tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 34 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Ponadto:
W dniu 13.12.2021 r., strażnicy przeprowadzali kontrolę w sklepie wielkopowierzchniowym przy ul. 1 Maja pod kątem stosowania się do przepisów w zakresie zakrywania ust i nosa. Podczas kontroli dyscyplinowano osoby, które nie stosowały się do obowiązujących przepisów. W najbliższym czasie kontrole będą kontynuowane w poszczególnych obiektach handlowych.
W dniu 13.12.2021 r., dyżurny S.M. otrzymał zgłoszenie o blokowaniu prawidłowo zaparkowanego pojazdu przez inny pojazd w rejonie ul. Mały Rynek. Wysłany na miejsce zdarzenia patrol potwierdził zasadność zgłoszenia. Na miejsce został wezwany holownik, który odholował pojazd marki Fiat Panda na parking strzeżony. Kierujący, który stawił się do siedziby S.M. poniósł konsekwencje w postaci mandatu karnego, będzie też musiał ponieść koszty odholowania pojazdu.
W dniu 13.12.2021 r., na ul. Agnieszki Tomaszewskiej, strażnicy współpracowali z przedstawicielem Schroniska dla Zwierząt, w celu sprawdzenia wykonania wcześniej wydanych zaleceń dotyczących sprawowania opieki nad psem.
W dniu 13.12.2021 r., strażnicy podejmowali działania m.in. na ul. 1 Maja, Bolesława Limanowskiego, Nowy Świat, Legionów Polskich, Franklina Roosevelta, Polskiej Organizacji Wojskowej, Bohaterów Warszawy w związku z brakiem realizacji obowiązku usuwania śliskości z chodników przylegających do nieruchomości. Przypominano i dyscyplinowano osoby, które dopuściły się zaniedbań w tym zakresie.
W dniu 13.12.2021 r., strażnicy przeprowadzili kontrole przy piecu na terenach nieruchomości przy ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego. Kontrola ma na celu sprawdzenie, czy poszczególni użytkownicy nie spalają w swych piecach materiałów niedozwolonych. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
W dniu 14.12.2021 r., na ul. Piotra Wysockiego strażnicy zauważyli na chodniku przed jednym z budynków zgromadzoną bardzo dużą ilość worków z odpadami. W trakcie podjętych czynności wyjaśniających, podjęto podejrzenie o zamieszkaniu na posesji większej ilości osób niż zostało to zadeklarowane zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żyrardowa w zakresie gospodarki odpadami. Sprawa jest w toku i zapewne skończy się grzywną w postepowaniu mandatowym lub skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu. (
W trosce o zmotoryzowanych mieszkańców Naszego miasta dokonaliśmy zakupu nowego urządzenia typu Start Booster, służącego do rozruchu silników pojazdów i już tego samego dnia tj. 14.12.2021 r. na ul. Filipa de Girarda strażnicy mieli okazję przetestować nowy nabytek, pomagając kierowcy Mercedesa przy uruchamianiu jego pojazdu. Oby jak najmniej takich sytuacji, ale w razie potrzeby oferujemy pomoc – podjazd i uruchomienie pojazdu.
W dniu 15.12.2021 r., strażnicy przeprowadzali kontrolę w sklepie wielkopowierzchniowym przy ul. Jana Skrowaczewskiego pod kątem stosowania się do przepisów w zakresie zakrywania ust i nosa. Podczas kontroli dyscyplinowano osoby, które nie stosowały się do obowiązujących przepisów. W najbliższym czasie kontrole będą kontynuowane w poszczególnych obiektach handlowych.
W dniu 15.12.2021r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalności przy ul. Mały Rynek. W związku z nieposiadaniem stosownej dokumentacji zostały wystawione wezwania w celu dostarczenia udokumentowania wywozu odpadów.
W dniu 15.12.2021 r., w związku ze zgłoszeniem mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. Waleriana Łukasińskiego w związku z pojazdem parkującym w miejscu obowiązywania znaku zakaz zatrzymywania. Kierujący, który podczas interwencji pojawił się w miejscu zdarzenia, został pouczony.
W dniu 15.12.2021 r., w związku ze zgłoszeniem mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. 1 Maja w związku z pojazdami parkującymi w miejscu obowiązywania znaku zakaz zatrzymywania. Na kierujących pojazdami zostały wystawione wezwania, w celu kontynuacji czynności.
W dniu 15.12.2021 r., strażnicy w związku z otrzymanym zgłoszeniem interweniowali w rejonie ul. Gabriela Narutowicza, w związku z parkowaniem pojazdu w rejonie przejścia dla pieszych, stwarzając tym samym bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu.
