tel. alarmowy – 986

W dniu 18.11.2020 operator monitoringu zauważył, że przy ul. 1 Maja, na chodniku, za pasem zieleni w miejscu obowiązywania znaku B-36, „zakaz zatrzymywania się”, został zaparkowany pojazd dostawczy marki Volkswagen. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. W trakcie prowadzonych czynności okazało się, że kierujący, który przyjechał z zaopatrzeniem, nie posiada dokumentu uprawniającego go do kierowania pojazdem. W związku z powyższym, na miejsce wezwano patrol KPP, w celu podjęcia dalszych czynności wyjaśniających. Patrol policji ustalił, że Jan K., posiada uprawnienia do kierowania pojazdem, jednak dokumentu potwierdzającego ten fakt, nie posiadał przy sobie. Wobec powyższego za popełnione wykroczenie drogowe ww. został ukarany mandatem karnym