tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 50 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W dniu 08.03.2021 r. w godzinach porannych, dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o pokładającym się mężczyźnie w wiacie komunikacji publicznej, przy ul. 1 Maja. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Biorąc pod uwagę stan, w jakim znajdował się mężczyzna, wezwano załogę ratowników medycznych. Po przebadaniu, ze względu na wychłodzenie, mężczyzna został zabrany do szpitala, celem hospitalizacji.
W dniu 08.03.2021 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie o leżącym mężczyźnie w klatce bloku mieszkalnego, przy ul. Filipa de Girarda. Na miejscu patrol SM zastał osobę bezdomną, która nie potrzebowała pomocy medycznej oraz odmówiła jakiejkolwiek pomocy i opuściła wskazane miejsce.

W dniu 08.03.2021 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, dotyczące prawdopodobnego wypalania przewodów elektrycznych, w jednym z budynków przy ul. 1 Maja. Patrol SM, po przeprowadzonej kontroli paleniska, nie stwierdził nieprawidłowości. Prawdopodobnie przyczyną duszącego zapachu i zwiększonego zadymienia, było nieumiejętne rozpalanie ognia w piecu.

W dniu 08.03.2021 r. wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że na skrzyżowaniu Al. Partyzantów z ul. Józefa Mireckiego, doszło do kolizji dwóch pojazdów. Na miejscu funkcjonariusze SM zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz legitymowali uczestników kolizji, w celu zabezpieczenia niezbędnych danych do prowadzenia dalszych czynności przewidzianych prawem. Ze względu na wyciek płynu chłodniczego na jezdnię, powiadomiono dyżurnemu PSP, o konieczności podjęcia działań mających na celu neutralizację szkodliwych substancji.

W dniu 08.03.2021 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ul. rtm. Witolda Pieleckiego na całej długości ulicy, są poprzewracane słupki ostrzegawcze przy studzienkach. Wysłany na miejsce patrol SM, przeprowadził rozmowę z kierownikiem robót dyscyplinując i obligując do prawidłowego ustawienia oznakowania, w celu prawidłowego zabezpieczenia wykonywanych prac.

W dniu 08.03.2021 r. na ul. Mostowej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego, przy pomocy monitoringu miejskiego, zaobserwowano pojazd marki Renault, który parkował, wykorzystując część drogi publicznej (trawnik), w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Wysłany na miejsce patrol SM, wystawił wezwanie dla kierującego, na którego została nałożona kara grzywny.

W dniu 08.03.2021 r. mieszkaniec miasta dokonał zgłoszenia do dyżurnego SM, że przy ul. Radziwiłłowskiej stoi wrak pojazdu. Wysłany patrol SM na miejscu potwierdził wrak spalonego pojazdu. Dalsze czynności będą zmierzały do usunięcia pojazdu przez właściciela terenu.

W dniu 09.03.2021 r. patrol SM współpracował z pracownikiem MOPS-u, w celu oceny właściwej opieki nad osobą starszą wymagającej tej opieki na ul. Bolesława Limanowskiego. W trakcie prowadzonych czynności ujawniono okoliczności świadczące o niewłaściwej opiece. W związku z powyższym będą prowadzone dalsze czynności zmierzające do umieszczenia starszej kobiety w domu Opieki Społecznej.

W dniu 09.03.2021 r. do dyżurnego SM wpłynęło nietypowe zgłoszenie, dotyczące małego kota, siedzącego wysoko, na słupie energetycznym, przy ul. Krótkiej, z którego samodzielnie nie potrafi zejść. Zgłoszenie zostało potwierdzone przez patrol SM. We współpracy z jednostką PSP, kot został zdjęty ze słupa.

W dniu 09.03.2021 r. w schronisku dla zwierząt przy ul. Czystej, funkcjonariusz SM na właściciela psa, nałożył mandat karny, za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, wałęsającego się bez nadzoru po ul. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila. Właściciel czworonoga Marek T. skorzystał z prawa do odmowy przyjęcia mandatu, co obligatoryjnie skutkuje złożeniem wniosku o ukaranie do Sadu Rejonowego w Żyrardowie.

W dniu 10.03.2021 r. patrol SM dwukrotnie przeprowadził kontrolę w punktach usługowych ,,Galerii Dekada”, przy ul. 1 Maja 40, pod kątem obowiązku noszenia maseczek. W trakcie pierwszej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, natomiast podczas drugiej, stwierdzono jeden przypadek. Za brak maseczki na Dariusza S. został nałożony mandat karny. Mężczyzna skorzystał z prawa odmowy przyjęcia mandatu, co będzie skutkowało skierowaniem na ww. wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Żyrardowie.

W dniu 10.03.2021 po otrzymaniu zgłoszenia do dyżurnego SM, patrol przeprowadził kontrolę na tyłach posesji przy ul. Stefana Okrzei, gdzie zostały zgromadzone liczne nieczystości z prowadzonego remontu. Funkcjonariusze SM przeprowadzili rozmowę z pracownikiem, teren ma być uprzątnięty, co zostanie sprawdzone podczas kolejnej kontroli.

