tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 35 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Ponadto:
W dniu 6.12.2021r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalności przy ul. Działkowej oraz ul. Jasnej. W związku z nieposiadaniem stosownej dokumentacji zostały wystawione wezwania w celu dostarczenia udokumentowania wywozu odpadów.
W dniu 6.12.2021 r., strażnicy w związku z otrzymanym zgłoszeniem interweniowali w rejonie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej/Jana Dekerta, w związku z parkowaniem pojazdu marki BMW w rejonie skrzyżowania, stwarzając tym samym bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa przede wszystkim zmotoryzowanych uczestników ruchu.
W dniu 6.12.2021 r., strażnicy w związku z otrzymanym zgłoszeniem interweniowali w rejonie ul. hr Henryka Łubieńskiego/Waleriana Łukasińskiego, w związku z parkowaniem pojazdu marki Renault w rejonie przejścia dla pieszych oraz skrzyżowania, stwarzając tym samym bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu.
W dniu 6.12.2021r., strażnicy podejmowali interwencję w stosunku do kierującego, który zaparkował swój pojazd w zatoce komunikacji publicznej, utrudniając tym samym podjazd i zatrzymanie na przystanku miejskich autobusów.
W dniu 6.12.2021 r., w związku ze zgłoszeniem mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. 1 Maja w związku z pojazdami parkującymi w miejscu obowiązywania znaku zakaz zatrzymywania. Na kierujących pojazdami zostały wystawione wezwania, w celu kontynuacji czynności.
W dniu 6.12.2021 r., strażnicy interweniowali na ul. Nowy Świat w związku z powstałym zagrożeniem w ruchu drogowym , które zaistniało w związku z wytoczeniem się z miejsca parkingowego na ulicę samochodu marki Peugeot. Kierujący pojazdem nie zabezpieczył pojazdu właściwie, m.in. poprze zaciągnięcie hamulca ręcznego i samochód wytoczył się na przeciwną stronę drogi. Na szczęście w tym czasie nikt nie przejeżdżał, co mogło spowodować o wiele większe konsekwencje i straty.
W dniu 6.12.2021 r., strażnicy interweniowali w związku ze zgłoszeniem mieszkańca, dotyczącym blokowania wjazdu do garażu przy ul. 11 Listopada. Funkcjonariusze podjęli czynności w stosunku do kierującego pojazdem marki BMW i udrożnili wjazd do garażu.
W dniu 6.12.2021 r., strażnicy interweniowali na ul. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila w związku z parkowaniem pojazdu na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej. Ustawodawca za to wykroczenie określił karę grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 500 zł oraz odholowanie pojazdu z takiego miejsca na parking strzeżony. W tym przypadku z uwagi na pojawieniu się kierującego sprawa zakończyła się tylko grzywną.
W dniu 7.12.2021 r., na ul. Adama Mickiewicza strażnicy ujawnili spalanie odpadów w piecu. Na sprawcę wykroczenia został nałożony mandat karny. Miejmy nadzieję, że kara grzywny zdyscyplinuje sprawcę wykroczenia do stosowania się do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.
W dniach 6,7,8,9,10.12.2021 r., strażnicy przeprowadzali kontrole w sklepach wielkopowierzchniowych pod kątem stosowania się do przepisów w zakresie zakrywania ust i nosa. Podczas kontroli dyscyplinowano osoby, które nie stosowały się do obowiązujących przepisów. W najbliższym czasie kontrole będą kontynuowane w poszczególnych obiektach handlowych.
W dniu 7.12.2021 r., w związku ze zgłoszeniem mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. Borucha Szulmana w związku z pojazdami parkującymi w miejscu obowiązywania znaku zakaz zatrzymywania. Na kierujących pojazdami zostały wystawione wezwania, w celu kontynuacji czynności.
W dniu 7.12.2021 r., w związku ze zgłoszeniem mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. Gen. Władysława Sikorskiego w związku z pojazdem parkującym w miejscu obowiązywania znaku zakaz zatrzymywania się. Na kierującego pojazdem zostało wystawione wezwanie, w celu kontynuacji czynności.
W dniu 7.12.2021 r., dyżurny S.M. otrzymał zgłoszenie o przebywaniu na klatce schodowej jednego z budynków przy ul. Henryka Sienkiewicza osoby bezdomnej. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Osobie bezdomnej zaproponowano pomoc. W wyniku dalszych czynności osoba została skierowana do Centrum Usług Społecznych. Przy okazji w związku z minusowymi temperaturami, apelujemy do mieszkańców miasta o zwracanie szczególnej uwagi na osoby potrzebujące pomocy i zgłaszanie do Straży Miejskiej.
