tel. alarmowy – 986

W okresie 02.08.-08.08.2021 Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 60 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
W dniu 02.08.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej pojazd marki Toyota, zaparkowany w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Patrol SM na miejscu wystawił wezwanie dla kierującego.
W dniu 02.08.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie mieszkańca, że ma zablokowany wyjazd z posesji przy ul. 1 Maja, przez pojazd marki BMW. W trakcie podjętych czynności przez patrol SM, stawił się kierujący obywatel Ukrainy Mykola V., który za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym gotówkowym.
W dniu 02.08.2021 przy pomocy systemu monitoringu, zaobserwowano na ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila pojazd marki BMW, którego kierująca zaparkowała na miejscu przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej. Patrol SM na miejscu potwierdził brak karty uprawniającej do postoju na ww. miejscu. Za popełnione wykroczenie kierująca Marta O., została ukarana mandatem karnym.
W dniu 02.08.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące zaparkowanego pojazdu na ul. Spółdzielczej, w strefie zamieszkania, w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Funkcjonariusze SM na miejscu wystawili dwa wezwania na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy.
W dniu 02.08.2021za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Bolesława Limanowskiego zaparkowany na terenie zabudowanym zespół pojazdów z ciągnikiem siodłowym marki Mercedes, o długości przekraczającej 12 m lub masie całkowitej przekraczającej 16 t. Po wystawieniu wezwania przez patrol SM, w dniu następnym stawił się Rafał K., który za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym (foto nr 5).
W dniu 03.08.2021 funkcjonariusze SM udzielili asysty dla pracowników PGM na ul. Józefa Mireckiego. Osoba nie otworzyła lokalu, mimo przebywania w jego wnętrzu. Dalsze czynności w sprawie uciążliwości sąsiedzkiej, będą prowadzone przez administratora PGM.
W dniu 03.08.2021 wpłynęło do dyżurnego SM zgłoszenie od mieszkańca, dotyczące wywołania zgorszenia w miejscu publicznym, przez nietrzeźwego mężczyznę przy ul. ks. Ottona Wittenberga. Wysłany na interwencję patrol SM, na miejscu zastał mężczyznę pod wpływem alkoholu, który zakłócał spokój i porządek publiczny. Ze względu na trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, Maciej D. został dowieziony do miejsca zamieszkania. Za popełnione wykroczenie ww. został ukarany mandatem karnym.
W dniu 03.08.2021 przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano w altanie na terenie Parku Dittricha czterech mężczyzn, którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na interwencję patrol SM na Mateusza S., Bartosza K., Konrada K. i Artura C., nałożył mandaty karne.
W dniu 03.08.2021 patrol SM przeprowadził kontrolę wywozów nieczystości stałych z punktu handlowego usytuowanego przy ul. ks. Ottona Wittenberga, w związku ze zgłoszeniem o podrzucaniu nieczystości do pojemników Wspólnoty Mieszkaniowej. Patrol SM w trakcie kontroli stwierdził brak pojemników należących do sklepu. Po wylegitymowaniu sprzedawcy, funkcjonariusze wystawili wezwanie dla osoby prowadzącej działalność w ww. punkcie handlowym, w celu udokumentowania wywozów nieczystości.
W dniu 03.08.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, że przy ul. 1 Maja jest prowadzona budowa zasłonięta płytami OSB, z których wystają gwoździe w kierunku ulicy. Patrol SM niezwłocznie dotarł do pracowników budowy, nakazując pozaginanie gwoździ tak, żeby nie stwarzały zagrożenia dla przechodniów.
W dniu 03.08.2021 dyżurny SM przyjął dwa anonimowe zgłoszenia, dotyczące zaparkowanych pojazdów ciężarowych o długości powyżej 12 m lub masie całkowitej przekraczającej 16 ton na terenie zabudowanym, na ul. rtm. Witolda Pileckiego i ul. Czystej. Patrol SM w obydwu przypadkach potwierdził zgłoszenia i wystawił wezwania dla kierujących.
W dniu 04.08.2021 wpłynęło zgłoszenie do Dyżurnego SM, że na ul. Spółdzielczej stoją zaparkowane pojazdy w strefie zamieszkania, poza miejscem wyznaczonym. Patrol SM na miejscu potwierdził zgłoszenie. Zostały wystawione wezwania na dwa pojazdy.
W dniu 04.08.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono w Parku Dittricha dwóch mężczyzn spożywających alkohol w miejscu publicznym. Interwencja patrol SM zakończyła się nałożeniem mandatów karnych na Pawła P. i Tomasza W.
W dniu 04.08.2021 zostało odebrane zgłoszenie przez dyżurnego SM, dotyczące parkujących pojazdów na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w rejonie przejścia dla pieszych. Interweniujący patrol SM wystawił dwa wezwania dla kierujących pojazdem marki Dacia i marki Fiat, którzy parkując pojazdy nie zachowali bezpiecznej minimalnej odległości 10 m od przejścia dla pieszych. Na wystawione wezwania stawiły się Anna A. oraz Monika D., które za naruszenie przepisów prawa ruchu drogowego, zostały ukarane mandatami karnymi.
W dniu 04.08.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o duszącym dymie, wydobywającym się z komina budynku przy ul. 11 Listopada, gdzie mogą być spalane śmieci. Patrol SM przeprowadził kontrolę pieca w ww. miejscu. Osoba do rozpalania pieca użyła tektury falistej, co spowodowało większe zadymienie. Patrol SM w związku z nieumiejętnym rozpaleniem pieca, udzielił pouczenia Szczepanowi B.