W dniu 10.03.2021 r. wpłynęło zgłoszenie mieszkanki z ul. Michała Ossowskiego, dotyczące osoby wypuszczającej psa bez nadzoru oraz uciążliwości związanej z ujadaniem zwierzęcia w lokalu, w godzinach wieczornych, co jest bardzo uciążliwe dla zgłaszającej. Przeprowadzono rozmowę z właścicielem zwierzęcia oraz udzielono pouczenia.

W dniu 11.03.2021 r. otrzymał zgłoszenie dotyczące zanieczyszczonego terenu, przy ul. Spółdzielczej. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie, w związku z czym dotarto do właściciela nieruchomości i zobligowano do pilnego uprzątnięcie terenu.

W dniu 11.03.2021 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o spalaniu nieczystości na działce, przy ul. 1 Maja. Patrol SM na miejscu zastał mężczyznę, który wypalał zebrane odpady organiczne. Przeprowadzono rozmowę z mężczyzną o stosowaniu się do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i regulaminu na terenie miasta Żyrardowa. Mężczyzna został pouczony.

W dniu 11.03.2021 r. partol SM w trakcie przeprowadzonej kontroli punktu usługowego przy ul. Jana Skrowaczewskiego, dotyczącej przestrzegania przepisów w związku z COVID-19, stwierdzono w jednym przypadku brak maseczki u sprzedawcy. Na Agnieszkę P. została nałożona kara grzywny.

W dniu 12.03.2021 r. operator, za pomocą systemu monitoringu, zaobserwował stojące dwa pojazdy na skrzyżowaniu ul. Bolesława Limanowskiego z ul. Karola Dittricha, na światłach awaryjnych, gdzie doszło do kolizji drogowej. Po rozpytaniu kierujących przez patrol SM będący w rejonie, ustalono, że kierujący nie potrzebowali żadnej pomocy. Prowadzone będą dalsze czynności przewidziane prawem.

W dniu 12.03.2021 r. z ul. Stefana Batorego przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego, patrol SM odholował na parking strzeżony, pojazd marki Fiat Punto, bez numerów rejestracyjnych oraz którego stan wskazywał na to, że od dłuższego czasu jest nieużytkowany.

W dniu 13.03.2021 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące uciążliwości spowodowanej zanieczyszczaniem balkonu osoby zgłaszającej, przez sąsiada zamieszkującego na wyższym piętrze, przy ul. Szarych Szeregów. Po dotarciu na miejsce, przeprowadzono rozmowę z mężczyzną oraz udzielono pouczenia.

W dniu 14.03.2021 r. wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że na ul. Romualda Mielczarskiego, pod wpływem silnych porywów wiatru przewraca się blaszane ogrodzenie. Po ustaleniu właściciela nieruchomości, przekazano informację o pilne zabezpieczenie ogrodzenia.

W dniu 14.03.2021 r. przy pomocy systemu monitoringu, zaobserwowano bardzo niebezpieczne zdarzenie, przy ul. 1 Maja. Ze względu na mocne podmuchy wiatru, ogrodzenie rozwalającego się budynku, przewróciło się za przechodzącym chodnikiem mężczyzną. Wysłany na miejsce patrol SM, usunął z chodnika element ogrodzenia na posesję, zabezpieczając jednocześnie miejsce biało-czerwoną taśmą. Powiadomiono właściciela nieruchomości o konieczności pilnego zabezpieczenia miejsca i ogrodzenia.

W dniu 14.03.2021 r. przy pomocy systemu monitoringu, zaobserwowano zataczającego się mężczyznę, który uderza w szyby zaparkowanych pojazdów, przy ul. Józefa Mireckiego. Dyżurny SM podjął działania, w celu podjęcia czynności przewidzianych prawem.

W dniu 14.03.2021 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że z budynku przy ul. ks. Piotra Ściegiennego wypuszczany jest pies bez nadzoru, który atakuje przechodzące osoby. Po dotarciu do właściciela zwierzęcia, przeprowadzono rozmowę oraz udzielono pouczenia.

Do Straży Miejskiej w Żyrardowie, wpływają liczne zgłoszenia, dotyczące bezpańskich psów wałęsających się po ulicach miasta, które niejednokrotnie atakują przechodniów, albo są potrącane przez nadjeżdżające pojazdy, lub też giną pod ich kołami. Zwracajmy uwagę na swoje zwierzęta, a w szczególności wychodząc z mini na spacer, nie wypuszczajmy ich bez nadzoru, tylko na smyczy. To zapewni im bezpieczny powrót do domu, jak również uchroni właścicieli od ewentualnego nałożenia kary, za nieprzestrzeganie przepisów z art. 77 kodeksu wykroczeń.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie pomagała dwukrotnie w uruchomieniu samochodów za pomocą urządzenia rozruchowego. Pomocy udzielono przy rozruchu pojazdu marki Seat na ul. Dębowej i pojazdu marki Ford na ul. Mostowej. W każdym przypadku udało się pomóc mieszkankom, ku ich zadowoleniu.
Podczas pełnionych służb dokonano 16 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 44 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 30 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 13 dotyczyło m.in.: niesprawnego oświetlenia ulicznego; przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych, przewróconego ogrodzenia na chodnik, osoby uderzającej w pojazdy.