tel. alarmowy – 986

W okresie 17.05.-23.05.2021 r. Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 29 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W dniu 22.05.2021 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha trzy osoby spożywające alkohol. Wysłany na miejsce zdarzenia patrol S.M. ujął cudzoziemców: Vadyma K., Volodymyra Z. oraz Serhi P. i w związku z popełnionym wykroczeniem na ww. nałożone zostały kary grzywny w postępowaniu mandatowym.
W dniu 17.05.2021 r. przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono pojazdy marki Mitsubishi i Renault, którego kierujący naruszyli zasady parkowania na chodniku, nie pozostawiając 1,5 m szerokości chodnika na przejście dla pieszych, przy ul. Bolesława Limanowskiego. Interweniujący patrol SM wystawił wezwania, na które stawiły się kierujące: Anna Z. i Renata S. Za tamowanie ruchu pieszych na chodniku ww. otrzymały mandaty karne (foto nr 2 i 2a).
W dniu 17.05.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące leżącego mężczyzny przy ul. Jaktorowskiej. Wysłany na miejsce patrol SM zastał siedzącego mężczyznę, który był pod wpływem alkoholu i miał trudności w przemieszczaniu się. Funkcjonariusze SM dowieźli Marka K. do miejsca zamieszkania.
W dniu 17.05.2021 r. wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM od mieszkańca, dotyczące rozbitego pojazdu na ul. Promiennej. Interweniujący patrol SM na miejscu potwierdził pojazd, którego stan wskazywał na nieużytkowany, poprzez brak powietrza w kołach i swobodny dostęp do jego środka. Sprawdzono pojazd, który nie figurował jako utracony. Sporządzono dokumentację do zarządcy drogi, w celu jego usunięcia.
W dniu 17.05.2021 r. w związku ze zgłoszeniem mieszkańca, dotyczącym nieprawidłowego zabezpieczenia miejsc lęgowych ptaków w trakcie prowadzonych prac remontowych budynku na ul. Andrzeja Struga, patrol SM udzielił asysty pracownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Żyrardowa, w trakcie której nie stwierdzono nieprawidłowości.
W dniu 17.05.2021 r. zgodnie z dyspozycja zarządcy drogi, funkcjonariusze SM dokonali holowania nieużytkowanego pojazdu marki Volkswagen z ul. Nowy Świat, który został przewieziony na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej.
W dniu 17.05.2021 r. za pomocą systemu monitoringu miejskiego, ujawniono wykroczenie popełnione pojazdem marki Nissan, którego kierujący zaparkował na chodniku za pasem zieleni, w miejscu obowiązywania znaku zakazu zatrzymywania się, przy ul. 1 Maja. Wysłany na miejsce patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego, na które stawił się Marcin D. Za popełnione wykroczenie ww. otrzymał mandat karny.
W dniu 18.05.2021 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie od dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, dotyczące zabezpieczania miejsca spadających cegieł z budynku usytuowanego przy ul. 1 Maja 18. Powiadomiono o zaistniałej sytuacji administratora PGM i zobligowano do pilnego zajęcia się sprawą.
W dniu 18.05.2021 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące potrąconej sarny, leżącej na wysokości kanału koło Szkoły nr 4, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego. Zgłoszenie zostało przekazane do osoby odpowiedzialnej za wyłapywanie zwierząt na terenie miasta Żyrardowa, który na miejscu stwierdził, że sarna jest zdrowa, najprawdopodobniej po wykoceniu i nie należy jej ruszać, ponieważ sama wróci do swego naturalnego środowiska.
W dniu 18.05.2021 r. kobieta zwróciła się z prośbą do dyżurnego SM o podanie kontaktu do lekarza weterynarii na terenie Mszczonowa, w związku ze znalezieniem potrąconego kota. Przekazano zgłaszającej kontakt do lekarza weterynarii, który zobligował się do pomocy zwierzakowi.
W dniu 18.05.2021 r. za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano dwa pojazdy zaparkowane na chodniku w rejonie skrzyżowania ul. Bolesława Limanowskiego z ul. Stefana Żeromskiego. Patrol SM na miejscu potwierdził zgłoszenie. Została sporządzona dokumentacja fotograficzna nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów marki Peugeot i Volkswagen oraz wystawione wezwania do prowadzenia dalszych czynności.
W dniu 18.05.2021 r. podjęto współpracę z pracownikiem PGM, administratorem budynku usytuowanego przy ul. Legionów Polskich, na którym doszło do naniesienia wulgarnych napisów na jego elewację. Zobligowano administratora do usunięcia lub zamalowania napisów foto nr 9). Następnie przeprowadzili kontrolę na ul. Legionów Polskich, gdzie stwierdzili niezabezpieczoną pokrywę od szamba oraz wrak pojazdu na nieruchomości. Nakazano zabezpieczyć dostęp do szamba w trybie pilnym oraz dano termin na usunięcie wraku z posesji, co zostanie skontrolowane przez patrol SM.
