tel. alarmowy – 986

Funkcjonariusze Straży Miejskiej, każdego dnia kontrolują teren dworca PKP i przyległego terenu, w ten sposób czuwają nad bezpieczeństwem podróżnych, dbają o spokój i porządek na peronach i wewnątrz budynku, zwracają uwagę na sposób parkowania samochodów w rejonie dworca. Ich działania wspiera monitoring wizyjny. Czynności te są realizowane w ramach działań prewencyjnych, w celu zapobieżenia drobnym kradzieżom, bójkom, aktom wandalizmu. Mieszkańcy przyzwyczaili się do obecności patroli SM. Obecność strażników również dyscyplinuje amatorów mocniejszych trunków, którzy wiedzą, że ich spożywanie może zakończyć się mandatem lub przewiezieniem do Izby Wytrzeźwień, więc nie ryzykują naruszenia przepisów prawa. W bieżącym miesiącu działania te będą wpierane przez Służby Ochrony Kolei

Kontrola SM, terenu dworca PKP, w celu zapewnienia spokoju i porządku publicznego podróżnym.
Kontrola SM, terenu dworca PKP, w celu zapewnienia spokoju i porządku publicznego podróżnym.