tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 40 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 12.04.2021 wpłynęło zgłoszenie, dotyczące pojazdu marki HYUNDAI z wybitą szybą, którego stan wskazuje na to, że od dłuższego czasu stoi nieużytkowany. Pojazd został zaparkowany na ul. Stanisława Małachowskiego, Funkcjonariusze SM sporządzili stosowną dokumentację, w celu usunięcia nieużytkowanego pojazdu.

W dniu 12.04.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenia dotyczące zanieczyszczonych nieruchomości na terenie miasta. Funkcjonariusze SM przeprowadzili kontrole stanu czystości nieruchomości na ul. Strzeleckiej, Pustynnej, Jaktorowskiej i Nowym Świecie, potwierdzając nieprawidłowości. W stosunku do właścicieli będą prowadzone dalsze czynności zmierzające do uprzątnięcia zalegających nieczystości.

W dniu 12.04.2021 wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca, dotyczące wydobywającego się dymu z komina niezamieszkałego budynku, przy ul. Władysława Reymonta, gdzie prawdopodobnie przebywają osoby bezdomne. Na miejscu funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. W trakcie kontaktu z właścicielem nieruchomości została potwierdzona zgoda na przebywanie ww. osób w budynku.

W dniu 13.04.2021 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie od mieszkanki, która została zaatakowana przez psa sąsiadki na ul. Legionów Polskich. Wysłany na miejsce patrol SM dotarł do właścicielki zwierzęcia. Na Janinę F. została nałożona kara grzywny za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

W dniu 13.04.2021 r. przy pomocy systemu monitoringu zaobserwowano dwie osoby, które na nieużytkowanym terenie przy ul. Józefa Mireckiego wykopywały głęboki dół. Wysłany na miejsce patrol SM, przeprowadził rozmowę z osobami oraz udzielił pouczeń i zobowiązał do zasypania dołu.

W dniu 14.04.2021 r. mieszkaniec budynku przy ul. 1 Maja 19, zgłosił do dyżurnego SM, że nie może wyjechać z posesji, ze względu na zablokowanie bramy wyjazdowej, przez zaparkowany pojazd marki Renault. Wysłany na miejsce patrol SM, wezwał na miejsce holownik, który odholował pojazd na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej. Kierowca, Robert D., po ukaraniu mandatem karnym za popełnione wykroczenie, otrzymał zezwolenie na odbiór pojazdu.

W dniu 15.04.2021 r. funkcjonariusze SM podjęli czynności na ul. Adama Mickiewicza, gdzie stwierdzili zanieczyszczony teren w obrębie supermarketu. W związku z nierealizowaniem obowiązków w zakresie utrzymania i czystości na podległym terenie na osobę odpowiedzialną został nałożony mandat karny.

W dniu 15.04.2021 r. wpłynęło zgłoszenie, dotyczące leżącego mężczyzny w rejonie przejścia podziemnego PKP, przy ul. Bohaterów Warszawy. Funkcjonariusze SM po przybyciu na miejsce zastali nietrzeźwego mężczyznę, leżącego na ziemi. Ww. po kontakcie telefonicznym, został przekazany pod opiekę osobie mu znanej, która zobowiązała się przewieść mężczyznę do miejsca zamieszkania. Za popełnione wykroczenie Radosław M., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 15.04.2021 r. za pomocą systemu monitoringu, zaobserwowano mężczyznę zanieczyszczającego pl. Jana Pawła II oraz spożywającego alkohol w ww. miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol SM, ujął mężczyznę. Za popełnione wykroczenia na Mariusza Sz., został nałożony mandat karny.

W dniu 15.04.2021 r. w trakcie patrolu, funkcjonariusze SM zauważyli uszkodzone metalowe elementy do przypinania rowerów w wiacie, przy ul. Bohaterów Warszawy. Informacja o konieczności podjęcia działań naprawczych została przekazana do administratora wiaty.

W dniu 15.04.2021 za pomocą systemu monitoringu, na ulicy Józefa Mireckiego zaobserwowano mężczyznę z pakunkiem na rowerze, z którego wysypywała się biała substancja, zanieczyszczając chodnik. Patrol SM na miejscu pomógł starszemu mężczyźnie w uprzątnięciu wysypanego wapna.

W dniu 13 i 15.04.2021 funkcjonariusze SM przeprowadzili kontrolę punktów usługowych w ,,Galerii Dekada”, przy ul. 1 Maja 40, pod kątem obowiązku noszenia maseczek, w związku z COVID-19. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 15.04.2021 patrol SM udzielił asysty administratorowi nieruchomości przy ul. Gabriela Narutowicza 36 i administratorowi PGM, przy komisyjnym otwarciu komórek, gdzie gniazdowały gołębie, pozbawione możliwości wyjścia na zewnątrz. Dalsze czynności prowadzą administratorzy nieruchomości.

W dniu 17.04.2021 r. patrol SM podjął czynności na ul. Dolnośląskiej, w związku z zaparkowanym pojazdem powyżej 16 ton i długości powyżej 12 m na terenie zabudowanym, poza wyznaczonym w tym celu parkingiem. Funkcjonariusze SM dla kierującego wystawili wezwanie, w celu prowadzenia dalszych czynności.

W dniu 16.04.2021 w godzinach nocnych, operator monitoringu zauważył w rejonie ul. Mostowej, kłęby dymu. W trakcie podjętych czynności ustalających okazało się, że pali się budynek- pustostan przy na ul. Mostowej 5. PSP podjęła działania gaśnicze, natomiast dyżurny S.M., podjął czynności zmierzające do powiadomienia administratora obiektu.

W dniu 18.04.2021 r. na ul. Limanowskiego 42, patrol SM zauważył dwie osoby przemieszczające się bez maseczki zasłaniającej usta i nos. Osoby zostały pouczone oraz otrzymały maseczki ochronne.

Podczas pełnionych służb dokonano 17 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 37 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 23 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 12 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych, uszkodzonych znaków drogowych, uszkodzonych urządzeń użyteczności publicznej, zanieczyszczonych miejsc publicznych itp.