W dniu 8.12.2021 r. na ul. 1 Maja oraz na ul. Mostowej strażnicy pomagali zmotoryzowanym mieszkańcom miasta przy uruchamianiu ich pojazdów, przy użyciu urządzenia Booster. Jak widać już pierwsze mrozy zweryfikowały efektywność akumulatorów. I to jest chyba najwyższy czas, żeby sprawdzić, sprawność akumulatorów w swoich pojazdach, żeby nie zostać niemiło zaskoczonym. Oczywiście w razie potrzeby oferujemy podjazd i uruchomienie pojazdu.
W dniu 8.12.2021 r., strażnicy interweniowali na ul. Legionów Polskich w związku z blokowaniem chodnika, co utrudniało, a wręcz uniemożliwiało poruszanie się pieszych. Kierujący wykazał się całkowitym brakiem wyobraźni, zostawiając do przejścia kilkadziesiąt centymetrów chodnika. Dla kierującego wystawiono wezwanie,
W dniu 8.12.2021r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalności przy ul. Legionów Polskich oraz ul. Kutnowskiej. W związku z nieposiadaniem stosownej dokumentacji zostały wystawione wezwania w celu dostarczenia udokumentowania wywozu odpadów.
W dniu 9.12.2021 r., strażnicy przeprowadzali kontrolę w sklepie wielkopowierzchniowym przy ul. Stanisława Wyspiańskiego pod kątem stosowania się do przepisów w zakresie zakrywania ust i nosa. Podczas kontroli dyscyplinowano osoby, które nie stosowały się do obowiązujących przepisów. W najbliższym czasie kontrole będą kontynuowane w poszczególnych obiektach handlowych.
W dniu 9.12.2021 r., operator monitoringu zaobserwował w rejonie ulicy Józefa Mireckiego/1 Maja leżącą osobę i gromadzące się wokół inne osoby. Dyżurny niezwłocznie wysłał na miejsce zdarzenia patrol S.M., który korzystając z sygnałów uprzywilejowania w krótkim czasie dotarł na miejsce. Strażnicy ustalili, że zasłabła starsza kobieta. Funkcjonariusze zadbali o to żeby kobieta się nie wychłodziła, okrywając ją kocem, Na miejsce zostało też wezwane Pogotowie Ratunkowe, której załoga przejęła kobietę, podejmując dalsze czynności ratownicze.
W dniu 9.12.2021r., strażnicy przeprowadzili kolejną kontrole domowych palenisk. Strażnicy miejscy sprawdzają czym żyrardowianie palą w piecach. Kontrole będą prowadzone przez cały czas trwania sezonu grzewczego. W tym sezonie do walki ze smogiem strażnikom miejskim pomoże dron z oprzyrządowaniem umożliwiającym określenie poziomu zanieczyszczenia powietrza. Pomiary będą przeprowadzane bezpośrednio nad kominem kontrolowanej posesji i jeżeli czujniki wykryją w spalinach związki cyjanowodoru lub formaldehydu, to czynności kontrolne będą prowadzone przy piecu. Strażnik może również pobrać próbkę popiołu do badania laboratoryjnego. I tak było w ww. dniu , na nieruchomości przy ul. Pomorskiej zostały znacznie przekroczone normy świadczące o spalaniu niedozwolonych odpadów. Na sprawcę wykroczenia zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu.
W dniu 10.12.2021 r., strażnicy przeprowadzali kontrolę w sklepie wielkopowierzchniowym przy ul. Jaktorowskiej pod kątem stosowania się do przepisów w zakresie zakrywania ust i nosa. Podczas kontroli dyscyplinowano osoby, które nie stosowały się do obowiązujących przepisów. W najbliższym czasie kontrole będą kontynuowane w poszczególnych obiektach handlowych.
W dniu 10.12.2021r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalności przy ul. Jaktorowskiej. W związku z nieposiadaniem stosownej dokumentacji zostały wystawione wezwania w celu dostarczenia udokumentowania wywozu odpadów.
W dniu 10.12.2021 r., strażnicy interweniowali w rejonie Al. Partyzantów, w związku z zaistniałym zagrożeniem w ruchu drogowym, spowodowanym przez samochód, który stoczył się z chodnika i zatrzymał na słupku w rejonie przejścia dla pieszych. Na szczęście w tym przypadku nikt nie ucierpiał. Kierująca pojazdem będzie musiała ponieść konsekwencje swego nieodpowiedzialnego czynu, polegającego na niezabezpieczeniu swego pojazdu.
