tel. alarmowy – 986

W okresie 27.09.-03.10.2021 Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 31 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
W dniu 18.10.2021 podjęto czynności kontrolne wz. ze zgłoszeniem dotyczącym znęcania się nad czworonogiem w lokalu mieszkalnym przy ul. Farbiarskiej. W związku z powyższym udano się w ww. miejsce w asyście pracownika Ochrony Środowiska UM. Na miejscu nie stwierdzono, żeby pies przebywający w lokalu był źle traktowany. W toku dalszych czynności wyznaczono termin do przedstawienia świadectwa szczepień zwierzaka w jednostce straży miejskiej.
W dniu 18.10.2021 funkcjonariusze SM poczynili uzgodnienia z kierownikiem budowy, który realizuje inwestycję przebudowy drogi ulicy ks. Ottona Wittenberga, w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu pojazdów i ruchu pieszych. W związku z powyższym ustawiono chwilowe zapory, aby wyłączyć dane odcinki ulicy z ruchu na czas wykonania prac.
W dniu 19.10.2021 za pomocą monitoringu miejskiego zaobserwowano przy ul. Tadeusza Kościuszki siedzącego mężczyznę na stopniach komórki, który spożywa alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM ujął Piotra W. i wobec popełnionego wykroczenia przez ww., zastosował grzywnę w postępowaniu mandatowym.
W dniu 19.10.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, że na osiedlu Żeromskiego, w pobliżu pawilonów handlowych kręci się średni pies bez nadzoru. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie, a następnie powiadomił właściwą osobę o potrzebie umieszczenia czworonoga w schronisku dla bezdomnych zwierząt. W tym samym dniu, w niedługim czasie zgłosił się po zwierzaka właściciel. Za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa, wobec właściciela zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.
W dniu 19.10. 2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, o leżącym mężczyźnie w okolicy placu zabaw dla dzieci, pod krzakiem na ul. Jana Dekerta. Wysłany na miejsce patrol ujawnił starszego mężczyznę, któremu udzielono pomocy w dotarciu do miejsca zamieszkania, przekazując go pod opiekę rodzinie.
W dni 19.10.2021 funkcjonariusze SM kontynuowali kontrolę wywozów nieczystości w punkcie handlowym, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przy ul. 1 Maja. Strażnicy sprawdzali posiadanie stosownych dokumentów związanych z koniecznością realizowania wywozów i miejsca składowania odpadów oraz opłaconych faktur za wywozy. W powyższej sprawie czynności będą kontynuowane, w celu dostarczenia stosownej dokumentacji.
W dniu 19.10.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, że na ul. Borucha Szulmana, kierowcy nie stosują się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Wysłany na interwencję patrol SM wystawił kilka wezwań na pojazdy, których kierujący naruszyli przepisy ruchu drogowego.
W dniu 20.10.2021 operator monitoringu zauważył, że w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha, dwóch mężczyzn nie stosuje się do przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie i na sprawców wykroczenia Roberta B. i Piotra W., nałożył mandaty karne.
W dniu 20.10.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie dotyczące leżącego mężczyzny na chodniku, przy al. Partyzantów. Wysłany na miejsce patrol SM nie potwierdził wykroczenia. We wskazanym rejonie ujawniono mężczyznę, który odmówił jakiejkolwiek pomocy w tym medycznej.
W dniu 21.10.2021 do dyżurnego SM wpłynęło kilka zgłoszeń, dotyczących wywróconych drzew i gałęzi. Jedno z nich dotyczyło przechylonego drzewa, rosnącego na terenie byłego przedszkola, przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego. Funkcjonariusze niezwłocznie udali się w ww. rejon i do czasu usunięcia wiatrołomu zabezpieczali przejazd ulicą, czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu. Następnie udali się na ul. Stanisława Staszica, gdzie zabezpieczali miejsce, przy którym oberwany konar drzewa zerwał przewód napowietrznej linii energetycznej. Do czasu przybycia pogotowia energetycznego strażnicy miejscy zabezpieczali ww. miejsce przy użyciu świateł uprzywilejowania.
W dniu 22.10.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego ujawniono wykroczenie drogowe na ul. Stefana Okrzei, gdzie kierujący pojazdem dostawczym marki Ford, nie zastosował się do znaku B- 36 „zakaz zatrzymywania się”. Przybyły na miejsce funkcjonariusz SM zastosował wobec Daniela R., czynności przewidziane prawem.
W dniu 22 10.2021 operator monitoringu zaobserwował niecodzienne zdarzenie na wysokości ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Pojazd marki Subaru zawisł na schodkach prowadzących do dziedzińca kościoła farnego. Wysłano na miejsce patrol SM, w celu udzielenia pomocy kierowcy. Jak się okazało kierowcę z Piastowa tak zachwycił żyrardowski obiekt sakralny, że zagapił się i zjechał po schodkach, będąc przekonanym, że to wyjazd z kościelnego parkingu. W celu udzielenia pomocy kierującemu pojazdu, potrzebny był holownik z windą, który po przyjeździe na miejsce uwolnił pojazd z zakleszczenia się na stopniach. Na szczęście udało się uniknąć zniszczenia podwozia samochodu, które skończyło się jedynie na połamanej osłonie.
W dniu 23.10.202 funkcjonariusze SM podjęli czynności wobec kierującego pojazdem marki BMW, który zaparkował w rejonie skrzyżowania, przy ul. Tadeusza Moniuszki. Za popełnione wykroczenie Rober B., został ukarany mandatem karnym.
W dniu 23.10.2021 dyżurny SM wydał dyspozycje zgodnie ze zgłoszeniem, że na ul. Promiennej i Piotra Skargi zachodzi potrzeba przeprowadzenie kontroli przy piecach. W związku z powyższym, wysłany na interwencję patrol SM dokonał kontroli palenisk na trzech nieruchomościach, w trakcie których nie potwierdzono nieprawidłowości.
W dniu 23.10.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, że przy ul. Mostowej uszkodzony jest słup energetyczny, który trzyma się jedynie na przewodach elektrycznych. Na miejsce wysłano patrol SM, który potwierdził zgłoszenie. W celu usunięcia zagrożenia, powiadomiono wszystkie niezbędne służby oraz pracownika zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta Żyrardowa.
W dniu 24.10.2021 patrol SM podjął interwencję, w związku ze zgłoszeniem zaobserwowanym za pomocą systemu monitoringu miejskiego, gdzie dwóch mężczyzn na ul. Strażackiej nie stosują się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysłany na miejsce patrol SM ujął Wiesława F. i Marka D., i za popełnione wykroczenia zastosował wobec ww. kary grzywny w postępowaniu mandatowym.
Podczas pełnionych służb dokonano 13 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 31 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 16 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscu publicznym objętym zakazem, 12 dotyczyło m.in. przewróconego drzewa w Parku Miejskim; niesprawnego oświetlenia ulicznego; przekręconego znaku drogowego; uszkodzonej latarni oświetlenia ulicznego; dużego zadymienia nad budynkiem.