W dniu 15.12.2021 r., na ul. Romana Dmowskiego strażnicy zauważyli na chodniku przed jednym z budynków zgromadzoną bardzo dużą ilość worków z odpadami. W trakcie podjętych czynności wyjaśniających, podjęto podejrzenie o zamieszkaniu na posesji większej ilości osób niż zostało to zadeklarowane zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żyrardowa w zakresie gospodarki odpadami. Sprawa jest w toku i zapewne skończy się grzywną w postepowaniu mandatowym lub skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu. W dniu 15.12.2021r., strażnicy interweniowali na ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego w stosunku do osoby umieszczającej ogłoszenia na słupach ogłoszeniowych sprawdzając legalność realizowanych działań. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
W dniu 15.12.2021 r., na ul. Adama Mickiewicza strażnicy podjęli interwencję w stosunku do mężczyzny przechodzącego przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Pieszy przechodząc w ww. miejscu postąpił bardzo nierozważnie narażając siebie i innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo, tym bardziej, że miejsce w którym przechodził jest stosunkowo słabo oświetlone, a jego ubiór ze względu na kolorystykę był mało widoczny. (foto nr 14)
W dniu 15.12.2021 r., w rejonie Parku Procnera przy ul. Aleksego Głowackiego przejeżdżający patrol zauważył pojazd marki Opel, który zaparkowany był w ustronnym miejscu, a jego kierowca dziwnie się zachowywał. W związku z zaistniałą sytuacją strażnicy podjęli interwencję, w celu ustalenia okoliczności nietypowego zachowania. Przeprowadzono czynności wyjaśniające po których nakazano odjechać kierowcy z terenu parku.
W dniu 16.12.2021r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalności przy ul. Mostowej. W związku z nieposiadaniem stosownej dokumentacji w jednym przypadku zostało wystawione wezwania w celu dostarczenia udokumentowania wywozu odpadów.
W dniu 16.12.2021 r., strażnicy przeprowadzili kontrolę przy piecu na terenie nieruchomości przy ul. Grenadierów. Kontrola ma na celu sprawdzenie, czy poszczególni użytkownicy nie spalają w swych piecach materiałów niedozwolonych. Podczas kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.
W dniu 16.12.2021 r., na ul. Joanny Froehlich, patrol podjął interwencję w związku ze zgłoszeniem mieszkańca dotyczącym parkowania pojazdów w strefie zamieszkania, poza miejscami wyznaczonym do parkowania. Funkcjonariusze wystawili wezwania dla kierujących pojazdami, w celu prowadzenia dalszych czynności.
W dniu 16.12.2021 r., strażnicy interweniowali na ul. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila w związku z parkowaniem pojazdu na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej. Ustawodawca za to wykroczenie określił karę grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 500 zł oraz odholowanie pojazdu z takiego miejsca na parking strzeżony. W tym przypadku z uwagi na pojawieniu się kierującego sprawa zakończyła się tylko grzywną.
W dniu 16.12.2021 r., na ul. Czystej, strażnicy podjęli interwencję w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, który biegał luzem na terenie miasta i został złapany przez osobę odławiającą bezpańskie zwierzęta z terenu miasta. W wyniku tych działań znalazł się w schronisku, gdzie jak się okazało nie był psem bezpańskim. Na właściciela psa został nałożony mandat karny. strażnicy nałożyli mandat karny.
W dniu 16.12.2021 r., na ul. Piaskowej, strażnicy podjęli interwencję w stosunku do mężczyzny, który znajdując się pod znacznym wpływem alkoholu miał problemy z orientacją w terenie i problemy z poruszaniem się. Ww. udzielono pomocy dowożąc do miejsca zamieszkania, gdzie został przekazany domownikom pod opiekę.
W dniu 16.12.2021 r., strażnicy interweniowali w związku z przebywaniem klientki bez maseczki zasłaniającej usta i nos w sklepie przy ul. Ottona Wittenberga. Na kobietę w związku z naruszeniem art. 116§1a Kodeksu Wykroczeń został nałożony mandat karny.
W dniu 17.12.2021 r., ., strażnicy interweniowali na ul. Józefa Mireckiego w związku z parkowaniem pojazdu na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej. Ustawodawca za to wykroczenie określił karę grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 500 zł oraz odholowanie pojazdu z takiego miejsca na parking strzeżony. W tym przypadku z uwagi na pojawieniu się kierującego sprawa zakończyła się tylko grzywną.
W dniu 17.12.2021 r., w związku ze zgłoszeniem mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. Józefa Mireckiego w związku z pojazdem parkującym w miejscu obowiązywania znaku zakaz zatrzymywania. Kierującemu zostało wystawione wezwanie do stawienia się w siedzibie S.M.
