauważyć mrozy dają się we znaki zmotoryzowanym mieszkańcom miasta. Prosimy więc o zadbanie o akumulatory w swoich samochodach, chociaż oczywiście w razie potrzeby oferujemy podjazd i uruchomienie pojazdu.
W dniu 28.12.2021 r. na ul. Jana Kilińskiego strażnicy pomogli zmotoryzowanemu mieszkańcowi miasta przy uruchamianiu pojazdu, przy użyciu urządzenia Booster. Jak widać mróz dają się we znaki zmotoryzowanym mieszkańcom miasta. Prosimy więc o zadbanie o akumulatory w swoich samochodach, chociaż oczywiście w razie potrzeby oferujemy podjazd i uruchomienie pojazdu.
W dniu 29.12.2021 r., na ul. Czystej, strażnicy podjęli interwencję w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, który biegał luzem na terenie miasta i został złapany przez osobę odławiającą bezpańskie zwierzęta z terenu miasta. W wyniku tych działań znalazł się w schronisku, gdzie jak się okazało nie był psem bezpańskim. Na właściciela psa został nałożony mandat karny.
W dniu 29.12.2021 r., na ul. Stefana Żeromskiego strażnicy przeprowadzili kontrolę przy piecu, mającą na celu zweryfikowanie stosowanego materiału do palenia w piecu. Przeprowadzona kontrola wykazała nieprawidłowości w związku z czym na osobę odpowiedzialną została nałożona grzywna w postępowaniu mandatowym,
W dniu 29.12.2021 r. na ul. 1 Maja strażnicy pomogli zmotoryzowanemu mieszkańcowi miasta przy uruchamianiu pojazdu, przy użyciu urządzenia Booster. Jak można zauważyć mrozy dają się we znaki zmotoryzowanym mieszkańcom miasta. Prosimy więc o zadbanie o akumulatory w swoich samochodach, chociaż oczywiście w razie potrzeby oferujemy podjazd i uruchomienie pojazdu.
W dniu 29.12.2021 r. na ul. 1 Maja strażnicy pomogli zmotoryzowanej mieszkance miasta przy uruchamianiu pojazdu, przy użyciu urządzenia Booster. Jak można zauważyć mrozy dają się we znaki zmotoryzowanym mieszkańcom miasta. Prosimy więc o zadbanie o akumulatory w swoich samochodach, chociaż oczywiście w razie potrzeby oferujemy podjazd i uruchomienie pojazdu.
W dniu 29.12.2021 r., strażnicy podjęli czynności w związku brakiem realizacji obowiązku odśnieżania i usuwania śliskości na ul. Gabriela Narutowicza. W związku z brakiem realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, w stosunku do właściciela będą prowadzone dalsze czynności.
W dniu 29.12.2021 r., operator monitoringu zauważył spożywanie alkoholu przez 3 osoby znajdujące się w rejonie Parku Miejskiego przy ul. Karola Dittricha. Wysłany na miejsce patrol Straży Miejskiej ujął ww. osoby. W trakcie prowadzonych czynności okazało się, że są to osoby nieletnie. W związku z powyższym powiadomiono rodziców, w celu ich przybycia. Wynikiem interwencji będzie skierowanie sprawy do Sądu Rodzinnego.
W dniu 30.12.2021 r. na ul. Tadeusza Kościuszki strażnicy pomogli zmotoryzowanemu mieszkańcowi miasta przy uruchamianiu pojazdu, przy użyciu urządzenia Booster. Jak można zauważyć mrozy dają się we znaki zmotoryzowanym mieszkańcom miasta. Prosimy więc o zadbanie o akumulatory w swoich samochodach, chociaż oczywiście w razie potrzeby oferujemy podjazd i uruchomienie pojazdu.
W dniu 30.12.2021r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalności m. in przy ul. Chabrowej, Generała Leopolda Cehaka. W związku z nieposiadaniem stosownej dokumentacji zostało wystawione wezwanie w celu dostarczenia udokumentowania wywozu odpadów. (
W dniu 30.12.2021 r., strażnicy przeprowadzili kontrole przy piecu na terenie nieruchomości przy ul. Zwycięstwa. Kontrola ma na celu sprawdzenie, czy poszczególni użytkownicy nie spalają w swych piecach materiałów niedozwolonych. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
W dniu 30.12.2021 r., realizując zgłoszenie mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. Gabriela Narutowicza w związku z blokowaniem chodnika przez nieprawidłowo zaparkowany pojazd. Kierujący wykazał się całkowitym brakiem wyobraźni pozostawiając kilkanaście centymetrów chodnika dla pieszych. W stosunku do kierowcy zostały podjęte dalsze czynności.