W dniu 10.12.2021 r., na ul. Piotra Wysockiego strażnicy interweniowali w związku ze zgłoszeniem mieszkańca o samochodzie ciężarowym typu dźwig, który parkował na chodniku i uniemożliwiał poruszanie się pieszych uczestników ruchu. Kierujący pojazdem został ukarany mandatem karnym.
W dniu 10.12.2021 r. na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej strażnicy pomogli zmotoryzowanemu mieszkańcowi miasta przy uruchamianiu jego pojazdu, przy użyciu urządzenia Booster. Jak widać już pierwsze mrozy zweryfikowały efektywność akumulatorów. I to jest chyba najwyższy czas, żeby sprawdzić, sprawność akumulatorów w swoich pojazdach, żeby nie zostać niemiło zaskoczonym. Oczywiście w razie potrzeby oferujemy podjazd i uruchomienie pojazdu.
W dniu 11.12.2021 r. na ul. Parkingowej strażnicy pomogli zmotoryzowanej mieszkance miasta przy uruchamianiu jej pojazdu, przy użyciu urządzenia Booster. Jak widać już pierwsze mrozy zweryfikowały efektywność akumulatorów. I to jest chyba najwyższy czas, żeby sprawdzić, sprawność akumulatorów w swoich pojazdach, żeby nie zostać niemiło zaskoczonym. Oczywiście w razie potrzeby oferujemy podjazd i uruchomienie pojazdu.
W dniu 11.12.2021 r., strażnicy interweniowali na ul. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila w związku z parkowaniem pojazdu marki Seat na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej. Ustawodawca za to wykroczenie określił karę grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 500 zł oraz odholowanie pojazdu z takiego miejsca na parking strzeżony. W tym przypadku z uwagi na pojawieniu się kierującego sprawa zakończyła się tylko grzywną.
W dniu 11.12.2021 r., strażnicy interweniowali na ul. Józefa Mireckiego w związku z parkowaniem pojazdu marki Toyota na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej. Ustawodawca za to wykroczenie określił karę grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 500 zł oraz odholowanie pojazdu z takiego miejsca na parking strzeżony. W tym przypadku z uwagi na pojawieniu się kierującego sprawa zakończyła się tylko grzywną.
W dniu 11.12.2021 r., strażnicy interweniowali na ul. Tadeusza Kościuszki w związku z parkowaniem pojazdu marki Volkswagen na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej. Ustawodawca za to wykroczenie określił karę grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 500 zł oraz odholowanie pojazdu z takiego miejsca na parking strzeżony. Samochód został odholowany, a kierowca ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.
W dniu 11.12.2021 r., strażnicy interweniowali na ul. kpt. Stanisława Pałaca w związku z dopuszczeniem się przez mężczyznę nieobyczajnego wybryku w stanie upojenia alkoholowego. Mężczyzna po przeprowadzonych czynnościach został osadzony do wytrzeźwienia. Następnego dnia na Andrzeja B. został nałożony mandat karny.
W dniu 12.12.2021 r., w związku ze zgłoszeniem mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. Gen. Władysława Sikorskiego w związku z pojazdem parkującym w miejscu obowiązywania znaku zakaz zatrzymywania. Na kierującego pojazdem zostało wystawione wezwanie, w celu kontynuacji czynności.
W dniu 12.12.2021 r., strażnicy podjęli interwencję na ul. Stefana Okrzei w związku z parkowaniem pojazdu marki Volkswagen w miejscu, które jest wyłączone z ruchu drogowego oraz w rejonie przejścia dla pieszych. Kierującemu zostało wystawione wezwanie do stawiennictwa w siedzibie SM.
W dniu 12.12.2021 r., na ul. Spółdzielczej strażnicy interweniowali w związku ze zgłoszeniem mieszkańca dotyczącym parkowania pojazdów w strefie zamieszkania, poza miejscami wyznaczonym do parkowania. Funkcjonariusze wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem, w celu prowadzenia dalszych czynności.
W dniu 12.12.2021 na ul. Tadeusza Kościuszki, strażnicy interweniowali w stosunku do dwóch osób spożywających alkohol w miejscu publicznym do tego niedopuszczonym. Na sprawców wykroczenia Oskara S. oraz Filipa P., nałożono grzywny w postępowaniu mandatowym.
Podczas pełnionych służb dokonano 17 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 31 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 24 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 6 dotyczyło m.in.: bójki mężczyzn, niesprawnego oświetlenia ulicznego, zasłabnięcia osoby, chuligańskich wybryków.