W dniu 17.12.2021 r., strażnicy w związku z otrzymanym zgłoszeniem interweniowali w rejonie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, w związku z parkowaniem pojazdu w rejonie przejścia dla pieszych, stwarzając tym samym bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu.
W dniu 17.12.2021 r., strażnicy w związku z otrzymanym zgłoszeniem interweniowali w rejonie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, w związku z parkowaniem pojazdu w rejonie przejścia dla pieszych, stwarzając tym samym bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu.
W dniu 17.12.2021 r., na ul. Joanny Froehlich, patrol podjął interwencję w związku ze zgłoszeniem mieszkańca dotyczącym parkowania pojazdów w strefie zamieszkania, poza miejscami wyznaczonym do parkowania. Funkcjonariusze wystawili wezwania dla kierujących pojazdami, w celu prowadzenia dalszych czynności.
W dniu 17.12.2021r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalności przy ul. Malinowej, Łużyckiej, Mari Skłodowskiej-Curie. W związku z nieposiadaniem stosownej dokumentacji zostały wystawione wezwania w celu dostarczenia udokumentowania wywozu odpadów.
W dniu 18.12.2021 r., na ul. Piotra Wysockiego patrol S.M. podjął czynności w stosunku do kierującego pojazdem marki Ford- furgon, który zaparkował swój pojazd częściowo na zieleńcu. W związku z niszczeniem zieleni, co jest wykroczeniem z art. 144 KW, na kierowcę pojazdu został nałożony mandat karny.
W dniu 18.12.2021 r., na ul. Czystej, strażnicy podjęli interwencję w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, który biegał luzem na terenie miasta i został złapany przez osobę odławiającą bezpańskie zwierzęta z terenu miasta. W wyniku tych działań znalazł się w schronisku, gdzie jak się okazało nie był psem bezpańskim. Na właściciela psa został nałożony mandat karny. strażnicy nałożyli mandat karny.
W dniu 18.12.2021 r., strażnicy w związku z otrzymanym zgłoszeniem interweniowali w rejonie ul. Gen. Józefa Hallera, w związku z parkowaniem pojazdu w rejonie przejścia dla pieszych, stwarzając tym samym bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu.
W dniu 18.12.2021 r., strażnicy w związku z otrzymanym zgłoszeniem interweniowali w rejonie ul. Gabriela Narutowicza, w związku z parkowaniem pojazdu w rejonie przejścia dla pieszych, stwarzając tym samym bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu.
W dniu 18.12.2021 r., operator monitoringu miejskiego zauważył w rejonie Parku Seniora od strony ul. Franklina Roosevelta 3 nieletnich, którzy podejmowali próby dewastacji urządzeń użyteczności publicznej. Na miejsce zdarzenia został wysłany patrol S.M., który ujął jednego nieletniego. O incydencie zostali powiadomieni rodzice. Sprawa z uwagi na wiek sprawcy będzie prowadzona przez Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. (foto nr 33, 33A)
W dniu 18.12.2021 r., w związku ze zgłoszeniem mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. Piotra Wysockiego w związku z pojazdami parkującym w miejscu obowiązywania znaku zakaz zatrzymywania się. Dodatkowo jeden z kierujących zaparkował praktycznie na środku chodnika, uniemożliwiając przejście pieszym uczestnikom ruchu. Kierującym zostały wystawione wezwania do stawienia się w siedzibie S.M.
W dniu 19.12.2021 r., strażnicy w związku z otrzymanym zgłoszeniem interweniowali w rejonie ul. Piotra Wysockiego, w związku z parkowaniem pojazdów w rejonie przejścia dla pieszych, stwarzających tym samym bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu. Dla kierujących zostały wystawione wezwania.
W dniu 19.12.2021 r., na ul. Joanny Froehlich, patrol podjął interwencję w związku ze zgłoszeniem mieszkańca dotyczącym parkowania pojazdów w strefie zamieszkania, poza miejscami wyznaczonym do parkowania. Funkcjonariusze wystawili wezwania dla kierujących pojazdami, w celu prowadzenia dalszych czynności.
W dniu 19.12.2021 r., strażnicy zabezpieczali przebieg Wigilii Miejskiej odbywającej się na terenie Muzeum Lniarstwa. Podczas zabezpieczenia nie odnotowano przypadków naruszenia prawa.
Podczas pełnionych służb dokonano 32 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 34 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 23 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 9 dotyczyło m.in.: zanieczyszczonych miejsc publicznych, chuligańskich wybryków, niesprawnego oświetlenia ulicznego, bójki osób.