W dniu 30.12.2021 r. na ul. Kościelnej strażnicy pomogli zmotoryzowanemu mieszkańcowi miasta przy uruchamianiu pojazdu, przy użyciu urządzenia Booster. Jak można zauważyć mrozy dają się we znaki zmotoryzowanym mieszkańcom miasta. Prosimy więc o zadbanie o akumulatory w swoich samochodach, chociaż oczywiście w razie potrzeby oferujemy podjazd i uruchomienie pojazdu.
W dniu 31.12.2021 r., strażnicy interweniowali na ul. 1 Maja w związku z blokowaniem wjazdu/wyjazdu na posesję. Na miejsce wezwano holownik, który odholował zaparkowany pojazd marki Toyota na parking strzeżony. Kierujący oprócz kary grzywny w postaci mandatu karnego, poniósł również koszty odholowania pojazdu.
W dniu 31.12.2021 r., strażnicy przeprowadzili kontrole przy piecu na terenie nieruchomości przy ul. 1 Maja. Kontrola ma na celu sprawdzenie, czy poszczególni użytkownicy nie spalają w swych piecach materiałów niedozwolonych. Podczas kontroli stwierdzono spalanie odpadów, w związku z czym na sprawcę nałożony został mandat karny.
W dniu 31.12.2021 r., na ul. Bolesława Limanowskiego, strażnicy przeprowadzili kontrolę stoiska handlowego z fajerwerkami. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
W dniu 31.12.2021 r., strażnicy zabezpieczali przebieg Sylwestra Miejskiego odbywającego się na terenie Eko-Parku przy ul. Marii Nietrzebki. W trakcie zabezpieczenia zauważono dwóch mężczyzn, którzy spożywali alkohol oraz zakłócali spokój i porządek publiczny, W związku ze swoim zachowaniem mężczyźni zostali ujęci i wyprowadzeni z terenu imprezy. Ponieważ w trakcie interwencji stawiali czynny i bierny opór zastosowano w stosunku do nich środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej i kajdanek. Mężczyźni zostali zatrzymani w PDOZ, do wytrzeźwienia i następnego dnia ukarani mandatami karnymi za popełnione wykroczenia.
W dniu 1.01.2022 r., strażnicy podjęli czynności w związku ze staranowaniem słupków ogradzających jezdnię oraz zniszczeniem roślinności w rejonie skrzyżowania ul. Polskiej Organizacji Wojskowej i al. Partyzantów. W stosunku do kierującego pojazdem marki Renault będą prowadzone dalsze czynności zmierzające do zwrotu kosztów naprawy.
W dniu 2.01.2022 r., strażnicy podejmowali interwencję na ul. Gen. Władysława Sikorskiego, w związku z niszczeniem zieleni poprzez parkowanie pojazdu marki Volvo na trawniku. W związku pojawieniem się w miejscu wykroczenia kierowcy pojazdu, interwencję sfinalizowano na miejscu.
W dniu 3.01.2022r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalności m. in przy ul. Lniarskiej. W związku z nieposiadaniem stosownej dokumentacji zostało wystawione wezwanie w celu dostarczenia udokumentowania wywozu odpadów.
W dniu 3.01.2022 r., strażnicy interweniowali na ul. Stefana Okrzei w związku z parkowaniem pojazdu na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej. Ustawodawca obecnie za to wykroczenie określił karę grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 800 zł oraz odholowanie pojazdu z takiego miejsca na parking strzeżony. W tym przypadku z uwagi na pojawieniu się kierującego sprawa zakończyła się tylko grzywną.
W dniu 3.01.2022 r., realizując zgłoszenie mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. Bolesława Limanowskiego w związku z blokowaniem chodnika przez nieprawidłowo zaparkowany pojazd. Kierujący pojazdem marki Dacia wykazał się całkowitym brakiem wyobraźni pozostawiając kilkadziesiąt centymetrów chodnika dla pieszych. W stosunku do kierowcy zostały podjęte dalsze czynności.
