tel. alarmowy – 986

Osoby w kryzysie bezdomności, mogą liczyć na pomoc miasta, strażników miejskich różnych organizacji i instytucji, które są szczególnie potrzebne teraz, w czasie epidemii, w sezonie zimowym. Jednak nie każdy bezdomny, chce takiej pomocy. I tak było w tym przypadku, gdzie już niejednokrotnie funkcjonariusze SM podjeżdżali na ul. Jana Brzechwy do p. Sylwestra, który zadomowił się w pustym kontenerze, który podczas ostatnich silnych mrozów, nabawił się odmrożeń kończyn dolnych. Niestety, wielokrotne próby z prośbą o udzielenie pomocy, kończą się odmową, nawet wezwani ratownicy medyczni, którzy potwierdzili, że jego stan zdrowia wymaga hospitalizacji, nie przyniosły skutku. Pamiętajmy jednak, że każdy z nas może pomóc osobie bezdomnej. Kiedy widzimy, że taka osoba potrzebuje pomocy, warto poinformować straż miejską, dzwoniąc pod numer 986, lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Bezdomny z odmrożeniami kończyn.