W dniu 19.05.2021 r. za pomocą systemu monitoringu miejskiego, ujawniono pojazd marki Mercedes, którego kierujący zaparkował na chodniku w miejscu obowiązywania znaku zakazu zatrzymywania się, przy ul. Waleriana Łukasińskiego. Wysłany na miejsce patrol SM wystawił wezwanie na nieprawidłowo zaparkowany pojazd (foto nr 10).
W dniu 19.05.2021 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ul. Stefana Żeromskiego 2 blokowany jest wjazd do garażu zgłaszającego, przez pojazd marki Suzuki. Pojazd został odholowany na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej. Po odbiór dyspozycji na wydanie pojazdu z parkingu stawił się Daniel P., który za popełnione wykroczenie otrzymał mandat karny oraz poniósł koszty odholowania pojazdu.
W dniu 19.05.2021 r. w godzinach popołudniowych patrol SM zabezpieczał akcję gaśniczą zespołu Państwowej Straży Pożarnej, poprzez kierowanie ruchem pojazdów, w związku z samozapłonem uszkodzonego pojazdu marki Citroen, zaparkowanego przy ul. Henryka hr. Łubieńskiego.
W dniu 20.05.2021 r. do schroniska przy ul. Czystej, stawił się właściciel psa podobnego do rasy Labrador, odłowionego w dniu 19.05.2021 r., który wałęsał się po ulicy. Za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia na Łukasza W., został nałożony mandat karny.
W dniu 20.05.2021 r. dyżurny przyjął zgłoszenie, dotyczące udzielenia pomocy mieszkance w uruchomieniu pojazdu marki Honda Jazz, stojącego przy ul. 1 Maja 74. Patrol SM na miejscu uruchomił pojazd.
W dniu 20.05.2021 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące znalezienia białego królika w zaroślach, na terenie ,,Ogródka Jordanowskiego” przy ul. Mostowej, przez bawiące się tam dzieci. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie, które zostało przekazane do osoby odławiającej zwierzęta z terenu miasta Żyrardowa. Królik został złapany i przewieziony do schroniska przy ul. Czystej.
W dniu 21.05.2021 dyżurny S.M., otrzymał zgłoszenie z prośbą o pomoc w wydostaniu dziecka, które zostało zatrzaśnięte w samochodzie na parkingu przy ul. Okrzei. Na miejsce skierowano patrol S.M., który po rozeznaniu się w sytuacji, w celu dostania się do dziecka, w obecności jego matki, wybił szybę w samochodzie i dziecko zostało uwolnione. Na miejsce wezwana została również załoga karetki Pogotowia Ratunkowego, w celu oceny stanu zdrowia dziecka i ewentualnego udzielenia pomocy. Na szczęście, dzięki szybkiej akcji strażników skończyło się tylko na strachu i płaczu.
W dniu 21.05.2021 strażnicy podjęli interwencję na ul. Jasnej w związku z niewłaściwym zabezpieczeniem prac na wysokości. Wykonawca nie dopełnił obowiązku wygrodzenia ciągu pieszego i skierowanie ruchu pieszego na chodnik po drugiej stronie ulicy, co narażało przechodniów na niebezpieczeństwo. Prace zostały przerwane do czasu ich właściwego zabezpieczenia.
W dniu 22.05.2021 na ul. Adama Mickiewicza patrol S.M., podjął czynności w stosunku do kobiety, która spowodowała zanieczyszczenie miejsca publicznego. Sprawczyni została pouczona oraz zobligowana do uprzątnięcia stworzonego bałaganu.
W dniu 23.05.2021 strażnicy podjęli czynności na ul. Krótkiej w stosunku do osób prowadzących handel w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Na sprawcę wykroczenia, który nie chciał zastosować się do poleceń funkcjonariuszy, zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu.
W dniu 23.05.2021 w rejonie ul. Gdańskiej patrol zauważył zadymienie, które jak się później okazało było spowodowane spalaniem odpadów. Sprawcy widząc nadjeżdżający radiowóz zbiegli. Chęć uniknięcia mandatu była tak duża, że na miejscu zdarzenia pozostawili rower i hulajnogę. Teraz zapewne mają dylemat, czy stawić się i przyjąć mandat, czy też stracić jednoślady.

Podczas pełnionych służb dokonano 10 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono36 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 28 dotyczyło zdarzeń drogowych 2 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 6 dotyczyło m.in. przepełnionych koszy ulicznych, wybryków młodzieży, zanieczyszczonych miejsc publicznych.