W dniu 4.01.2022 r., strażnicy interweniowali na ul. Tadeusza Kościuszki w związku z parkowaniem pojazdu na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej. Ustawodawca obecnie za to wykroczenie określił karę grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 800 zł oraz odholowanie pojazdu z takiego miejsca na parking strzeżony. Strażnicy podjęli czynności zmierzające do ukarania sprawcy wykroczenia.
W dniu 5.01.2022 r., patrol S.M., na ul. 1 Maja zauważył leżące na chodniku cegły. Jak się okazało pomimo istniejącego zabezpieczenia cegły spadły ze ściany budynku. Zobligowano zarządcę budynku do natychmiastowego wygrodzenia chodnika, oraz poprawienie istniejącego zabezpieczenia, w celu wyeliminowania zagrożenia.
W dniu 5.01.2022 r., w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha, operator monitoringu zauważył dwie osoby, z czego jedna z nich spożywała alkohol w miejscu publicznym. Podesłany na miejsce zdarzenia patrol S.M., podjął czynności w wyniku których na sprawczynię, Angelikę Z. został nałożony mandat karny.
W dniu 6.01.2022 r., strażnicy zabezpieczali przejście Orszaku Trzech Króli, który poruszał się ul. Salezjańską, ul. Izy Zielińskiej, ul. Bolesława Limanowskiego, ul. Kościelną, ul. Józefa Mireckiego oraz ul. Gabriela Narutowicza. Podczas zabezpieczenia nie odnotowano naruszeń prawa.
W dniu 7.01.2022 r., na ul. Czystej, strażnicy podjęli interwencję w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, który biegał luzem na terenie miasta i został złapany przez osobę odławiającą bezpańskie zwierzęta z terenu miasta. W wyniku tych działań znalazł się w schronisku, gdzie jak się okazało nie był psem bezpańskim. Właścicielowi wystawiono wezwanie w celu okazania szczepień psa.
W dniu 7.01.2022 r. na ul. Adama Mickiewicza strażnicy pomogli zmotoryzowanemu mieszkańcowi miasta przy uruchamianiu pojazdu, przy użyciu urządzenia Booster. Jak można zauważyć mrozy dają się we znaki zmotoryzowanym mieszkańcom miasta. Prosimy więc o zadbanie o akumulatory w swoich samochodach, chociaż oczywiście w razie potrzeby oferujemy podjazd i uruchomienie pojazdu.
W dniu 7.01.2022 r., strażnicy interweniowali w związku z przebywaniem mężczyzny bez maseczki zasłaniającej usta i nos w sklepie przy ul. Legionów Polskich. Mężczyzna pomimo upominania nie chciał założyć maseczki, więc w związku z naruszeniem art. 116§1a Kodeksu Wykroczeń sprawa zostanie skierowana do Sądu.
W dniu 7.01.2022 r., w Parku Seniora przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego, operator monitoringu zauważył dwie osoby, z czego jedna z nich spożywała alkohol w miejscu publicznym. Podesłany na miejsce zdarzenia patrol S.M., podjął czynności w wyniku których na sprawcę, Jarosława A. został nałożony mandat karny.
W dniu 8.01.2022 r., w związku ze zgłoszeniem mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. Borucha Szulmana w związku z pojazdami parkującymi w miejscu obowiązywania znaku zakaz zatrzymywania. Na kierujących pojazdami zostały wystawione wezwania, w celu kontynuacji czynności.
W dniu 8.01.2022 r., zabezpieczano koncert zespołu „Arka Noego”, który odbywał się w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia, przy ul. Gabriela Narutowicza. Podczas zabezpieczenia nie stwierdzono naruszeń prawa.
W dniu 8.01.2022 r., na ul. Czystej, strażnicy podjęli interwencję w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, który biegał luzem na terenie miasta i został złapany przez osobę odławiającą bezpańskie zwierzęta z terenu miasta. W wyniku tych działań znalazł się w schronisku, gdzie jak się okazało nie był psem bezpańskim. Na właściciela psa został nałożony mandat karny.
Podczas pełnionych służb dokonano 51 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 75 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 49 dotyczyło zdarzeń drogowych, 8 dotyczyło m.in.: uszkodzonych urządzeń użytku publicznego, niesprawnego oświetlenia, chuligańskiego wybryku, leżącego mężczyzny.