tel. alarmowy – 986

W okresie 25.10.2021-7.11.2021 Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 79 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
W dniu 26.10.2021 strażnicy miejscy ujęli na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Piotra N., który poruszał się jednośladem po zmierzchu bez wymaganego przepisami oświetlenia, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu. W związku z powyższym mężczyzna został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.
W dniu 26.10.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie dotyczące leżącego mężczyzny na ziemi prawdopodobnie po spożyciu alkoholu, który miał się znajdować przy ul. Browarnej. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Paweł S., w stanie nietrzeźwości, nie posiadający stałego adresu zamieszkania został przewieziony do placówki ZOZ i decyzją lekarza w niej pozostawiony.
W dniu 25.10.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego zaobserwowano na ul. Waleriana Łukasińskiego zaparkowany pojazd osobowy maki Toyota, na miejscu wyznaczonym dla osoby niepełnosprawnej, bez wymaganych uprawnień. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził brak karty uprawniającej do parkowania na oznaczonym miejscu, a następnie przystąpił do czynności związanych z usunięciem pojazdu z ww. miejsca. W momencie, gdy pojazd był już wciągnięty na holownik pojawił się właściciel pojazdu Józef S. mieszkaniec Skierniewic za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym, unikając dodatkowych kosztów związanych z odholowaniem pojazdu.
W dniu 25.10.2021 operator monitoringu zauważył na ul Polskiej Organizacji Wojskowej pojazd marki Mercedes, który zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych. Za popełnione wykroczenie związane z utrudnieniami w ruchu Agnieszka J., została ukarana mandatem karnym.
W dniu 26.10.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego ujawniono wykroczenie drogowe na ul. Bolesława Limanowskiego, gdzie kierujący pojazdem dostawczym marki Kia, nie zastosował się do znaku B- 36 „zakaz zatrzymywania się”. Przybyły na miejsce funkcjonariusz SM na Agnieszkę M., nałożył mandat karny.
W dniu 26.10.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego ujawniono wykroczenie drogowe na ul. Stefana Okrzei, gdzie kierujący pojazdem marki Volvo, zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych. Wysłany na miejsce patrol SM podjął czynności wobec Wioletty Ł., zmierzające do ukarania grzywną w postępowaniu mandatowym.
Wraz z początkiem nowego sezonu grzewczego strażnicy rozpoczęli kontrole domowych palenisk. Strażnicy miejscy sprawdzają czym żyrardowianie palą w piecach. Kontrole będą prowadzone przez cały czas trwania sezonu grzewczego. W tym sezonie do walki ze smogiem strażnikom miejskim pomoże dron z oprzyrządowaniem umożliwiającym określenie poziomu zanieczyszczenia powietrza. Pomiary będą przeprowadzane bezpośrednio nad kominem kontrolowanej posesji i jeżeli czujniki wykryją w spalinach związki cyjanowodoru lub formaldehydu, to czynności kontrolne będą prowadzone przy piecu. Strażnik może również pobrać próbkę popiołu do badania laboratoryjnego. I tak było w dniu 27.10.2021, na nieruchomości przy ul. Piotra Skargi zostały znacznie przekroczone normy świadczące o spalaniu niedozwolonych odpadów. Wobec popełnionego wykroczenia właściciel został ukarany najwyższą karą grzywny jaką można zastosować w postępowaniu mandatowym- 500 zł.
W dniu 27.10.2021 za pomocą monitoringu miejskiego zauważono na Placu Jana Pawła II, w okolicy fontanny grupę osób, którzy nie stosują się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysłani na miejsce funkcjonariusze SM, potwierdzili zgłoszenie ujmując czterech mężczyzn. Wobec powyższego na Arkadiusza J., Przemysława B., Marka P. i Marek L., nałożono mandaty karne.
W dniu 28.10.2021 operator monitoringu zauważył, że w Parku Miejskim, przy ul. Karola Dittricha osoba spożywa alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie i za popełnione wykroczenie Mirosława S., ukarał mandatem karnym.
W dniu 30.10.2021 na ul. Jana Skrowaczewskiego strażnicy podjęli interwencję w stosunku do dwóch osób spożywających alkohol w miejscu publicznym. Na sprawców Monikę R. oraz Grzegorza M. nałożono mandaty karne.
W dniu 30.10.2021 na posesji przy ul. Aleksego Głowackiego stwierdzono wypalanie liści, co jest zabronione w związku z tym, że na terenie miasta obowiązuje system selektywnego zbierania odpadów. Na sprawcę wykroczenia został nałożony mandat.
W dniu 3.11.2021 w punkcie prowadzonej działalności gospodarczej w budynku przy ul. 1 Maja strażnicy przeprowadzili kontrolę przy piecu, mającą na celu sprawdzenie czy w piecu nie są spalane odpady. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
W dniu 4.11.2021 na posesji przy ul. Wypoczynkowej stwierdzono spalanie odpadów organicznych, co jest zabronione w związku z tym, że na terenie miasta obowiązuje system selektywnego zbierania odpadów. Na sprawcę wykroczenia został nałożony mandat.
W dniu 5.11.2021 funkcjonariusze Straży Miejskiej, udzielili asysty administracji PGM, przy czynnościach przeprowadzanych w lokalu mieszkalnym przy ul. Stefana Żeromskiego 11.
Również w dniu 5.11.2021 funkcjonariusze Straży Miejskiej, współpracowali z pracownikami administracji ŻSM, w związku z otrzymanym zgłoszeniem o wyrzucaniu resztek jedzenia przez okno jednego z lokali bloku przy ul. Marii Nietrzebki. Należy zauważyć, że tego typu postepowanie kwalifikuje się jako wykroczenie z art. 145 kodeksu wykroczeń, czyli zanieczyszczanie miejsca publicznego.
Kolejna asysta w dniu 5.11.2021 została udzielona pracownikowi Wydziału Dróg i Transportu Miejskiego U.M. w związku z zajęciem pasa drogowego na ul. Lniarskiej.
W dniu 5.11.2021 strażnicy przeprowadzili kontrolę udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na nieruchomościach przy ul. Władysława Choińskiego, Karola Dittricha, Spółdzielczej, Gen. Władysława Andersa, Słowiańskiej. Funkcjonariusze wystawili wezwania kontrolowanym, w celu dostarczenia stosownej dokumentacji.
W dniu 6.11.2021 na ul. Józefa Procnera podczas czynności prowadzonych w stosunku do kierującego pojazdem marki Ford, kierowca Adrian D. stwierdził, że nie posiada przy sobie prawa jazdy. W trakcie dalszych czynności okazało się, że ww. utracił uprawnienia do kierowania pojazdami. W związku z powyższym dalsze czynności były prowadzone w związku z kierowaniem pojazdem bez uprawnień.
W dniu 7.11.2021 na ul 1 Maja 66 patrol S.M. ujął Pawła P., który spożywał alkohol w miejscu publicznym. W związku z popełnionym wykroczeniem funkcjonariusze zastosowali sankcje w postaci mandatu karnego (foto nr 14).
W dniu 7.11.2021 na terenie dworca PKP przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego ujęto Tomasza K., który znajdując się pod wpływem alkoholu zakłócał spokój i porządek publiczny. Ww. w związku ze swym zachowaniem został umieszczony w PDOZ do wytrzeźwienia.
Podczas pełnionych służb dokonano 36 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 48 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 34 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscu publicznym objętym zakazem, 12 dotyczyło m.in. nietrzeźwego mężczyzny zatrzymującego samochody, niesprawnego oświetlenia ulicznego; zajęcia pasa drogowego; osoby leżącej w miejscu publicznym.