W dniu 05.08.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie o możliwości podrzucania nieczystości do pergoli śmieciowej, usytuowanej przy ul. kpt. Stanisława Pałaca, przez osobę prowadzącą działalność handlową przy ul. Władysława Reymonta. Patrol SM na miejscu przeprowadził kontrolę realizacji wywozów nieczystości z punktu handlowego, zgodnie z zawartą umową z firmą realizującą wywozy odpadów na terenie miasta Żyrardowa. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
W dniu 05.08.2021 mieszkanka zgłosiła do dyżurnego SM, że na ul. Henryka hr. Łubieńskiego pojazd blokuje ruch pieszych na chodniku. Wysłany na miejsce patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Seat, którego kierujący nie pozostawił 1,5 m szerokości chodnika na przejście pieszych. Na wystawione wezwanie stawił się kierujący Krzysztof B., na którego został nałożony mandat karny.
W dniu 05.06.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ul. ks. Ottona Wittenberga stoi pojazd typu BUS przy przejściu dla pieszych. Patrol SM na miejscu potwierdził zgłoszenie. Dla kierującego pojazdem ciężarowym marki Renault, który nie zachował bezpiecznej minimalnej odległości 10 m od przejścia dla pieszych, zostało wystawione wezwanie.
W dniu 05.08.2021 w godzinach nocnych, zaobserwowano za pomocą systemu monitoringu miejskiego mężczyzn, którzy spożywali alkohol i rzucali butelki na ulicę Środkową. Zgłoszenie zostało przekazane do służb właściwych do podjęcia czynności przewidzianych prawem, która podjęła interwencję.
W dniu 05.08.2021 przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, w godzinach porannych zauważono młodą kobietę, która siedziała na brzegu fontanny mocząc nogi w wodzie. Z obserwacji kobiety wynikało, że jest prawdopodobnie pod wpływem alkoholu Zgłoszenie zostało przekazane do służb właściwych do podjęcia interwencji w związku z nietypowym zachowaniem kobiety.
W dniu 05.08.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Gabriela Narutowicza pojazd marki Fiat, zaparkowany na przejściu dla pieszych. Patrol SM podjął interwencję w stosunku do kierującej Aleksandry K., która za naruszenie przepisów ruchu drogowego została ukarana mandatem karnym.
W dniu 05.08.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące pojazdów zaparkowanych na skrzyżowaniu ul. Promiennej z ul. Andrzeja Struga. Wysłany na zgłoszenie patrol SM wystawił dwa wezwania dla kierujących, którzy nieprawidłowo zaparkowali pojazdy marki Seat i marki Volkswagen.
W dniu 06.08.2021 wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że na ul. 1 Maja przy ul. Stefana Okrzei jest blokowany chodnik przez pojazd ciężarowy. Wysłany na interwencję patrol SM, wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Renault, który parkując na chodniku nie zastosował się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Na wezwanie stawił się Łukasz B., który za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym.
W dniu 06.08.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkanki ul.1 Maja, że woda płynąca z przeciekającego dachu, zalewa jej mieszkanie. Zgłoszenie zostało przekazane do dyżurującego pracownika PGM, w celu podjęcia stosownych działań.
W dniu 07.08.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na ul. Bratniej. Patrol SM na miejscu zgłoszenia wystawił trzy wezwania dla kierujących, którzy nie zastosowali się do przepisów ruchu drogowego.
W dniu 07.07.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Józefa Mireckiego pojazd marki Mercedes, którego kierujący zaparkował na chodniku w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Interweniujący patrol SM na Piotra Z., nałożył karę grzywny.
W dniu 07.08.2021 patrol SM podjął interwencję na ul. Nowy Świat, w stosunku do osoby przemieszczającej się rowerem po zmierzchu, bez wymaganego przepisami oświetlenia. Za popełnione wykroczenie Dorota Z., została ukarana mandatem karnym.
W dniu 07.07.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, że na ul. Borucha Szulmana stoją zaparkowane pojazdy w miejscu obowiązującego znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Wysłany na miejsce zgłoszenia patrol SM wystawił trzy wezwania dla kierujących, którzy zaparkowali swoje pojazdy w niedozwolonym miejscu.
W dniu 08.08.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano w Parku Dittricha dwie osoby, które spożywają alkohol w miejscu publicznym. Patrol SM na Józefa M. i Halinę S., nałożył mandaty karne.
W dniu 08.08.2021 wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, dotyczące nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów w rejonie \skrzyżowania ul. Promiennej z ul. Andrzeja Struga. Wysłany na interwencję patrol SM wystawił cztery wezwania na pojazdy naruszające przepisy ruchu drogowego.
W dniu 08.08.2021 przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Bolesława Limanowskiego pojazd ciężarowy, którego kierujący zaparkował na chodniku tamując ruch pieszych. Patrol SM na miejscu zgłoszenia wystawił wezwania na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy.
Podczas pełnionych służb dokonano 11 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 32 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 22 dotyczyły zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscu publicznym objętym zakazem, 6 dotyczyło m.in. rozlewiska wody na jezdni po opadach deszczu spowodowanego niedrożnością studzienek; kobiety siedzącej z nogami w fontannie, przechylonego słupka ze znakiem drogowym w stronę chodnika, przewróconego WC TOI TOI, dużej ilości zalegających liści na chodniku.